12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65

SAYFA 65 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. What kind of patients are connected to a life support unit?
B. Would you let doctors disconnect a beloved one from the life support unit if they asked you to? Discuss with your friends.
C. Below is a news story that was covered by a newspaper in the US. It is about a Turkish woman. Read it and answer the questions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Ne tür hastalar bir yaşam destek birimine bağlıdır?
B. Doktorların sizden istedikleri takdirde sevdiklerinin yaşam destek birimiyle olan bağlantılarını kesmelerine izin verir misiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.
C. Aşağıda ABD’de bir gazete tarafından ele alınan bir haber yer almaktadır. Bir Türk kadını hakkında. Okuyun ve soruları cevaplayın.


REFERENCE POST
Three Weeks at the Intensive Care Unit

When the villagers heard thesirens of an ambulance in a village in southern Turkey in a spring morning of 2017, they started to wonder who it was as it was probably for a neighbor or an acquaintance from the village. The village square was crowded with those who had rushed to fiure out what was happening.

Soon, the sad news spread around. Fatma had fallen on the ground while she was working in the garden. For that was all that the villagers heard, they were still wondering the truth. That’s why her daughter Sultan’s cell phone kept ringing all the time while she was waiting at the door of the intensive care unit of the hospital.

The doctors diagnosed a coronary failure and it was fortunate that she was brought to hospital soon after her collapse as it took less than 5 minutes for her husband to fid her lying still on the flor and call the emergency. Due to the seriosity of the heart problem, Fatma was soon connected to a life support unit. Meanwhile, all the family members, relations and villagers were saying prayers for a miraculous recovery. After everything had been done, the doctors told the family members that it was impossible for her to recover and there was not even a slightest chance of survival.

They asked the family members to make the decision on disconnecting her from the life support unit, which meant the decision on her death. The family members gathered together and couldn’t agree. They decided to wait for some more time. A couple of days later, nothing had changed. The doctors asked for the decision once more. This time, they let them unplug the life support unit in tears. Just as one of the doctors unplugged the unit, Fatma moved her eyelids. The doctors couldn’t believe their eyes. From that moment on, the health staf and the family worked day and night patiently and in cooperation for Fatma’s recovery. In the end, they won. Fatma is healthy and back home in her village, now…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

REFERANS SONRASI
Yoğun Bakım Ünitesinde Üç Hafta

Köylüler, 2017 yılının bahar sabahı Türkiye’nin güneyindeki bir köyde bir ambulansın üçünü duyduğunda, muhtemelen bir komşu veya köyden bir tanıdık için kim olduğunu merak etmeye başladılar. Köy meydanı, olup biteni bulmak için acele edenler ile doluydu.

Yakında üzücü haberler yayıldı. Fatma bahçede çalışırken yere düşmüştü. Çünkü köylüler duydukları buydu, hala gerçeği merak ediyorlardı. Bu yüzden kızı Sultan’ın cep telefonu, hastanenin yoğun bakım ünitesinin kapısını beklerken sürekli çalmaya devam etti.

Doktorlar koroner yetmezlik teşhisi koydular ve kocasının hala flor üzerinde yatarak acil duruma çağırması 5 dakikadan az sürdüğü için, çöktükten hemen sonra hastaneye kaldırıldığı için şanslıydı. Kalp sorununun ciddiyeti nedeniyle Fatma yakında bir yaşam destek birimine bağlandı. Bu arada, tüm aile üyeleri, ilişkiler ve köylüler mucizevi bir iyileşme için dua ediyorlardı. Her şey yapıldıktan sonra, doktorlar aile üyelerine iyileşmesinin imkansız olduğunu ve en ufak bir hayatta kalma şansı bile olmadığını söyledi. Aile üyelerinden, yaşam desteği birimiyle bağlantısını kesme kararı almasını istediler, bu da onun ölümüne ilişkin karar anlamına geliyordu. Aile üyeleri bir araya geldi ve kabul edemediler. Biraz daha beklemeye karar verdiler. Birkaç gün sonra hiçbir şey değişmedi. Doktorlar bir kez daha karar istedi. Bu kez, yaşam destek birimini gözyaşları içinde bırakmalarına izin verdiler. Tıpkı doktorlardan birinin ünitenin fişini çekmesi gibi Fatma göz kapaklarını hareket ettirdi. Doktorlar gözlerine inanamadılar. O andan itibaren sağlık personeli ve ailesi sabırla ve Fatma’nın iyileşmesi için işbirliği içinde gece gündüz çalıştılar. Sonunda kazandılar. Fatma sağlıklı ve şimdi köyünde eve dönüyor …


1. Why were the villagers worried?
2. What did Fatma suffr from?
3. Why was Fatma connected to the life support unit?
4. How did the doctors feel when Fatma moved her eyelids?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Köylüler neden endişeliydi?
2. Fatma neye sahipti?
3. Fatma neden yaşam destek birimine bağlandı?
4. Fatma göz kapaklarını hareket ettirdiğinde doktorlar nasıl hissettiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir