11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4. Listen to the podcast again and match the sentence halves.
ANSWER:
1. c 2. a 3. d 4. e 5. b

1. Our father died
2. My mum had to work for long hours
3. When mum found out she was diabetic,
4. While I was looking for support for my education,
5. I also became the leader of the homeless children

a) while my sister was babysitting me.
b) while I was coordinating the Youth Task Force.
c) when I was three.
d) I was in 4th grade.
e) I met the Homeless Education Assistance Act

Work in groups. Discuss the following questions with your friends.
 What does “hard times” mean to you?
 Which situations can be considered as hard times in a person’s life?

PRONUNCIATION MATTERS

A. 1. We use fall-rise intonation at the end of statements when we are unsure or have more to say. Listen and repeat.

1. I don’t want to do anything right now. (I can change my mind.)

2. It rained every day in the first week. (Later, it got better.)

2. We also use fall-rise intonation in polite requests and suggestions. Listen and repeat.

1. Could I possibly use your phone?
2. Have you considered other options?

B. Listen to the sentences and draw a rising, falling or fall-rise arrow on the bold words.
ANSWER:
1. fall
2. fall-rise
3. rise
4. fall-rise

1. Here’s the book you wanted. (fall)
2. The first chapter of the book was boring. (fall-rise)
3. Is she a helpful person? (rise)
4. Would you like another coffee? (fall-rise)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Podcast’i tekrar dinleyin ve cümle yarımlarını eşleştirin.
CEVAP:
1.c 2.a 3.d 4.e 5.b

1. Babamız öldü
2. Annem uzun saatler çalışmak zorunda kaldı
3. Annem şeker hastası olduğunu öğrendiğinde,
4. Eğitimim için destek ararken,
5. Evsiz çocukların da lideri oldum

a) kız kardeşim bana bakıcılık yaparken.
b) Gençlik Çalışma Grubunu koordine ederken.
c) üç yaşımdayken.
d) 4. sınıftaydım.
e) Evsizler Eğitim Yardımı Yasası ile tanıştım

Gruplarla çalışmak. Aşağıdaki soruları arkadaşlarınızla tartışın.
 “Zor zamanlar” sizin için ne anlama geliyor?
 Bir insanın hayatında hangi durumlar zor zamanlar olarak değerlendirilebilir?

Telaffuz Konuları

C. 1. Emin olmadığımızda veya söyleyecek daha çok şeyimiz olduğunda cümlelerin sonunda düşme-yükselme tonlamasını kullanırız. Dinle ve tekrar et.

1. Şu anda hiçbir şey yapmak istemiyorum. (Fikrimi değiştirebilirim.)

2. İlk hafta her gün yağmur yağdı. (Sonradan daha iyi oldu.)

2. Kibar istek ve önerilerde de düşme-yükselme tonlamasını kullanırız. Dinle ve tekrar et.

1. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
2. Diğer seçenekleri değerlendirdiniz mi?

B. Cümleleri dinleyin ve kalın kelimelerin üzerine yükselen, düşen veya düşen-yükselen oklarını çizin.
CEVAP:
1. sonbahar
2. sonbahar-yükseliş
3. yükseliş
4. sonbahar-yükseliş

1. İşte istediğiniz kitap. (düşmek)
2. Kitabın ilk bölümü sıkıcıydı. (düşme-yükselme)
3. Yardımsever biri mi? (yükselmek)
4. Bir kahve daha ister misiniz? (düşme-yükselme)

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir