11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 30 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Look at the photos. Work in pairs and discuss the following questions below. Then, share your ideas with the class.

Do you know what services are offered for the homeless?
There is a house to stay, food and clothes services.

What can you do to help the homeless?
We can give money and clothes to the homeless.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Fotoğraflara bakın. Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki soruları tartışın. Daha sonra fikirlerinizi sınıfla paylaşın.

Evsizlere hangi hizmetlerin sunulduğunu biliyor musunuz?
Kalacak ev, yiyecek ve giyecek hizmetleri var.

Evsizlere yardım etmek için ne yapabilirsiniz?
Evsizlere para ve kıyafet verebiliriz.


2. Listen to the podcast and fill in the blanks with the expressions below

ANSWER:
1. To begin with 2. Soon after 3. Later 4. In the end 5. After that

1. To begin with, her father passed away.
2. Soon after, they moved away to be closer to their relatives.
3. Later, they were unable to stay with their relatives anymore.
4. In the end, they moved to different locations.
5. After that, she had to change schools and locations for a while.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Podcast’i dinleyin ve aşağıdaki ifadelerle boşlukları doldurun

CEVAP:
1. Başlangıçta 2. Hemen sonra 3. Daha sonra 4. Sonunda 5. Bundan sonra

1. Öncelikle babası vefat etti.
2. Kısa süre sonra akrabalarına daha yakın olabilmek için uzaklaştılar.
3. Daha sonra artık akrabalarının yanında kalamaz hale geldiler.
4. Sonunda farklı yerlere taşındılar.
5. Bundan sonra bir süre okul ve yer değiştirmek zorunda kaldı.


3. Match the words with the correct definitions. One is extra
ANSWER:1. e 2. c 3. b 4. d a (Extra)

1. youth
2. senior
3. shelter
4. scholar

a) the state of moving from one place to another
b) a temporary place to live for homeless people
c) fourth or final year student of a college or high school
d) a student who is given support to study at a university
e) young people considered as a group

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Kelimeleri doğru tanımlarla eşleştirin. Biri ekstra
CEVAP 1. e 2. c 3. b 4. d a (Ekstra)

1. gençlik
2. kıdemli
3. barınak
4. bilim adamı

a) Bir yerden başka bir yere gitme durumu
b) evsizler için geçici olarak yaşanacak bir yer
c) Bir kolej veya lisenin dördüncü veya son sınıf öğrencisi
d) Üniversitede okuması için destek verilen öğrenci
e) grup olarak kabul edilen gençler

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir