12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

13. Follow the instructions to create a meaningful dialog. Use the phrases from Part 4

Adam- What makes a song good? Its melody, lyrics, or something else?

Express your opinion and give a reason.
ANSWER:Well, I believe that Firstly, music is effective. Music moves one’s soul. Bad music disturbs people. If the music is good, we like it even if we don’t understand the words.

Adam- I think it’s the lyrics that make the difference. Songs are emotional thanks to lyrics.

You -Disagree and give a reason.
ANSWER: That’s not always true. Because I don’t understand foreign songs, but I love them.

Adam-Hmm. Yes, but don’t you think there are songs that move people with words?

You – Agree and give a reason.
ANSWER: I’m not sure about that. Sometimes, yes, it is. Music and lyrics together make the song more beautiful.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

13. Anlamlı bir diyalog oluşturmak için talimatları izleyin. Bölüm 4’teki ifadeleri kullanın

Adam- Bir şarkıyı iyi yapan şey nedir? Melodisi mi, sözleri mi, yoksa başka bir şey mi?

Fikrinizi ifade edin ve bir sebep belirtin.
CEVAP: Ben öncelikle müziğin etkili olduğuna inanıyorum. Müzik insanın ruhunu harekete geçirir. Kötü müzik insanları rahatsız eder. Eğer müzik güzelse sözlerini anlamasak bile hoşumuza gider.

Adam- Bence farkı yaratan şarkı sözleri. Şarkı sözleri nedeniyle duygusaldır.

-Katılmıyorum ve bir sebep belirtin.
CEVAP: Bu her zaman doğru değildir. Çünkü yabancı şarkıları anlamıyorum ama seviyorum.

Adam-Hmm. Evet ama insanları sözleriyle duygulandıran şarkılar olduğunu düşünmüyor musunuz?

Siz – Katılıyorum ve bir sebep belirtin.
CEVAP: Bundan emin değilim. Bazen evet öyle. Müzik ve sözler birlikte şarkıyı daha güzel hale getiriyor.


8. A survey was given to 20 teachers and 20 students. The survey question was “Which of the given genres of music do you listen to most?” Study the pie charts showing the results and decide whether the sentences are true or false.

E.g. None of the students prefers jazz music.

1. Half of the teachers prefer jazz music. – True
2. The majority of the students would rather listen to classical music. – False
3. Seven of the teachers listen to classical music most. – True
4. Three of the teachers like rock music more than classical or jazz music. – True
5. Two of the students prefer rock music. – False

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. 20 öğretmen ve 20 öğrenciye anket uygulandı. Anket sorusu şuydu: “Belirtilen müzik türlerinden en çok hangisini dinlersiniz?” Sonuçları gösteren pasta grafiklerini inceleyin ve cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verin.

Örneğin. Öğrencilerin hiçbiri caz müziğini tercih etmiyor.

1. Öğretmenlerin yarısı caz müziği tercih ediyor. – Doğru
2. Öğrencilerin çoğunluğu klasik müzik dinlemeyi tercih ediyor. – YANLIŞ
3. Öğretmenlerden yedisi en çok klasik müzik dinlemektedir. – Doğru
4. Öğretmenlerden üçü rock müziği klasik veya caz müzikten daha çok seviyor. – Doğru
5. Öğrencilerden ikisi rock müziği tercih ediyor. – YANLIŞ

Diğer Sayfaların Cevapları

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir