11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. Work in pairs and describe the photo below.
There is a ship. There are many people on the ship. These people are usually men. There are a lot of suitcases and belongings. This is the deck of a ship. These people are immigrants. To me, this was people immigrating to America. They migrated for a more comfortable life and for work. The colors of the photo are black and white, so it could be from the 1800s.

2. Guess the meaning of the bold words in the sentences and choose the correct option.
ANSWER:
1. c 2. b 3. b 4. a 5. c 6. a

1. Millions of people immigrated to the new world for better living conditions.
a) to visit for a short time b) to arrive at somewhere c) to enter a country permanently
2. The boat was kept stable after everything was tossed into the sea.
a) to keep b) to throw c) to catch
3. As it was his last resort, the survivor ate whatever he could find on the island.
a) only place to stay b) only choice left c) final truth
4. New immigrants struggled to adapt to the poor working conditions.
a) to fight b) to agree c) to make peace
5. It was quite touching to see the baby hugging her mother after being separated for a few days.
a) entertaining b) strange c) heartbreaking
6. He dreamed of having a steady life with a full-time job and a reliable income.
a) regular b) uncertain c) moving

3. Read the story and fill in the blanks with the correct option. One is extra.
ANSWER:
1. e 2. c 3. a 4. f 5. b / d (Extra)

a) After several attempts, he finally found a ticket
b) Before getting his own place
c) Although they were happy in the village
d) While my grandpa was writing his first book
e) He was dreaming of becoming a writer
f) The captain asked for a volunteer

A JOURNEY TO THE BRIGHT NEW FUTURE

This is the real story of a legend, my great grandfather George. He was born into a happy family in a small village in 1912. His father was a farmer, and his mother was a housewife, like most families in those days. (1)The captain asked for a volunteer, but he knew it would be impossible in such a small village. (2) Although they were happy in the village, the family started to consider moving to another country for their son’s education. Unfortunately, travel expenses were too high, and it was impossible for the entire family to immigrate. Therefore, young George had to leave the country on his own in the late 1920s. (3) After several attempts, he finally found a ticket for a ship to cross the Atlantic. He was shocked when he saw a large number of people standing on the deck. While they were in the middle of the ocean, one of the ship’s engines stopped; apparently, there was a problem with it. Although the passengers tossed everything into the sea, it wasn’t enough to move the ship. (4)The captain asked for a volunteer to take one of the boats to the nearest island to get help.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki fotoğrafı tanımlayın.
Bir gemi var. Gemide çok sayıda insan var. Bu kişiler genellikle erkektir. Bir sürü bavul ve eşya var. Burası bir geminin güvertesi. Bu insanlar göçmen. Bana göre bu, Amerika’ya göç eden insanlardı. Daha rahat bir yaşam ve iş için göç ettiler. Fotoğrafın renkleri siyah beyaz olduğundan 1800’lü yıllara ait olabilir.

2. Cümlelerdeki kalın kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.
CEVAP:
1. c 2. b 3. b 4. a 5. c 6. a

1. Milyonlarca insan daha iyi yaşam koşulları için yeni dünyaya göç etti.
a) kısa bir süreliğine ziyaret etmek b) bir yere varmak c) bir ülkeye kalıcı olarak girmek
2. Her şey denize atıldıktan sonra tekne sabit tutuldu.
a) tutmak b) atmak c) yakalamak
3. Hayatta kalan kişi son çare olarak adada ne bulursa yedi.
a) kalacak tek yer b) geriye kalan tek seçenek c) nihai gerçek
4. Yeni göçmenler kötü çalışma koşullarına uyum sağlamakta zorlandılar.
a) savaşmak b) anlaşmak c) barışmak
5. Bebeğin birkaç gün ayrı kaldıktan sonra annesine sarılışını görmek oldukça dokunaklıydı.
a) eğlenceli b) garip c) yürek parçalayıcı
6. Tam zamanlı bir işte ve güvenilir bir gelirle istikrarlı bir yaşam hayal ediyordu.
a) düzenli b) belirsiz c) hareketli

3. Hikayeyi okuyun ve boşlukları doğru seçenekle doldurun. Biri ekstra.
CEVAP:
1. e 2. c 3. a 4. f 5. b/d (Ekstra)

a) Birkaç denemeden sonra nihayet bir bilet buldu
b) Kendi yerini almadan önce
c) Köyde mutlu olmalarına rağmen
d) Dedem ilk kitabını yazarken
e) Yazar olmayı hayal ediyordu
f) Kaptan gönüllü istedi

PARLAK YENİ GELECEĞE YOLCULUK

Bu bir efsanenin gerçek hikayesidir, büyük büyükbabam George. 1912 yılında küçük bir köyde mutlu bir ailede dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise o zamanın çoğu ailesi gibi ev hanımıydı. (1) Kaptan bir gönüllü istedi ancak bu kadar küçük bir köyde bunun imkansız olacağını biliyordu. (2) Köyde mutlu olmalarına rağmen aile, oğullarının eğitimi için başka bir ülkeye taşınmayı düşünmeye başladı. Ne yazık ki seyahat masrafları çok yüksekti ve tüm ailenin göç etmesi imkansızdı. Bu nedenle genç George, 1920’lerin sonlarında ülkeyi tek başına terk etmek zorunda kaldı. (3) Birkaç denemeden sonra nihayet Atlantik’i geçecek bir gemi bileti buldu. Güvertede çok sayıda insanın durduğunu görünce şok oldu. Okyanusun ortasındayken geminin motorlarından biri durdu; görünüşe göre bunda bir sorun vardı. Yolcular her şeyi denize atsa da gemiyi hareket ettirmeye yetmedi. (4)Kaptan, yardım almak üzere teknelerden birini en yakın adaya götürmek için bir gönüllü istedi.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir