11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi sayfa 127, 128 cevapları

Bu yazıda “11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi sayfa 127, 128 cevapları” yazdık. 3. ünite sonunda er alan Ölçme Değerlendirme sorularının cevaplarını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi sayfa 127, 128 cevapları

SAYFA 127 CEVAPLARI

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

1. İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarına ……TÖRE…..……………… denir.
2. Türk İslam devletlerinde örfî hukuka ……...Emir-i dâd....………………. bakardı.
3. Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’da görüşülüp karara bağlanan hükümlerin kaydedildiği deftere …..mühimme.….. denirdi.
4. Kamu yönetiminin esaslarının belirlendiği temel kanunlara …anayasa…..………… denir.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.

5. İlk Türk devletlerinde mahkemelerin başında bulunan kişiye ne ad verilirdi?
..YARGAN…..…………………………………….
6. Türkiye Selçukluları’nda askerî davalara kim bakardı?
…..Kadi’l eşker….………………………………………
7. Divan kararlarının vezir-i azam tarafından özetlenmesine ne ad verilir?

…..TELHİS………..

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Aşağıdaki soruların cevaplarını linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. İlk Türk devletlerinde hukuki yapının temel özellikleri nelerdir?

9. Uygurlardaki hukuk anlayışı hakkında bilgi veriniz.

10. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerindeki hukuk anlayışını karşılaştırınız.

11. Cengiz Yasaları’nın oluşmasında Türklerin etkisi hakkında bilgi veriniz.

12. Kadıların idari görevleri hakkında bilgi veriniz.

13. Divan-ı Mezâlim ile Divan-ı Hümayun’u adlî görevleri açısından karşılaştırınız.

14. Islahat Fermanı’nda hukuk alanında yapılan değişiklikler nelerdir?

15. Türk Medeni Kanunu’nun özelliği hakkında bilgi veriniz?

Ç) Aşağıdaki metni okuyarak 16, 17 ve 18. soruları cevaplandırınız.

16. D

17. Duruşmada gayrimüslim bir kişinin lehine, Müslüman bir kişinin aleyhine karar alınması neyin kanıtıdır?

Osmanlı Devletinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin adalet uygulandığının kanıtıdır.

18. Bu dava konusu ve sonucu niçin sicil defterine kaydedilmiş olabilir?

Davanın tekrar gündeme gelmemesi, hak kaybına uğramamak, aynı içerikli davalara örnek teşkil etmesi için kayıt edilmiş olabilir.

SAYFA 128 CEVAPLARI

19. D
20. C
21. A
22. E
23. C
24. D

11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir