12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 10 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 10 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 10 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Sayfa 10 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. Use the clues below and fill in the crossword puzzle

ANSWER
1. ALBUM
2. LYRICKS
3. VOICE
4. PERCUSSION
5. WOODWIND
6. COMPOSER
6. CONCERT
7.BAND
8. MELODY
9. AUDIENCE
10. DRUMMER
11. GENRE

ACROSS
1. A collection of music pieces on a CD or the Internet
4. A group of musical instruments, such as the drums and the cymbals that you play by hitting with your hands or using sticks
6 A person who writes music, especially professionally
9. A group of people watching or listening to a performance in a concert or a theater
10. A person who plays the drums
11. A type, style or category of art, music, or literature

DOWN
2. The words of a song
3. The sound that a person makes while speaking or singing
5. A group of pipe-shaped musical instruments played by blowing through, such as the clarinet and the flute
6. A performance of music by one or more singers before an audience
7. A group of musicians who play music or sing together
8. The main tune in a piece of music written for several instruments or voices

2. Replace the underlined words with the ones given considering the context. One is extra.
E.g. It’s a very well-known song. Most people know its words.

ANSWER:
1. tune
2. genre
3. singer
4. rhythm
5. audience
Extra: composer

1. Ella left the room humming the cheerful melody of her favorite song. ___________
2. Blues is a music type which came out in the United States in the 1860s. ___________
3. The lead vocalist of this band is also a songwriter and guitarist. ___________
4. I like the slow beat of this song; it’s relaxing and peaceful. ___________
5. The concert was so amazing that the crowd applauded the singer for a long time

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki ipuçlarını kullanın ve bulmacayı doldurun

CEVAP
1. ALBÜM
2. ŞARKI SÖZLERİ
3. SES
4. VURUŞ
5. RÜZGAR
6. Besteci
6. KONSER
7.BANT
8. MELODİ
9. İZLEYİCİ
10. DAVULCU
11. TÜR

YUKARDAN
1. CD veya internetteki müzik parçalarından oluşan koleksiyon
4. Ellerinizle vurarak veya sopa kullanarak çaldığınız davul, zil gibi bir grup müzik aleti
6 Özellikle profesyonel anlamda müzik yazan kişi
9. Bir konserde veya tiyatroda bir performansı izleyen veya dinleyen bir grup insan
10. Davul çalan kişi
11. Sanat, müzik veya edebiyatın türü, tarzı veya kategorisi

AŞAĞI
2. Bir şarkının sözleri
3. Bir kişinin konuşurken ya da şarkı söylerken çıkardığı ses
5. Klarnet ve flüt gibi üfleyerek çalınan boru şeklindeki müzik aletleri grubu
6. Bir veya daha fazla şarkıcının seyirci önünde yaptığı müzik performansı
7. Birlikte müzik çalan veya şarkı söyleyen bir grup müzisyen
8. Birkaç enstrüman veya ses için yazılmış bir müzik parçasındaki ana melodi

2. Altı çizili sözcükleri bağlam dikkate alınarak verilenlerle değiştirin. Biri ekstra.
Örneğin. Çok bilinen bir şarkıdır. Çoğu kişi sözlerini biliyor.

CEVAP:
1. ayar
2. tür
3. şarkıcı
4. ritim
5. seyirci
Ekstra: besteci

1. Ella en sevdiği şarkının neşeli melodisini mırıldanarak odadan çıktı. ___________
2. Blues, 1860’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir müzik türüdür. ___________
3. Bu grubun baş vokalisti aynı zamanda söz yazarı ve gitaristtir. ___________
4. Bu şarkının yavaş ritmini seviyorum; rahatlatıcı ve huzurludur. ___________
5. Konser o kadar muhteşemdi ki kalabalık şarkıcıyı uzun süre alkışladı

Diğer Sayfaların Cevapları 12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir