12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı sayfa 150, 151, 152, 153 cevapları

Bu yazıda “12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı sayfa 150, 151, 152, 153 cevapları” sorusunun cevabını kısaca yazdık. 3. Ünite sonu Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı sayfa 150, 151, 152, 153 cevapları

SAYFA 150 CEVAPLARI

A. Aşağıda verilen numaralandırılmış açıklamaları ilişkili olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

6 Kore Savaşı
4Truman Doktrini
1Molotof Planı
12Gandi
2Mandela
7Elvis Presley
10IOC
9Sputnik
5DP
827 Mayıs

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan alanlara yazınız.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. ABD’nin savaş öncesi ve savaş sonrası politikalarını mukayese ediniz.

Savaş öncesi politikası yardım ve komünizm düşüncesinin yayılmasını engellemek iken, savaş sonrası ekonomik gücünü artırmıştır.

2. Marshall Planı’nın amaçlarının neler olduğunu yazınız.

Komünizmin Batı Avrupa’ya egemen olmasını engellemek, İkinci Dünya Savaşı’nda bozulan Avrupa ekonomisini onarmak.

3. Soğuk Savaş Dönemi’nde süper güçler arasında askerî alanda yaşanan rekabetin sonuçlarının dünyaya etkilerini yazınız.

Nükleer silahlanma yarışı hızlanırken uzay teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

SAYFA 151 CEVAPLARI

4. Edindiğiniz bilgilerden ve yukarıdaki metinden yola çıkarak küresel güçlerin olimpiyatlara bakışını ve spor-siyaset ilişkisini açıklayınız.

Olimpiyatlara bir güç göstergesi olarak baktıkları ve siyasi bir alet olarak gördüklerini düşünebiliriz.

5. Yukarıdaki metinden yola çıkarak sömürgeci güçlerin uygulamalarının sömürgelerin ekonomilerine ve siyasi yapılarına etkilerini açıklayınız.

Sömürgeci güçler, sömürgeleri ekonomik olarak kendilerine muhtaç hale getirerek, görünüşte siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuş bu ülkeleri siyasi olarak da etkileri altına almışlardır.

6. Yukarıdaki metinden hareketle savaşın toplumsal yapıya etkilerini açıklayınız.

Savaş kadınların iş hayatına yoğun olarak katılımına sebep olmuştur. Savaş sonrası işsizlik, ücretlerde eşitsizlik ve feminizm hareketlerinin doğması ile sonuçlanmıştır.

7. Avrupa Birliği hangi gerekçelerle kurulmuştur?

Malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasını ve sonrasında siyasi birliğin sağlanmasını amaçlamıştır

8. II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış siyasetini, Kore Savaşı ile Türkiye’nin NATO’ya üyeliği bağlamında açıklayınız.

Türkiye’nin Kore Savaşında taraflardan olan SSCB’nin karşısında yer alarak NATO’ya yakınlaşması, Türkiye’nin SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya dâhil olmak istemesi olarak yorumalyabiliriz.

SAYFA 152 – 153 CEVAPLARI

Yukarıdaki tabloda 1950 seçimleri sonrası oluşan verileri inceleyerek oy oranları ve temsil oranlarının mukayesesini yapınız.

9. İki veri arasındaki farkın nedenini açıklayınız.

Çoğunluk sisteminin uygulanması farkı oluşturmuştur.

10. Bu seçim sonuçlarının demokrasi tarihimiz açısından önemini açıklayınız.

Demokratik koşullarda ve yargı denetiminde serbest seçim yapılmasına olanak sağlayan ilk milletvekili seçimi olmuştur.

Bu seçimle 27 yıllık tek parti iktidarına son vererek DP’yi iktidara taşımışlardır

11. 27 Mayıs Askerî Darbesi’nin Türk demokrasi tarihine etkilerini yazınız.

Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve kurumsallaşması sürecini kesintiye uğratmıştır.  Türk
Silahlı Kuvvetlerini siyasete ve sivil idareye müdahale eden bir yapıya dönüştürmüştür.

C. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

12. D

13. E

14. D

15. B

16. E

17. E

18. D

19. D

20. E

Aşağıdaki linkten kitaptaki bütün soruların cevaplarını okuyabilirsiniz.

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı tüm sayfaların cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir