12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Work in pairs. Answer the following questions and share your answers orally with your friends.

1. Do you think there is an untold story behind every song?
2. Do you know a story behind a song? If yes, tell it to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. İkili çalışın. Aşağıdaki soruları cevaplayın ve cevaplarınızı arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşın.

1. Her şarkının arkasında anlatılmamış bir hikaye olduğunu düşünüyor musunuz?
2. Bir şarkının hikayesini biliyor musunuz? Cevabınız evet ise arkadaşlarınıza söyleyin.


B. Read the text and answer the questions.

Before a song comes out, there is a lot of effort behind; technical work, studio work, agreements, arrangements, etc. Indeed, things start with lyrics. A song writer, a poet or any writer may make up the lyrics. True stories may be the inspiration for a poem or song lyrics, as well. It may be a deep suffering, a love story, moments of happiness, a memorable episode or a nation’s tragedy that lies behind.

Some of the compositions that led Elvis to the incredible fame came out after his sorrows. The well-known Turkish folk song Ormancı (The Forest Guard) is based on a true story that took place in an Anatolian village. When two young men lost their lives in a dispute, a sentimental man put his feelings down into words and later, his work was composed. İstiklal Marşı, Turkish National Anthem has an unprecedented heroic story behind. Mehmet Akif’s quote, after refusing to get the winner’s award, tells us how much a nation had suffered before they became the subject to this composition: “May Allah protect this nation from having to write another national anthem.”

1. What may be behind a song? _______________________________________________________
2. How did the folk song Ormancı come out? _____________________________________________
3. What does Mehmet Akif’s quote tell about İstiklal Marşı? ___

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

Bir şarkı çıkmadan önce, arkasında çok çaba vardır; teknik çalışma, stüdyo çalışması, anlaşmalar, düzenlemeler vb. Aslında işler sözlerle başlar. Bir şarkı yazarı, bir şair veya herhangi bir yazar sözleri oluşturabilir. Gerçek hikayeler bir şiir veya şarkı sözleri için de ilham kaynağı olabilir. Arkasında yatan derin bir ıstırap, bir aşk hikayesi, mutluluk anları, unutulmaz bir olay veya bir ulusun trajedisi olabilir.

Elvis’i inanılmaz şöhrete götüren bestelerden bazıları üzüntülerinin ardından ortaya çıktı. Ünlü Türk halk şarkısı Ormancı, bir Anadolu köyünde geçen gerçek bir hikayeye dayanıyor. İki genç adam bir anlaşmazlıkta hayatını kaybettiğinde, duygusal bir adam duygularını sözlere döktü ve daha sonra eseri bestelendi. İstiklal Marşı’nın İstiklal Marşı’nın arkasında eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık hikayesi var. Mehmet Akif’in, birincinin ödülünü almayı reddetmesinin ardından, bir milletin bu kompozisyona konu olmadan önce ne kadar acı çektiğini bize söyleyen sözler: “Allah bu milleti bir başka milli marş yazmak zorunda kalmaktan korusun.”

1. Bir şarkının arkasında ne olabilir? _______________________________________________________
2. Ormancı türküsü nasıl çıktı? _____________________________________________
3. Mehmet Akif’in sözü İstiklal Marşı hakkında ne anlatıyor? ___


C. You will listen to a song. Some clues about its story are embedded in the lyrics. Listen and put a tick in the boxes of the statements that you think are related to the story behind. Tapescript 1.2

F 1. The girl wants to be one of those watching the ball game.
F 2. She doesn’t want to cheer a team up.
F 3. She wants to spend a long time at the game.
F 4. Her favorite team’s winning is very important for the girl.

“BEHIND EVERY FAVORITE SONG THERE IS AN UNTOLD STORY”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Bir şarkı dinleyeceksiniz. Hikayesiyle ilgili bazı ipuçları şarkı sözlerinde gömülüdür. Dinleyin ve arkasındaki hikaye ile ilgili olduğunu düşündüğünüz ifadelerin kutularına bir işaret koyun. Tapescript 1.2

F 1. Kız top maçını izleyenlerden biri olmak istiyor.
F 2. Bir takımı neşelendirmek istemiyor.
F 3. Maçta uzun zaman geçirmek istiyor.
F 4. Favori takımının galibiyeti kız için çok önemlidir.

“HER FAVORİ ŞARKININ ARKASINDA ANLAŞILMAMIŞ BİR HİKAYE VAR”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.