12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69

SAYFA 69 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Below is a jumbled list of the events in the news story. Work in pairs and put them into the correct order.

Fatma moved her eyelids.
A doctor unplugged the device.
The family let the doctors disconnect Fatma from the life support unit.
Fatma fell on the ground.
People gathered together in the village square.
Her husband found her lying still and called the emergency.
The ambulance arrived.
Fatma recovered miraculously

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Aşağıda, haber hikayesindeki olayların karışık bir listesi yer almaktadır. Çiftler halinde çalışın ve doğru sıraya koyun.

 Fatma göz kapaklarını hareket ettirdi.
 Bir doktor cihazın fişini çekti.
 Aile, doktorların Fatma’nın yaşam destek biriminden bağlantısını kesmesine izin verdi.
 Fatma yere düştü.
 İnsanlar köy meydanında bir araya geldiler.
 Kocası onu hareketsiz bulurken buldu ve acil çağırdı.
 Ambulans geldi.
 Fatma mucizevi bir şekilde iyileşti


E. The reporter who interviewed Sultan to learn the details of the news paraphrased some statements for the newspaper. Work in groups and decide on Sultan’s original statements. Refer to the news story and circle the better option in italics.

1. When/Before my mother collapsed, she was working in the garden.
2. As I was waiting at the door of the intensive care unit, villagers kept calling me because they knew/didn’t know the truth.
3. Before/After the doctors told the family members it was impossible for her to recover, they had tried everything.
4. My mother was able to move her eyelids as soon as/before the doctor unplugged the unit.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Haberin ayrıntılarını öğrenmek için Sultan ile röportaj yapan muhabir, gazete için bazı ifadeleri açıkladı. Gruplar halinde çalışın ve Sultan’ın özgün ifadelerine karar verin. Haberlere bakın ve italik yazılarda daha iyi bir seçenek çizin.

1. Annem yıkılmadan önce, bahçede çalışıyordu.
2. Yoğun bakım ünitesinin kapısını beklerken köylüler beni aramaya devam ettiler çünkü gerçeği biliyorlardı / bilmiyorlardı.
3. Doktorlar aile üyelerine iyileşmenin imkansız olduğunu söylemeden önce / sonra her şeyi denemişlerdi.
4. Annem göz doktorlarını ünitenin fişini çekmeden hemen önce / hareket ettirebildi.


Compare Sultan’s original statements in Part 1 C to the paraphrased forms in the news story and circle the choices that are true about paraphrasing.

a. synonyms and antonyms can be used
b. alternative phrases and grammatical patterns can be used
c. the general meaning of the statement changes.
d. all the specifi details are kept the same
e. some parts can be removed, omitted or replaced

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sultan’ın Bölüm 1 C’deki orijinal ifadelerini haber hikayesindeki yorumlanmış formlarla karşılaştırın ve yorumlama için doğru olan seçenekleri daire içine alın.

a. eşanlamlılar ve zıt anlamlılar kullanılabilir
b. alternatif ifadeler ve gramer kalıpları kullanılabilir
c. ifadenin genel anlamı değişir.
d. tüm spesifikasyonlar aynı tutulur
e. bazı parçalar çıkarılabilir, çıkarılabilir veya değiştirilebilir

 


2. Below are some statements with their paraphrased forms. Work in groups and study thethe examples.

1. While Jane was walking down the street, she bumped into an old friend.alternative grammar patterns)When Jane encountered one of her old friends, she was walking down the street. (synonyms, alternative grammar patterns)

2. Jane woke up to the noise from the construction workers at 7 am. on Sunday morning. The noise from the construction workers caused the girl to wake up early on Sunday morning.(alternative grammar patterns, omission, replacement)

1. He took up yoga and this helped him recover soon.I have come here to help you. (________________)
2. He took up yoga and this helped him recover soon.
If he hadn’t taken up yoga, he wouldn’t have recovered soon. (__________________________)
3. He was honest. This affcted the director’s decision.
The director considered his honesty while making his decision. (__________________________)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Aşağıda, başka kelimelerle yazılmış bazı ifadeler verilmiştir. Gruplar halinde çalışın ve örnekler üzerinde çalışın.

1. Jane sokakta yürürken, eski bir arkadaşa çarptı. Alternatif dilbilgisi kalıpları) Jane eski arkadaşlarından biriyle karşılaştığında, sokakta yürürken. (eşanlamlılar, alternatif dilbilgisi kalıpları)

2. Jane sabah 7’de inşaat işçilerinin gürültüsüne uyandı. Pazar sabahında. İnşaat işçilerinden gelen gürültü kızın Pazar sabahı erken saatlerde uyanmasına neden oldu. (Alternatif dilbilgisi kalıpları, ihmal, değiştirme)

1. Yoganızı aldı ve bu onun yakında iyileşmesine yardımcı oldu. Buraya size yardım etmeye geldim. (________________)
2. Yoga başladı ve bu da yakında iyileşmesine yardımcı oldu.
Eğer yoga yapmasaydı, yakın zamanda iyileşemezdi. (__________________________)
3. Dürüsttü. Bu yönetmenin kararını etkiledi.
Yönetmen, kararını verirken dürüstlüğünü düşündü. (__________________________)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir