11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 28 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Work in pairs. Tick (✓) the creative tech hobbies you know and talk about them with your friend
Digital art
Programming
CAD
Website design
Animation
3D printing
Coding
Digital music production
TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
1. Çiftler halinde çalışın. Bildiğiniz yaratıcı teknoloji hobilerini işaretleyin (✓) ve bunlar hakkında arkadaşınızla konuşun
Dijital sanat
Programlama
CAD
Web sitesi tasarımı
Animasyon
3D baskı
Kodlama
Dijital müzik prodüksiyonu


2. Read the text and choose the correct option below for each gap.
ANSWER: . 1. c 2. c 3. a 4. b 5. a 6. c
CAD, or Computer-Aided Design, is the process of designing a product or structure using a computer and special (1)_SOFTWARE___. Before CAD, there were only pencils and paper. In other words, all design work was done by hand. Designs took a long time to develop, and the process was expensive and (2) FULL OF errors. Anything created on a computer must work properly in the real world. Before presenting your design in real life, CAD lets you test and change it as many times as you want in a (3) DIGITAL reality. With CAD, you can easily share, review and (4) MODIFY your designs. While it is (5) COMMON knowledge that CAD is used in engineering and construction, it is also used in automotive, interior design, dentistry, fashion design and medicine. In fact, most of the products we see and use are designed using CAD. Today, many teenagers enjoy CAD as a pastime or attend CAD clubs at their schools. They learn basic to (6) ADVANCED knowledge of computer-aided design and follow the courses for using the technical design tools.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Metni okuyun ve her boşluk için aşağıdaki doğru seçeneği seçin.
CEVAP: . 1.c 2.c 3.a 4.b 5.a 6.c
CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım, bir bilgisayar ve özel (1)_YAZILIM___ kullanarak bir ürün veya yapı tasarlama sürecidir. CAD’den önce yalnızca kalem ve kağıt vardı. Yani tüm tasarım çalışmaları elle yapıldı. Tasarımların geliştirilmesi uzun zaman aldı ve süreç pahalıydı ve (2) hatalarla doluydu. Bilgisayarda oluşturulan her şeyin gerçek dünyada düzgün çalışması gerekir. Tasarımınızı gerçek hayatta sunmadan önce CAD, onu (3) DİJİTAL gerçeklikte istediğiniz kadar test etmenize ve değiştirmenize olanak tanır. CAD ile tasarımlarınızı kolayca paylaşabilir, inceleyebilir ve (4) DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. CAD’in mühendislik ve inşaat alanlarında kullanıldığı (5) ORTAK bilgi olmakla birlikte, aynı zamanda otomotiv, iç tasarım, diş hekimliği, moda tasarımı ve tıpta da kullanıldığı bilinmektedir. Aslında gördüğümüz ve kullandığımız ürünlerin çoğu CAD kullanılarak tasarlanıyor. Günümüzde pek çok genç CAD’i bir eğlence aracı olarak kullanıyor veya okullarındaki CAD kulüplerine katılıyor. Bilgisayar destekli tasarımın temel (6) İLERİ bilgisini öğrenirler ve teknik tasarım araçlarının kullanımına yönelik kursları takip ederler.


3. Match the fields in which CAD is used with the photos below. One is extra
ANSWER: 1. b 2. c 3. a 4. e d (Extra)
a) fashion design b) automotive c) interior design d) farming e) medicine

4. What four things have you learned about CAD? Share them with the class
TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
3. CAD’in kullanıldığı alanları aşağıdaki fotoğraflarla eşleştirin. Biri ekstra
CEVAP: 1. b 2. c 3. a 4. e d (Ekstra)
a) moda tasarımı b) otomotiv c) iç tasarım d) çiftçilik e) tıp

4. CAD hakkında hangi dört şeyi öğrendiniz? Bunları sınıfla paylaşın

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir