Türk Medeni Kanunu’nun özelliği hakkında bilgi veriniz?

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “Türk Medeni Kanunu’nun özelliği hakkında bilgi veriniz?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türk Medeni Kanunu’nun özelliği şudur;

Türk Medeni Kanunu’nun özelliği hakkında bilgi veriniz?

4 Ekim 1926’da kabul edilmiştir.

Türk Medenî Kanunu ile toplum hayatında birçok değişiklik yapılmıştır.

Çalışma hayatından eğitime kadar hemen hemen her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Türk Medenî Kanunu’nun kabulünden sonra, hukuk alanında birçok düzenlemeler yapılmış, İsviçre’den Borçlar Kanunu, İtalya’dan Ceza Kanunu, Almanya’dan da Ticaret Kanunu alınarak, Türk Hukuk Sistemi yenilenmeye çalışılmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bu kanunun bazı maddeleri şunlardır;

  • Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
  • Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
  • Tek eşle evlilik esası getirildi.
  • Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.
  • Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.
  • Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

Türk Medenî Kanunu ile toplum hayatında birçok değişiklik yapılmış, çalışma hayatından eğitime kadar hemen hemen her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

 1 Ocak 2002 kabul tarihli Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır. Türk Medeni Kanunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir