11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

1. Listen to four people talking about their past and present life. Match the speakers (1-4) with the sentences. One is extra.
ANSWER:
a.4
b.Extra
c.1
d.2
e.3

a) This person had some difficulties as a result of moving to a new place.
b) This person’s family wanted to move to another city to get richer.
c) This person’s parents started their own business and became really successful.
d) This person used to live in a green and small place with animals.
e) This person’s family couldn’t leave their town because they didn’t have enough money.

2. Listen again and answer the questions.

1. Why did Speaker 1 leave his country? TO OPEN A RESTAURANT
2. How did Speaker 2 feel in the village? HAPPY
3. When did Speaker 3 move to the city? TWO YEARS AGO.
4. Is Speaker 4 planning to return to her hometown after university? NO, SHE ISN’T

SPEAKING
1. Read the dialogue and choose the correct sentence.
ANSWER:
1. I used to store everything when I was a teenager
2. Did you use to like taking photos?
3. You used to be a neat girl in skirts
4. My mum used to make me wear dresses and skirts all the time

Rain: Hey, Olivia. What is that on your bed?
Olivia: A box full of memories. I found it in the basement. (1) I used to store everything
when I was a teenager./When I was little, I used to play with boxes.
Rain: Sounds exciting! Let’s check what’s inside.
Olivia: Look! This is my diary.
Rain: I can’t believe it. (2) Did you use to like taking photos?/Did you use to keep a diary?
Olivia: Yes, I did. Oh, here is the photo album my father gave me for my birthday.
Rain: Look at these photos! (3) You used to be a neat girl in skirts./You used to look like a naughty child.
Olivia: Perhaps, that’s because (4) my mum used to tell me to look neat/my mum used to make me wear dresses and skirts all the time, and I didn’t have any jeans then.
Rain: That’s probably why you have so many pairs of jeans now!
Olivia: I don’t know, maybe.

2. Prepare a dialogue in your notebook about your past habits and experiences. Act it out in class

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Geçmiş ve şimdiki yaşamları hakkında konuşan dört kişiyi dinleyin. Konuşmacıları (1-4) cümlelerle eşleştirin. Biri ekstra.
CEVAP:
a.4
b.Ekstra
c.1
d.2
e.3

a) Bu kişi yeni bir yere taşınması nedeniyle bazı zorluklar yaşadı.
b) Bu kişinin ailesi zengin olmak için başka bir şehre taşınmak istiyordu.
c) Bu kişinin ebeveynleri kendi işlerini kurdular ve gerçekten başarılı oldular.
d) Bu kişi, hayvanların olduğu, yeşil ve küçük bir yerde yaşıyordu.
e) Bu kişinin ailesi yeterli paraları olmadığı için kasabalarını terk edemiyordu.

2. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. 1. Konuşmacı neden ülkesini terk etti? RESTORAN AÇMAK İÇİN
2. Konuşmacı 2 köyde nasıl hissetti? MUTLU
3. 3. Konuşmacı şehre ne zaman taşındı? İKİ YIL ÖNCE.
4. Konuşmacı 4 üniversiteden sonra memleketine dönmeyi planlıyor mu? Hayır, o değil

KONUŞUYORUM
1. Diyaloğu okuyun ve doğru cümleyi seçin.
CEVAP:
1. Gençken her şeyi saklardım
2. Fotoğraf çekmeyi sever miydiniz?
3. Eskiden etek giyen temiz bir kızdın
4. Annem bana sürekli elbise ve etek giydirirdi

Rain: Merhaba Olivia. Yatağında ne var?
Olivia: Anılarla dolu bir kutu. Bodrumda buldum. (1) Her şeyi saklardım
ergenlik çağındayken./Küçükken kutularla oynardım.
Rain: Kulağa heyecan verici geliyor! İçeride ne var kontrol edelim.
Olivia: Bak! Bu benim günlüğüm.
Rain: İnanamıyorum. (2) Fotoğraf çekmeyi sever miydiniz?/Günlük tutar mıydınız?
Olivia: Evet, yaptım. İşte babamın doğum günümde bana verdiği fotoğraf albümü.
Rain: Şu fotoğraflara bak! (3) Eskiden etekli temiz bir kızdın./ Yaramaz bir çocuğa benziyordun.
Olivia: Belki de bunun nedeni (4) annemin bana düzenli görünmemi söylemesi/annemin bana sürekli elbise ve etek giydirmesiydi ve o zamanlar kot pantolonum yoktu.
Rain: Muhtemelen bu yüzden bu kadar çok kot pantolonun var!
Olivia: Bilmiyorum, belki.

2. Defterinizde geçmiş alışkanlıklarınız ve deneyimleriniz hakkında bir diyalog hazırlayın. Bunu sınıfta canlandırın

Diğer Sayfaların Cevapları
11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir