11. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 44, 45, 46, 47 Cevaplar

11. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 44, 45, 46, 47 Cevaplar konusunu yazdık. 11. sınıf MEB yayınları Tarih ders kitabı 1. ünite sonu Ölçme Değerlendirme soruları sayfa  44,47 arası cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 44, 45, 46, 47 Cevaplar

SAYFA 44, 45 CEVAPLAR

Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.

Zitvatorok Antlaşması: 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması: Osmanlı Devleti için Gerileme Dönemi’nin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Westphalia Antlaşması: Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları’nın sonunda Ekim ve Mayıs 1648 tarihlerinde imzalanmıştır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Zitvatorok Antlaşması’nın, Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetinde meydana getirdiği etkiler nelerdir?

Osmanlı devleti eski gücünde olmadığı için Avusturya üstündeki siyasi üstünlüğü bitti. Batı ile olan siyasi

dengeler Osmanlı aleyhinde bozulmaya başladı. Osmanlı Batı dünyası üzerinde gücünü sağlayamamıştırç

2. Karlofça Antlaşması, Osmanlıların siyasetinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Diplomatik açıdan da güç ve itibar kaybeden Osmanlı Devleti, Karlofça’da ilk kez müzakere yoluyla bir antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Oysa daha önceki dönemlerde diplomaside üstün olan Osmanlı, sürekli olarak kendi şartlarını kabul ettirip antlaşmalarda belirleyici taraf olmuştur.

3. Sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir?

 1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan hammadde bulma ihtiyacı
 2. Büyük ülkelerin dünya hakimiyeti kurmak istemeleri
 3. Sanayi ve tarım alanında çalışacak insan gücü bulma ihtiyacı
 4. Ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarından faydalanmak isteği
 5. Rakip ülkeler arasındaki yarış
 6. Dini yayma düşüncesi

4. Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden elde ettiği çıkarlar hangileridir?

Rusya Osmanlı Devleti’nden; tarihte ilk kez savaş tazminatı almaya hak kazanmıştır. Karadeniz artık Türk gölü olmaktan çıkmıştır. Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmıştır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1. D
 2. B
 3. A
 4. B
 5. C
 6. E
 7. C
 8. D
 9. E
 10. E

SAYFA 46 CEVAPLAR

Ç BALKANLARA SEYAHAT

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Yazar hangi antlaşmadan bahsetmektedir?

Karlofça Antlaşmasından bahsetmektedir.

2. Bu antlaşmanın sadece Osmanlı’nın değil Avrupa tarihinin en önemli antlaşmalarından biri olmasının nedenleri nelerdir?

Çünkü bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Hristiyan Kuvvetleri arasında ilk defa 1648 Westfalya Antlaşmasında tespit edilen diplomasi kurallarına göre cereyan eden bir antlaşmadır.

3. Antlaşmanın yapıldığı Sremski Karlovci’deki büyük çadırın yerine bir kilise inşa edilmesinin nedenleri nelerdir?

Çünkü Türklerin ve İslam’ın bir daha o kapıdan geçemeyeceğini anlatmak amacıyla

4. Çadırın yerine yapılan kilisenin doğu kapısının örülerek Türklerin bir daha bu kapıdan girmemesinin niyaz edilişinin nedenleri neler olabilir?

Çünkü geçmişte Türkler Avrupalılar için büyük bir tehlike oluşturmuştur.

5. Yazar seyahate çıkarken kitap bavulunu niçin götürmüş olabilir?

Çünkü Türk tarihini yerinde öğrenirken tarihi kitaplara başvuracaktır. Osmanlı’nın Avrupa tarihinde büyük bir yeri olduğu için bavulla kitap götürmek zorunda kalmıştır.

6. Yazar Saraybosna’yı niçin Bursa’ya benzetmiş olabilir?

Yeşil olması, Osmanlı mimarisinin şehirde etkin olması sebebiyle benzetmiştir.

7. Sırbistan’ın, Osmanlı tarihinin en muhteşem sahifeleri ile dolu olmasının nedenleri nelerdir?

Çünkü Sırbistan, Osmanlı tarihinin en muhteşem sahifeleri ile doludur. Hatta bir çok Türk komutan o topraklarda gömülüdür.

8. Yazarın Tuna Nehri’ni çağdaş Türk tarihinin akıp geçtiği önemli bir podyuma benzetmesinin gerekçeleri neler olabilir?

Çünkü Tuna Nehri’nin geçtiği bölgelerde Türkler hakim olmuştur. Bu bölgelrde Türklerin izleri her zaman görülmektedir.

SAYFA 47 CEVAPLAR

IV. MURAT

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. IV. Murad’ı diğer padişahlardan farklı kılan özellikler nelerdir?

İrade ve hafızası kuvvetli, gözü hiçbir şeyden yılmaması, vesayet altında yaşadığı yıllarda devlet işleriyle ilgilenmesi, tebdil-i kıyafet gezerek her şeyi yakından görmesi

2. “Musikişinas” ne demektir?

Müzikle uğraşan kişi demektir.

3. IV. Murad’ın vesayet altında bulunmasının sebepleri neler olabilir?

Yaşının küçük olmasıdır.

4. Bu dönemde çok sayıda âlim, şair ve tarihçi gibi şahsiyetlerin yetişmesinin sebepleri neler olabilir?

Sanatçılara değer verilmesi, maddi ve manevi olarak sanatçıların desteklenmesidir.

5. İradesi kuvvetli devlet yöneticilerinin devletin bekasına etkileri neler olabilir?

Devleti etki altında kalamdan yönetebilirler. Baskılar karşısında doğru olan kararı verebilirler. Millet iradesi kuvvetli yöneticelere değer verir onun söylediklerine inanır.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi, hangi yönden daha önce benzeri görülmemiş bir olaydır?

ilk defa bir sadrazam şartlarlar ileri sürerek göreve gelmiştir.

2. Köprülü’den önceki sadrazamların görevlerini tam olarak yerine getirememesinin nedenleri nelerdir?

Daha önceki sadrazamlar askerin ve sarayın müdahalesinden dolayı iş yapamamışlardır.

3. Köprülü Mehmet Paşa’nın tayin ve azilleri kendisinin yapmak istemesinin nedenleri nelerdir?

Kendi güvendiği kadrosunu oluşturmak, başkalarının değil sadece kendisinin emirlerini uygulayacak bir kadro oluşturmak istiyordu.

4. Selef ne demektir?

Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse.

5. “Padişah, sadrazamla ilgili olumsuz söylentilere itibar etmeyecek.” şartının ileri sürülmesinin
sebebi nedir?

Önceki sadrazamların bir çoğu iftira ve söylentiler nedeni ile idam edilmişlerdir.

6. Osmanlı Devleti zamanında sadrazamlığa getirilmek isteseydiniz şartlarınız neler olurdu?

İşlerime karışılmamak, bütün karar ve yetkileri isterdim, söylentileri söyleyenler ile yüzleştirilme şartını koşardım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir