11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 29 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Destination
1. Describing events happening at the same time in the past
2. Explaining people’s habits in the past
On the way
Vocabulary related to past habits & experiences

1. Read the paragraph and tick () the correct statements.
There may be times in your life when you have to deal with difficult situations. During those times, everything you try seems to fail, and you feel like your life is getting worse. This is very sad. Having a positive attitude is truly necessary in these hard times. It helps you stay hopeful and avoid anxiety.
When you stay positive, it’s easier to deal with problems and find ways to change the situation.

ANSWER:1-3

1. You can sometimes feel hopeless, and it’s OK.
2. Being positive doesn’t solve anything.
3. The way you think affects your life.
4. You can’t be hopeful when your life is falling apart.

2. a) Read the following statements about staying positive and strong during hard times.
Match them with their explanations. One is extra.
ANSWER:
1. c
2. d
3. Extra
4. b
5. a

1. Even bad times come to an end.
2. You’ve faced difficulties before.
3. You have many personal strengths.
4. Experiences teach you valuable lessons.
5. There are many reasons to be thankful.

a) Well, things aren’t going so well for you. That isn’t great, but there are still many things in life to be thankful for.

b) Life is best learned from experience. When things don’t go as planned, try to understand the reason.

c) Nothing lasts forever. It doesn’t matter how good or bad it is; it will pass.

d) Remember the similar problems you’ve had. This can make you feel better.

b) Do you agree with the ideas given in the explanations? Share your opinions with the class.

Yes, I agree. Problems do not continue forever. We should be grateful for what we have.
We must try to solve the problems.
Problems make people stronger.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Varış noktası
1. Geçmişte aynı anda gerçekleşen olayları anlatmak
2. İnsanların geçmişteki alışkanlıklarını açıklamak
Yolda
Geçmiş alışkanlıklar ve deneyimlerle ilgili kelimeler

1. Paragrafı okuyun ve doğru ifadeleri () işaretleyin.
Hayatınızda zor durumlarla uğraşmanız gereken zamanlar olabilir. Böyle zamanlarda denediğiniz her şey başarısızlıkla sonuçlanır ve hayatınızın kötüye gittiğini hissedersiniz. Bu çok üzücü. Bu zor zamanlarda olumlu bir tutuma sahip olmak gerçekten gerekli. Umutlu kalmanıza ve kaygıdan kaçınmanıza yardımcı olur.
Olumlu kaldığınızda sorunlarla başa çıkmak ve durumu değiştirmenin yollarını bulmak daha kolay olur.

CEVAP:1-3

1. Bazen kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz ve bu normaldir.
2. Olumlu olmak hiçbir şeyi çözmez.
3. Düşünme şekliniz hayatınızı etkiler.
4. Hayatınız paramparça olurken umutlu olamazsınız.

2. a) Zor zamanlarda pozitif ve güçlü kalmakla ilgili aşağıdaki ifadeleri okuyun.
Bunları açıklamalarıyla eşleştirin. Biri ekstra.
CEVAP:
1. c
2. d
3. Ekstra
4. b
5. a

1. Kötü zamanlar bile sona erer.
2. Daha önce zorluklarla karşılaştınız.
3. Pek çok kişisel gücünüz var.
4. Deneyimler size değerli dersler verir.
5. Şükretmek için pek çok neden vardır.

a) Senin için işler pek iyi gitmiyor. Bu harika değil ama hayatta hâlâ şükredilecek pek çok şey var.

b) Hayat en iyi deneyimlerden öğrenilir. İşler planlandığı gibi gitmediğinde nedenini anlamaya çalışın.

C) Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne kadar iyi ya da kötü olduğu önemli değil; Geçecek.

d) Yaşadığınız benzer sorunları hatırlayın. Bu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

b) Açıklamalarda verilen fikirlere katılıyor musunuz? Görüşlerinizi sınıfla paylaşın.

Evet katılıyorum. Problemler sürekli devam etmez.Sahip olduklarımıza şükretmeliyiz.
Problemleri çözmeye çalışmalıyız.
Problemler insanı güçlendirir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir