11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4. a) Read the story again and take notes in the table.

ANSWER:
Characters (Who were the characters?) Grandpa George, his parents and teacher
Setting (Where and when did the story take place?)
Place: Village, ship, ocean, new country Time: Late 1920s
Plot (What happened?) Young George wanted to be a writer, so he decided to immigrate to another country for his education.
Climax (What was the most exciting part of the story?) The ship was about to sink, so George volunteered to row to the nearest island to ask for help.
Theme (What was the message of the story?) If we want to make our dreams come true, we must keep working hard.

b) Now, work in pairs. Use your notes in the table and retell the story in your own words

My great-grandfather was born in 1912. His family were farmers.
Living in the village was difficult. His family wanted to emigrate, but they had no money.
It’s just that my grandfather emigrated alone. He boarded a ship.
The ship broke down. My great-grandfather went to look for help in a boat.

5. Work in pairs. Talk about a hard time you have passed through. Ask and answer the questions below.

What happened?
When and where did it happen?
How did you feel?
What happened in the end?

6. Imagine Grandpa George didn’t leave his village. Write a different story for him.

My great grandpa was born into a happy family in a small village in 1912. His father was a farmer, and his mother was a housewife, like most families in those days.

My great-grandfather worked in the fields. He got married and built his own house. He had 5 children. He loved to read books. But they didn’t have books. He always read the same few books. He said he wanted to be a writer.
In the end, one August day, he died. He lies with his hopes in the family cemetery.

As a last resort, Grandpa George accepted to row in the burning sun until he reached one of the islands. He managed to get the necessary help, and they fixed the engine to continue their long journey. Even after arriving at his new hometown’s harbour, he had to keep struggling. He didn’t have some of the necessary documents, so he was transferred to a different town. (5)_______, he had to share a small flat with two other immigrants for over a year. He never stopped dreaming of being a writer and wrote every touching moment of his journey. As soon as he had a steady life, he enrolled in his dream school, where he met an inspiring teacher. They worked together to edit his survival memories into a book, which later became a best-seller. This was the beginning of his career as a well-known author. His story has taught me to keep working hard to make my dreams come true.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. a) Hikayeyi tekrar okuyun ve tabloya not alın.

CEVAP:
Karakterler (Karakterler kimdi?) Büyükbaba George, ebeveynleri ve öğretmeni
Ortam (Hikaye nerede ve ne zaman gerçekleşti?)
Yer: Köy, gemi, okyanus, yeni ülke Zaman: 1920’lerin sonu
Konu (Ne oldu?) Genç George yazar olmak istiyordu ve eğitimi için başka bir ülkeye göç etmeye karar verdi.
Doruk (Hikayenin en heyecan verici kısmı neydi?) Gemi batmak üzereydi, bu yüzden George yardım istemek için en yakın adaya kürek çekmeye gönüllü oldu.
Tema (Hikâyenin mesajı neydi?) Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsak, çok çalışmaya devam etmeliyiz.

b) Şimdi çiftler halinde çalışın. Tablodaki notlarınızı kullanın ve hikayeyi kendi kelimelerinizle yeniden anlatın

Büyük büyükbabam 1912’de doğdu. Ailesi çiftçiydi.
Köyde yaşamak zordu. Ailesi göç etmek istiyordu ama paraları yoktu.
Büyükbabam tek başına göç etti. Bir gemiye bindi.
Gemi bozuldu. Büyük büyükbabam yardım aramaya tekneyle gitti.

5. Çiftler halinde çalışın. Geçirdiğiniz zor bir dönemden bahsedin. Aşağıdaki soruları sorun ve cevaplayın.

Ne oldu?
 Ne zaman ve nerede oldu?
 Nasıl hissettiniz?
 Sonunda ne oldu?

6. Büyükbaba George’un köyünü terk etmediğini hayal edin. Onun için farklı bir hikaye yazın.

Büyük dedem 1912 yılında küçük bir köyde mutlu bir ailede dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise o zamanın çoğu ailesi gibi ev hanımıydı.

Büyük büyükbabam tarlalarda çalışıyordu. Evlendi ve kendi evini yaptı. 5 çocuğu vardı. Kitap okumayı severdi. Ama kitapları yoktu. Her zaman aynı birkaç kitabı okurdu. Yazar olmak istediğini söyledi.
Sonunda bir ağustos günü öldü. Aile mezarlığında umutlarıyla yatıyor.

Son çare olarak Büyükbaba George, adalardan birine ulaşana kadar yakıcı güneş altında kürek çekmeyi kabul etti. Gerekli yardımı almayı başardılar ve uzun yolculuklarına devam etmek için motoru tamir ettiler. Yeni memleketinin limanına vardıktan sonra bile mücadeleye devam etmek zorunda kaldı. Gerekli bazı belgelere sahip olmadığından farklı bir şehre nakledildi. (5)_______, bir yıldan fazla bir süre küçük bir daireyi diğer iki göçmenle paylaşmak zorunda kaldı. Yazar olmanın hayalini hiç bırakmadı ve yolculuğunun her dokunaklı anını yazdı. Düzenli bir hayatı olur olmaz hayalindeki okula kaydoldu ve burada ilham veren bir öğretmenle tanıştı. Hayatta kalma anılarını bir kitapta düzenlemek için birlikte çalıştılar ve bu kitap daha sonra en çok satanlar listesine girdi. Bu, tanınmış bir yazar olarak kariyerinin başlangıcıydı. Onun hikayesi bana hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışmaya devam etmeyi öğretti.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir