12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. Circle and list the words related to human rights in the puzzle.

1. HUMANITY
2. THOUGHT
3. SAFETY
4. UNFAIR
5. RIGHTS
6. EXPRESSION
7. JUSTICE
8. EQUALITY
9. FREEDOM

2. Here are some of the words related to human rights and freedoms. Read and fill in the blanks with the following words. One is extra.

ANSWER:
1. marry

2. peace
3. law
4. express
5. vote
6. free
Extra:blame

E.g. We all have the right to life and to live in freedom and safety.

1. Every adult has the right to MARRY and have a family if they want to.
2. We all have the right to meet our friends and to work together in PEACE .
3. The LAW is the same for everyone. It must treat us all fairly.
4. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to EXPRESS what we think, and to share our ideas with other people.
5. Every adult has the right to VOTE to choose the leaders of their country.
6. Everyone has the right to education and to finish primary school, which should be FREE of charge

3. Cross out the odd word.
ANSWER:
1. humanity
2. respect
3. violation
4. discrimination
5. volunteer

E.g. save – protect – blame – prevent
1 freedom – humanity – independence – liberty
2 respect – women – worker – children
3 violation – charity – funding – donation
4 justice – equality – discrimination – fairness
5 expression – thought – speech – volunteer

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Bulmacada insan haklarıyla ilgili kelimeleri daire içine alın ve listeleyin.

1. İNSANLIK
2. DÜŞÜNCE
3. GÜVENLİK
4. HAKSIZ
5. HAKLAR
6. İFADE
7. ADALET
8. EŞİTLİK
9. ÖZGÜRLÜK

2. İşte insan hak ve özgürlükleriyle ilgili bazı sözler. Aşağıdaki sözcükleri okuyup boşlukları doldurunuz. Biri ekstra.

1. evlenmek
2. barış
3. kanun
4. ekspres
5. oy
6. ücretsiz
Ekstra:suçlama

Örneğin. Hepimizin yaşam, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı var.

1. Her yetişkin, isterse EVLENME ve aile sahibi olma hakkına sahiptir.
2. Hepimizin arkadaşlarımızla buluşma ve BARIŞ içinde birlikte çalışma hakkımız var.
3. HUKUK herkes için aynıdır. Hepimize adil davranmalı.
4. Hepimiz kendi kararımızı verme, istediğimizi düşünme, düşündüğümüzü İFADE etme ve fikirlerimizi diğer insanlarla paylaşma hakkına sahibiz.
5. Her yetişkin, ülkesinin liderlerini seçmek için OY VERME hakkına sahiptir.
6. Herkes, ücretsiz olması gereken eğitim alma ve ilkokulu bitirme hakkına sahiptir.

3. Garip kelimenin üzerini çizin.
CEVAP:
1. insanlık
2. saygı
3. ihlal
4. ayrımcılık
5. gönüllü

Örneğin. kurtar – koru – suçla – önle
1 özgürlük – insanlık – bağımsızlık – özgürlük
2 saygı – kadın – işçi – çocuk
3 ihlal – yardım – finansman – bağış
4 adalet – eşitlik – ayrımcılık – adalet
5 ifade – düşünce – konuşma – gönüllü

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir