Islahat Fermanı’nda hukuk alanında yapılan değişiklikler nelerdir?

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Islahat Fermanı’nda hukuk alanında yapılan değişiklikler nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Islahat Fermanı’nda hukuk alanında şu değişiklikler yapılmıştır.

Islahat Fermanı’nda hukuk alanında yapılan değişiklikler nelerdir?

Islahat Fermanı’na göre ticaret ve ceza davaları karma mahkemelerde yapılacak, mahkemeler herkese açık olacaktı. Şahitler ifadelerini kendi dilleriyle verecek ve kendi dinlerine göre yemin edebileceklerdi.

İLAVE BİLGİ NOTU

11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Islahat Fermanı veya Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır.

Islahat Fermanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir