11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 88 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88 MEB Silver

SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Reading & Writing
1 a. Read the speech bubbles below and match them with the photos they describe.

1. Abigail
Last year I visited Göbekli Tepe in Şanlıurfa. This extraordinary site was discovered by a shepherd. The symbols and animal fgures on its pillars show that it used to be a temple.

2. Allen
Cappadocia is one of the unique places I have ever been to. The interesting andscape was formed by volcanic erosion. It was a fascinating experience to see the underground cities and the fairy
chimneys.

3. Chao
It was really exciting to walk down the streets of Ephesus. What affected me the most was the Celsus Library, which was the third richest library in ancient times.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma yazma
1 A. Aşağıdaki konuşma balonlarını okuyun ve tarif ettikleri fotoğraflarla eşleştirin.

1. Abigail
Geçen yıl Şanlıurfa’da Göbekli Tepe’yi ziyaret ettim. Bu olağanüstü yer bir çoban tarafından keşfedildi. Sütunlarındaki semboller ve hayvan figürleri eskiden bir tapınak olduğunu gösterir.

2. Allen
Kapadokya, şimdiye kadar bulunduğum eşsiz yerlerden biri. İlginç manzara, volkanik erozyon ile oluştu. Yeraltı şehirlerini ve peri bacalarını görmek büyüleyici bir deneyimdi.

3. Chao
Efes sokaklarında yürümek gerçekten heyecan vericiydi. Beni en çok etkileyen şey, antik çağların üçüncü en zengin kütüphanesi olan Celsus Kütüphanesi idi.


b. Work in pairs. Ask and answer the questions
1. Have you ever been to one of the historical sites above?
– If yes, what affected you the most?
– If not, which one would you like to see?
2. Do you know any other historical sites in Turkey?
– What kind of historical places are they? A temple, monument or a site?
– Where are they?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Çiftler halinde çalışın. Soruları sor ve cevapla
1. Hiç yukarıdaki tarihi yerlerden birine gittiniz mi?
– Evet ise, sizi en çok etkileyen nedir?
– Değilse, hangisini görmek istersiniz?
2. Türkiye’deki tarihi yerleri biliyor musunuz?
– Ne tür tarihi yerler bunlar? Bir tapınak, anıt veya bir site?
– Neredeler?


2 Choose the closest meanings of the underlined words.

1. If you have any questions, you can get in touch with the information desk.
a. communicate
b. understand
2. The city library is a gold mine for me. I can fnd every kind of books there.
a. a way to be rich
b. a rich source of information
3. We don’t have much information about prehistoric times as people could not write.
a. before the recorded history
b. after the recorded history
4. This is just the tip of the iceberg. There are numerous questions waiting to be answered.
a. a small part of a bigger problem
b. an unimportant problem
5. Historians agree that the temple was built by the hunter-gatherers since there was no sign of farming on the land.
a. people who live on hunting and farming
b. people who live on hunting and collecting wild plants
6. You can see statues and symbols that represent the Buddhist belief system in this temple.
a. a building used for religious purposes
b. a place where ill people go

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Altı çizili kelimelerin en yakın anlamlarını seçin.

1. Herhangi bir sorunuz varsa, danışma masasına ulaşabilirsiniz.
a. iletişim kurmak
b. anlama
2. Şehir kütüphanesi benim için bir altın madeni. Orada her türlü kitabı bulabilirim.
a. zengin olmanın bir yolu
b. zengin bir bilgi kaynağı
3. İnsanların yazamadığı için tarih öncesi zamanlar hakkında fazla bilgimiz yok.
a. kaydedilmiş geçmişten önce
b. kaydedilen geçmişten sonra
4. Bu buzdağının sadece görünen kısmı. Cevaplanmayı bekleyen çok sayıda soru var.
a. daha büyük bir sorunun küçük bir kısmı
b. önemsiz bir problem
5. Tarihçiler, tapınağın avcı-toplayıcılar tarafından inşa edildiğini kabul ediyorlar, çünkü arazide tarım belirtisi yoktu.
a. avcılık ve çiftçilik üzerine yaşayan insanlar
b. vahşi bitkiler avlamak ve toplamak için yaşayan insanlar
6. Bu tapınakta Budist inanç sistemini temsil eden heykeller ve semboller görebilirsiniz.
a. dini amaçlı kullanılan bir bina
b. hasta insanların gittiği bir yer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir