12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

9. Imagine that you have conducted the following surveys about music preferences of students for the graduation party. The survey results are indicated in the bar charts below. Write sentences related to the survey results using the phrases given.

1. CHART:
None of the participants do not prefer Jazz music.
The majority of the participants prefer Hip hop- and Folk music.

2. CHART
The most favorite genre of music is String Instruments
The minority of the participants prefer Percussion Instruments.
The majority of the participants prefer String Instruments.

3. CHART
The most favorite type of musical instrument is The guitar.
The majority of the participants prefer the drums.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Mezuniyet partisi için öğrencilerin müzik tercihleriyle ilgili aşağıdaki anketleri yaptığınızı düşünün. Anket sonuçları aşağıdaki çubuk grafiklerde gösterilmektedir. Verilen ifadeleri kullanarak anket sonuçlarına ilişkin cümleler yazınız.

1. ÇİZELGE:
Katılımcıların hiçbiri caz müziğini tercih etmiyor.
Katılımcıların çoğunluğu Hip Hop ve Halk müziğini tercih ediyor.

2. ÇİZELGE
En sevilen müzik türü Yaylı Çalgılardır
Katılımcıların azınlığı Vurmalı Çalgıları tercih etmektedir.
Katılımcıların çoğunluğu Yaylı Çalgıları tercih ediyor.

3. ÇİZELGE
En sevilen müzik aleti türü gitardır.
Katılımcıların çoğunluğu davulu tercih ediyor.

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir