12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı tüm sayfaların cevapları

Bu yazıda “12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı cevapları” konusunu yazdık. Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 cevapları.

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı cevapları

Daha önceki sayfaların cevaplarını konu başlığı şeklinde sitemizde yazdık. Soruyu sitemizde aratınız.

Diğer cevapları ise sayfa numaralarına göre aşağıda okuyabilirsiniz.

SAYFA 138 CEVAPLARI

1. Yukarıdaki kanun metnine göre toprağa sahip olmanın temel özellikleri nelerdir?

“Geniş düzlüklerin bol olduğu yerlerde 5000 dönümden, düzlüklerin az olduğu yerlerde 2000 dönümden fazla toprağa sahip özel toprak sahiplerinin ellerindeki fazla topraklar kamulaştırılacaktı.

2. Kanunla gerçekleştirmek istenilen temel amacın neler olabileceğini tartışınız

Toprakların verimli bir şekilde kullanılması, topraksız çiftçi kalmaması ve toprakların ekonomiye kazandırılmasıdır.

SAYFA 140 CEVAPLARI

Dörtlü Takrir’de vurgulanan hususları tartışınız

KISACA YAZALIM: Demokratik hürriyete sahip çıkmak, siyasi hayatın demokratikleşmesi, meclisin Anayasa’nın ruhuna uygun teşkil edilmesi, halkın siyasi hak ve hürriyetlerini kullanabilmesi hususları vurgulanmıştır.

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanından en küçüğüne kadar bütün milletin demokratik hürriyetlere riayet prensibine inandıkları

Demokratik ruhu siyasi hayat ve teşkilatımızda kuvvetle temin etmek

Meclisin Anayasa’nın sadece şekil değil, ruhuna uygun şekilde meydana getirilmesi

Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerini ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’muzun gerektirdiği genişlikte kullanılabilmeleri imkanlarının sağlanmasıdır.

SAYFA 141 CEVAPLARI

Yukarıdaki metinde açıklanan çoğunluk sisteminin ortaya çıkarabileceği sonuçları, temsil ve istikrar açısından tartışınız.

Bütün halkı mecliste temsil etmek mümkün değildir. Çünkü bir bölgede en çok oyu alan bütün milletvekillerini çıkarmış olması diğer halkın temsilini önlüyordu.

Bir partinin daha çok milletvekili olmasını sağlıyordu. Muhalefet partilerinin mecliste güçlü bulunmasını önlemektedir.

SAYFA 142 CEVAPLARI

Yukarıdaki konuşma metinlerinden ve gazete başlıklarından yola çıkarak seçim sonuçlarının ülkedeki yansımalarını değerlendiriniz.

Seçimlerin baskı ve hile olmadan, huzur içinde halkın özgür iradesi ile yapıldığını ve demokrasinin yerleştiği olarak değerlendirebiliriz.

SAYFA 145 CEVAPLARI

Metinden yola çıkarak darbelerin yaşanmaması için sorumlu kişilerin hangi özellikleri geliştirilmelidir? Tartışınız.

Hükümetin yasal sınırları içinde kalması, aşırıya kaçmaması, ılımlı olması, muhalefetin yapıcı olması, hükümete yardımcı, aydınların halka yol göstermesi, özgür basın özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

SAYFA 150, 151, 152, 153 CEVAPLARI

3. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

4. ÜNİTE YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

SAYFA 158 CEVAPLARI

Bir önceki ünitede öğrendiklerinizden ve yukarıdaki görselden (Görsel 4.1) yola çıkarak Yumuşama Dönemi’nde (1962-1979) iki  Süper güç arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin dünya siyasetine etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.

İki süper güç silahlanmış ve denge içinde bir yaşam sürmektedir. Savaş ortamı yoktur. Bu yumuşama döneminde her iki süper güç dünyanın petrol kaynaklarını paylaşmaktadır.

SAYFA 163 CEVAPLARI

1. Kennedy’nin televizyon konuşmasının yer aldığı metinde bahsi geçen 1930’lu yıllara  dair politikayı ve sonuçlarını açıklayınız.

I. Dünya Savaşı’nda umduğunu bulamayan İtalya ve Almanya’da bu dönemde faşizm iktidara gelmiş, yayılmacı ve saldırgan bir politika izlemişlerdir. Bu politikalar dünya milletlerinin kamplaşmasına ve II. Dünya savaşı’na neden olmuştur.

2. Kennedy’nin televizyon konuşmasının ve Kruşçev’in Kennedy’ye mektubunun yer aldığı metinlerden yola çıkarak iki ülke arasında  yaşanan gerilimin mahiyetini açıklayınız.

Küba Buhranı sebebiyle, ABD’nin Castro ile anlaşamaması, Küba’nın SSCB’ye yakın ilişki kurması, ABD’nin Küba’ya abluka yapması. SSCN’nin Küba’ya saldırı ihtimaline karşı Küba’ya nükleer silahlar göndermesidir. ABD saldırmayacağı teminatı vermesi ile sorun çözülmüştür.

SAYFA 164  CEVAPLARI

1. Domino etkisiyle kast edilmek istenen nedir? Tartışınız.

Amerikalı siyasetçilerin Soğuk Savaş döneminde bir ülkenin komünist idare altına düşmesinin komşu ülkelere de komünizmin yayılmasına sebebiyet verebileceği varsayımına dayanan teorileridir.

2. Bu teoriye göre ABD politikasını belirleyen temel unsurun neler olduğunu açıklayınız.

Koünizmin yayılmasını önlemek üzerine bir politika kurulmuş.  Vietnam’A ABD müdahalelerinin altyapısını oluşturmuştur. Öte yandan, Sovyetler Birliğive komünist dünyaya komşu ülkelere yönelik çeşitli askeri, siyasi ve ekonomik önlemleri içeren Çevreleme politikası da bu şekilde ABD dış politikasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

SAYFA  165 CEVAPLARI

Muhammed Ali’nin Vietnam Savaşı karşısındaki tutumunu değerlendiriniz.

Vietnam savaşına karşı çıkmış, asker olarak savaşa gitmeyi reddetmiştir. Tutumunda haklıdır. Bir ülkenin şahi çıkarları için milyonlarca insan ölmüştür.

SAYFA 166  CEVAPLARI

Metinden yola çıkarak Vietnam Savaşı’nın sebeplerini ve ABD’nin başarısızlığının nedenlerini tartışınız.

Savaşın Sebepleri; bürokratik ataletin rolü, tarih ilminin doğru okunmaması ve ABD’li yöneticilerin bölgeyi iyi tanımaması, ABD’nin Üçüncü Dünya’daki iktisadi çıkarları için Vietnam’a müdahale ettiğidir.

Başarısızlığın nedenleri;  İşgal stratejisinin yanlışlığı ve Vietnam milliyetçiliğinin gücü.

SAYFA 170 CEVAPLARI

Soğuk Savaş Dönemi’nde dünyanın iki süper gücünün daha zayıf olan güçler karşısında başarılı olamamasının nedenlerini tartışınız.

İki süper gücün karşısına tepki olarak Bağlantısızlar Hareketi’nin doğuşu, güçsüz ülkelerin iki süper gücü desteklememeleri, Bağlantısızlık, blokların nükleer gücüne karşı gelmeyi ve silahsızlanmayı esas alması, bağlantısızlar,
BM Genel Kurulundan çıkarttıkları kararlar ile büyük devletlerin politikalarına yön vermeye çalıştılar. Ve etkili oldular.

Harita 4.6’da Bağlantısız Ülkeler yeşil renkte gösterilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini aşağıdaki ilgili boşluklara yazınız.

 1. Yugoslavya
 2. Cezayir
 3. Fas
 4. Mali
 5. Gine
 6. Gana
 7. Kongo Cumhuriyeti
 8. Somali
 9. Etiyopya
 10. Sudan
 11. Mısır
 12. Yemen
 13. Suudi Arabistan
 14. Irak
 15. Suriye
 16. Afganistan
 17. Hindistan
 18. Burma
 19. Kambocya
 20. Endenozya

SAYFA 171  CEVAPLARI

1. Konferansın vurgu yaptığı insan hakları ihlalleri nelerdir?

Ülkelerin eğitim ve kültürden mahrum bırakılmaları, ülkelerin kendi dil ve kültürünü öğrenmenin yasaklanması.

2. Konferansta tespit edilen insan hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunularak kınanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni hazırlayanlar ile insan hakkı ihlali yapanların aynı devletler olması sizce ne ifade eder? Düşüncelerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ülkelerin kendi çıkarları uğruna en temel yasaları bile çiğnedikleri görülmektedir. Uluslararası kanunları tek taraflı uyguladıkları, çıkar kavramının önde olduğu, yasalara diğer ülkelerin uyması beklenirken kendilerinin uymadıkları anlaşılmaktadır.

Dünya beşten büyüktür.

SAYFA  183  CEVAPLARI

Tabloyu inceleyerek Avrupa ülkelerinin ihracat hacimlerindeki değişimi yorumlayınız.

Avrupa ülkelerinin ihracat hacimleri çok büyük oranlarda artmıştır.

II. Dünya Savaşı sonundaki teknik gelişmelerin sanayi alanında hızlı bir şekilde uygulanışı, sanayide verimliliği artırdı. Yaşam kalitesinin artması, insanların daha önce lüks olarak görülen ürünlere (çamaşır makinesi, televizyon vb.) sahip olmalarını sağladı.

Reklamların bireysel tüketimi kamçılaması da bu artışı sağlayan etkenlerdendir.

Uluslararası ticaretin artışı, ülkelerin birbirlerine daha bağımlı hâle gelmesini ve özellikle çok uluslu şirketlerin çeşitli ülkelerde yayılmasını sağladı.

SAYFA 214   CEVAPLARI

Kitabınızın arka sayfasında cevapları var.

1. İntifada, Megali İdea ve muhtıra kavramlarını açıklayınız.

İntifada: Uyanış: Filistin’deki İsrail işgaline karşı ilk kez 9 Aralık 1987’de başlatılan halk direnişine verilen isimdir.

Megali İdea : Megali İdea 1453‘te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul tekrar ele geçirilip, Yunanistan, Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu ve Büyük İskender‘in uzandığı İskenderiye‘ye kadar olan topraklar işgal edilerek Bizans İmparatorluğu’nun tekrar kurulmasını amaç edinen görüştür.

 Muhtıra : Muhtıra ya da memorandum, bir kişi ya da grup veyahut kurumun, bir başka kişi, grup ya da kurumu uyarmak amacıyla ona gönderdiği yazılı metin.

SAYFA 215 CEVAPLARI

2. Bağlantısızlık hareketini ortaya çıkaran gerekçeleri ve hareketin temel politikalarını açıklayınız.

Üçüncü Dünya ülkelerinin siyasi bağımsızlıklarını kazandıktan sonra siyasi istikrarlarını sağlamak ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek bu hareketi ortaya çıkarmıştır.

Temel politikaları;  İttifak blokları arasındaki ilişkilere değil, az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilere önem
verdiler.  Bağlantısızlık, blokların nükleer gücüne karşı gelmeyi ve silahsızlanmayı esas aldı.

3. 1973 yılında yaşanan petrol krizinin dünyaya etkileri neler olmuştur?

1973’te yaşanan petrol krizi Batılı ülkelerin nükleer enerjiye verdikleri önemi artırdı. Fransa, Belçika, İsviçre ve Almanya
gibi devletlerde nükleer enerjiye olan bağımlılık arttı. Petrol krizinden kaynaklanan ekonomik
buhran yaşandı.

4. 68 Kuşağı’nın sahip olduğu düşünceleri ve dünyaya yayılmasını açıklayınız.

Fransa’da belirli ülkülerle bireysel özgürlük, kadın-erkek eşitliği, yaygınlaşan pasifleşmenin önüne geçmek, yaşam standardının
yükseltilmesi ve her alanda köklü değişimlerin gerçekleşmesi için yapılmış toplumsal bir isyan ve mücadele olarak ortaya çıktı.

1968 Olayları dünya genelinde öğrenci protestolarının yaşanmasına neden oldu

5. 1980’li yıllarda Türk siyasi hayatının liberalleşmesine yönelik gelişmeler nelerdir?

Turgut Özal’ın iktidardaki ilk icraatlarından biri askerî yönetim tarafından atanmış olan valileri görevlerinden alarak yerine yenilerini atanması, 1984 sonrası siyasi hayatın normalleşmesi için partilerin birleşmesi ve kurulması,

12 Eylül 1987’de kesin sonuçları açıklanan halk oylamasından sonra eski siyasetçiler siyasi hayata geri dönmesi

24 Ocak Kararları, Türkiye’de yeni bir dönemi başlatan ve ülkeyi küresel ekonomik sisteme dâhil eden önemli bir adımdı.

Döviz ve fiyat politikalarında olduğu gibi Türk lirasını da serbest piyasa koşullarına bırakıldı. Sermaye Piyasası
Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının kurulması sağlandı.

İthalatın önündeki engelleri kaldırarak her türlü malın ithaline izin verdi.  Özelleştirmeyi resmî politika hâline getirildi.

6. Kıbrıs Meselesi, Türkiye’nin SSCB ve ABD ile ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

ABD’nin Türkiye’deki askerî varlığına karşı çıkan akımlar güç kazandı. Diğer yandan Türk ordusundaki silahların büyük bölümünün ABD kaynaklı olmasının olumsuzlukları da görüldü.
1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı üzerine ABD, Türkiye’ye ambargo uyguladı. Türk ordusunun modernize edilmesi için gerekli askerî yardımlar üç yıl süreyle kesildi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na SSCB’nin karşı çıkması, Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ambargo yıllarında Türk-Amerikan ilişkilerinin zarar görmesine rağmen SSCB’ye duyulan güvensizlik, Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesine engel oldu.

7. Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan sorunlar nelerdir?

Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan temel sorunlar; kıta sahanlığı, FIR hattı, adaların silahlandırılması, azınlıklar, Kıbrıs sorunu.

8. 12 Mart Muhtırası’nın siyasi sonuçları nelerdir?

Teknokratlar hükûmeti kuruldu.  1961 Anayasası’nda 1971 ve 1973’te yapılan değişikliklerle Türk demokrasisi güdümlü hâle getirildi. Anayasadaki liberal içerik, temel hak ve özgürlükler ile yargı güvencesi zayıflatılarak devlet otoritesi
sağlanmaya çalışıldı. 12 Mart Muhtırası ile mevcut kargaşa ortamını düzeltmek amacıyla ülke yönetimine el koyanlar başarısız olmuştur. Çünkü durum daha da kötüleşmiş ve anarşi artarak devam etmiştir. 2 Mart Muhtırası sonrasında yapılan seçimler hiçbir partiye tek başına iktidar imkânı vermedi. Bu ortam koalisyon hükûmetlerinin kurulmasına ve istikrarsızlığa neden oldu.

9. Televizyonun yaygınlaşmasının Türk toplumu üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Devletin kültür politikasının topluma en hızlı şekilde ulaştırıldı, Televizyon, öncelikle toplumun eğitilmesinde bir araç oldu. Televizyon, toplumun eğlence hayatını, yaşam tarzını ve dünyaya bakışını etkiledi. TRT’de yayımlanan yerli ve çoğu Amerikan yapımı diziler, komşuların beraber olduğu sosyal ortamlar meydana getirdi. Bu diziler vasıtasıyla farklı dünyalar, farklı yaşam biçimleri evlere kadar girdi.

10. İran-Irak Savaşı’nda ABD nasıl bir politika izlemiştir?

ABD, Irak’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ayrıca ABD ve İngiltere, savaş sırasında Irak’ın yaptığı kimyasal ve
biyolojik saldırılarla ilgili olarak BMGK’den bu eylemleri kınayan kararlar çıkmasını engelledi. ABD’nin Irak yanlısı
görüntüsü, SSCB’yi İran’a yaklaştırdı. Netice olarak büyük güçler her iki tarafa da destek vererek kendi menfaatlerine hizmet etmiş ve kaybeden İran ve Irak halkı olmuştur.

SAYFA  216-217  CEVAPLARI

Cevaplar kitabınızın arkasında vardır.

5. ÜNİTE KÜRESELLEŞEN DÜNYA

Görsel 5.1’de 1980’lerden günümüze kadar gelen küreselleşme süreci resmedilmektedir. Görselden de yola çıkarak bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin insanlığa etkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışınız.

Dünyanın her yeri ile etkileşim sağlanmıştır. Bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Kültürler arası etkileşim artmıştır.

Olumsuz yönleri, baskın kültürler diğer kültürleri değiştirmiştir. Tek tip düşünen, yaşayan bir insan profili oluşmuştur.

İnsan teknoloji ile yalnızlaşmış, psikolojik sorunlar yaşamaya başlamıştır.

Tablodaki verileri ve küresel kuruluşların takip ettiği politikaları birlikte değerlendirerek savaş üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini açıklayınız.

Tablodaki verilerden Sırbistan’ın Bosnalı Müslümanlardan ve Hırvatlardan güçlü olduğu görülüyor.

Fakat küresel kuruluşlar herhangi bir yptırım ve müdahalede bulunmamış. Bu davranışları ile Sırbistan’a cesaret vermiştir.

Avrupalı parlamenterlerin görüşlerini değerlendirerek Türkiye’nin AB’ye üyeliğe kabulünde temel sorun alanlarının neler olduğunu açıklayınız.

 1. Kültürel
 2. Mali
 3. Ortak değerler sorunu
 4. Nüfus
 5. Din
 6. AB ile uyum

Metinden yola çıkarak Türkiye-Orta Doğu ilişkilerini su bağlamında değerlendiriniz.

Türkiye’nin de ileride su kıtlığı çekeceği. Türkiye’nin su kaynaklarından yararlanan Ortadoğu ülkeleri ile yaklaşık 2040 yılında savaşa maruz kalabileceği belirtilmiştir.

Türkiye-Ortadoğu ilişkileri su yüzünden bozulacak ve savaşlar olalaktır.

Aile büyüklerinizin çocukluk ve gençlik dönemlerine dair paylaşımlarıyla kendi yaşantınız arasındaki farklılıkları ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik imkânlar açısından karşılaştırınız.

Geçmişteki duruma göre günümüzde ekonomik ve teknolojik olarak çok ileride ve daha iyi imkanlara sahibiz.

Fakat kültürel olarak bir yozlaşma ve kültürel değerlerin yok olması ile karşı karşıyayız.

1. Aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri bilişim teknolojilerinden de yararlanarak araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri, gazete haberleri ve görsellerle destekleyerek sınıf panosunda sergileyiniz.

ÜLKELER

 1. Suriye
 2. Irak
 3. Hindistan -15 milyaon
 4. Meksika – 12 milyon

2. Dünya genelinde mülteci durumuna düşen ülke halklarına yönelik ne tür projeler geliştirilebilir?

Ülkelerindeki savaş, eğitim, iş, beslenme gibi sorunlar çözülebilir.

Sosyal medya üzerinden yardımseverlik ile ilgili ne tür etkinlikler yapılabilir?

Yardım faaliyetleri ve istekleri kolaylıkla duyurulabilir. Yardım kuruluşlarının faaliyetleri anlatılabilir. Farkındalık oluşturulabilir.

Yardıma muhtaç kişiler yetkili kuruluşlara kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak etkinlikler yapılabilir.

Sovyet subayı Stanislav Petrov’un insanlığa yaptığı katkı hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.

Petrov, 26 Eylül 1983 tarihinde yaşanan ve bir bilgisayar hatasından kaynaklanan sanal füze saldırısını önceki tecrübelerine dayanarak tanımlamış ve Rus ordusu prosedürünün dışına çıkarak olası bir karşı atak girişimini fiilen engelleme cesaretini göstermiş bir askeri kişiliktir.[1] Petrov’un bu kararı, kendisinin askeri kariyerini bitirmekle beraber ABD’ye SSCB tarafından yapılması olası bir nükleer saldırıyı önlemiş ve bu sayede SSCB ile ABD arasında meydana gelebilecek katastrofik bir nükleer savaş engellenmiştir. 1

1. Kerkük’te tapu ve nüfus kayıtlarının talan edilmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

Türklere ait resmi kayıtları yok ederek, bölgede Türk nüfusunun az olduğunu göstermeye çalışmak. Bu sayede Türklerin bölgede hak idda etmelerini önlemek.
2. Şehrin demografik yapısının değiştirilmek istenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını tartışınız.

Yapılacak olan seçim, sayım, toprak bölünmeleri ve yönetimde Türklerin daha az haklara sahip olmalarını sağlamaktır.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da yaşanan siyasi gelişmelerle günümüzde yaşanan siyasi gelişmeleri bölgeye etkileri açısından tartışınız.

 

2008 ekonomik krizine dair aileniz, çevreniz ve gazete manşetlerinden yararlanarak bir çalışma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.

 

One Comment on “12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı tüm sayfaların cevapları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir