12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 91 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 91 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 91 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

2. Read the text and find out which of the following are covered in it.

ANSWER: 1-2-3-5-6

1. Most used energy sources
2. Strengths of fossil fuels
3. Disadvantages of fossil fuels
4. Energy crisis in the world
5. The need for alternatives
6. Types of alternative energy

For millions of vehicles manufactured, for generating electricity, for heating and cooling, and for other industrial needs, humans have long been dependent on fossil fuels as the source of energy. Almost 90% of the energy used in the world is from oil, coal, and gas, which are fossil fuels. What is worrying about these fuels is that they are not eco-friendly and sustainable.
Being on the verge of running out and being harmful to the planet, fossil fuels need alternatives. Furthermore, unlike fossil fuels, these energy sources have to be renewable and eco-friendly. They have to be renewable; otherwise, they would not be sustainable. They have to be eco-friendly, or else our planet, which is already suffering from environmental problems, would not be good enough for human, plant, and animal lives. Alternative energy can be defined as energy sources other than fossil fuels, which are non-renewable. Therefore, eco-friendly and renewable forms of energy such as solar energy, wind energy, hydroelectric energy, ocean energy, geothermal energy, hydrogen energy, and biomass energy come to the fore as common types of alternative energy.

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Metni okuyun ve aşağıdakilerden hangilerinin kapsandığını öğrenin.

CEVAP: 1-2-3-5-6

1. En çok kullanılan enerji kaynakları
2. Fosil yakıtların güçlü yönleri
3. Fosil yakıtların dezavantajları
4. Dünyada enerji krizi
5. Alternatiflere duyulan ihtiyaç
6. Alternatif enerji türleri

Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma ve diğer endüstriyel ihtiyaçlar için üretilen milyonlarca araçta insanlar, enerji kaynağı olarak uzun süredir fosil yakıtlara bağımlı durumdalar. Dünyada kullanılan enerjinin neredeyse %90’ı fosil yakıtlar olan petrol, kömür ve gazdan sağlanmaktadır. Bu yakıtlarla ilgili endişe verici olan ise bunların çevre dostu ve sürdürülebilir olmamasıdır.
Tükenmek üzere olan ve gezegene zarar veren fosil yakıtların alternatiflere ihtiyacı var. Üstelik bu enerji kaynaklarının fosil yakıtlardan farklı olarak yenilenebilir ve çevre dostu olması gerekiyor. Yenilenebilir olmaları gerekiyor; aksi takdirde sürdürülebilir olmazlardı. Çevre dostu olmaları gerekiyor, yoksa zaten çevre sorunları yaşayan gezegenimiz insan, bitki ve hayvan yaşamı için yeterince iyi olmayacaktı. Alternatif enerji, fosil yakıtlar dışında yenilenemeyen enerji kaynakları olarak tanımlanabilir. Bu nedenle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, okyanus enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi gibi çevre dostu ve yenilenebilir enerji türleri yaygın alternatif enerji türleri olarak öne çıkmaktadır.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir