12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

18. Work in pairs. Imagine that you and your partner are thinking of being roommates, and you both need to ask and answer questions about each other’s personal features. Make a dialog and act it out for your classmates. You can make your notes below

19. In pairs, listen and study the stress patterns in the words below

One-syllable word – cat No stress
Two-syllable nouns and adjectives -apple clever- Stress on the first syllable
Two-syllable verbs and prepositions- decide between -Stress on the second syllable
Words which can be used as both nouns and verbs -I have a deep respect for her work. I respect you. The noun has stress on the first syllable The verb has stress on the second syllable

20. In pairs, read and determine the stress patterns of the words as in Part 19.

ANSWER:
1. become:- + (- no stress, + stress)
2. table:+ –
3. suspect: – +
4. happy: + –
5. scissors: + –
6. witness: + –
7. aside:- +
8. fast
9. witness:- +
10. suspect: + –

1. His daughter has become his whole life.
2. Sally always sits at the head of the table.
3. I strongly suspect his story is not real.
4. I’m happy to see you again.
5. I just need a pair of scissors.
6. Police have had a witness to the accident.
7. Please stand aside and let me pass.
8. We’ve experienced fast economic growth.
9. Jane was deeply sad to witness the accident.
10. He is the chief suspect in the case

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

18. Çiftler halinde çalışın. Partnerinizle oda arkadaşı olmayı düşündüğünüzü ve ikinizin de birbirinizin kişisel özellikleriyle ilgili sorular sorup yanıtlamanız gerektiğini düşünün. Bir diyalog oluşturun ve bunu sınıf arkadaşlarınız için canlandırın. Notlarınızı aşağıda yapabilirsiniz

19. Çiftler halinde aşağıdaki kelimelerdeki vurgu kalıplarını dinleyin ve çalışın.

Tek heceli kelime – kedi Stres yok
İki heceli isim ve sıfatlar -apple akıllı- İlk hecedeki vurgu
İki heceli fiiller ve edatlar- aralarında karar verin -İkinci hecedeki vurgu
Hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen kelimeler -Çalışmalarına derin bir saygı duyuyorum. Sana saygı duyuyorum. İsmin ilk hecesinde vurgu var Fiilin ikinci hecesinde vurgu var

20. Çiftler halinde Bölüm 19’daki gibi kelimelerin vurgu düzenlerini okuyun ve belirleyin.

CEVAP:
1. become:- + (- no stress, + stress)
2. table:+ –
3. suspect: – +
4. happy: + –
5. scissors: + –
6. witness: + –
7. aside:- +
8. fast
9. witness:- +
10. suspect: + –

1. Kızı onun tüm hayatı olmuştur.
2. Sally her zaman masanın başında oturur.
3. Hikayesinin gerçek olmadığından kesinlikle şüpheleniyorum.
4. Seni tekrar gördüğüme sevindim.
5. Sadece bir makasa ihtiyacım var.
6. Polisin kazaya görgü tanığı var.
7. Lütfen kenara çekilin ve geçmeme izin verin.
8. Hızlı ekonomik büyüme yaşadık.
9. Jane kazaya tanık olunca çok üzüldü.
10. Davanın baş şüphelisi o

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir