11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Destination 1. Expressing likes, dislikes and interests
2. Expressing preferences
3. Talking about present and past abilities
On the way
Vocabulary related to hobbies, skills & interests

SPOTLIGHT
1. a) Look at the hobbies below. Find their names in the word cloud and write them under the photos.
ANSWER: 1. archery 2. orienteering 3. origami 4. rock painting 5. filmmaking

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hedef 1. Beğenilenleri, beğenilmeyenleri ve ilgi alanlarını ifade etmek
2. Tercihleri ifade etme
3. Mevcut ve geçmiş yetenekler hakkında konuşmak
Yolda
Hobiler, beceriler ve ilgi alanlarıyla ilgili kelimeler

SPOT IŞIĞI
1. a) Aşağıdaki hobilere bakın. İsimlerini kelime bulutundan bulun ve fotoğrafların altına yazın.
CEVAP: 1. okçuluk 2. oryantiring 3. origami 4. kaya resmi 5. film yapımı


b) Which of the hobbies in the word cloud would you like to try? Share your answers with the class.

2. a) Look at the questionnaire and tick (✓) the best option for you.
Agree- Uncertain -Disagree

1. Some people have no skills at all.
2. Parents must choose hobbies for their children.
3. Indoor activities are better than outdoor activities.
4. Hobbies make people’s lives more interesting.
5. You can learn a new skill at any age.
6. If you could do something well, it’s likely that you are still good at it.
7. Your hobbies can tell a lot about who you are.
8. If you are unable to learn a skill as a child, you will never be able to master it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b) Kelime bulutundaki hobilerden hangisini denemek istersiniz? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

2. a) Ankete bakın ve sizin için en iyi seçeneği işaretleyin (✓).
Katılıyorum- Kararsızım -Katılmıyorum

1. Bazı insanların hiçbir becerisi yoktur.
2. Ebeveynler çocukları için hobi seçmelidir.
3. İç mekan aktiviteleri açık hava aktivitelerinden daha iyidir.
4. Hobiler insanların hayatını daha ilginç hale getirir.
5. Her yaşta yeni bir beceri öğrenebilirsiniz.
6. Bir şeyi iyi yapabiliyorsanız, muhtemelen o konuda hala iyisinizdir.
7. Hobileriniz kim olduğunuz hakkında çok şey söyleyebilir.
8. Çocukken bir beceriyi öğrenemezseniz, asla o beceride ustalaşamazsınız.

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir