9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 23 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

4. Read the dialogue and mark the sentences T(true) or F(false).
ANSWER:
1. F – 2. F – 3. T – 4. T

Alice : Hello! Could you help me, please?
Ted : Hi! Of course.
Alice : Is there a gas station around here?
Ted : Yes, there is. Go straight ahead and turn right at the traffic lights. The gas station is next to the fire station.
Alice : Thank you for your help.
Ted : Not at all. Bye.
Alice : Goodbye

F- 1. The gas station is next to the traffic lights.
F- 2. There aren’t any traffic lights in the area.
T- 3. To get to the gas station, she should turn right at the traffic lights.
T- 4. The gas station is next to The fire station.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Diyaloğu okuyun ve T(doğru) veya F(yanlış) cümlelerini işaretleyin.
CEVAP:
1. F – 2. F – 3. T – 4. T

Alice: Merhaba! Bana yardım edebilir misiniz, lütfen?
Merhaba! Elbette.
Alice: Buralarda benzin istasyonu var mı?
Ted: Evet var. Dümdüz ilerleyin ve trafik ışıklarından sağa dönün. Benzin istasyonu itfaiye istasyonunun yanındadır.
Alice: Yardımın için teşekkür ederim.
Ted: Hiç de değil. Hoşçakal.
Alice: Güle güle

F- 1. Benzin istasyonu trafik ışıklarının yanındadır.
F- 2. Bölgede herhangi bir trafik ışığı bulunmamaktadır.
T- 3. Benzin istasyonuna ulaşmak için trafik ışıklarından sağa dönmesi gerekir.
T- 4. Benzin istasyonu itfaiye istasyonunun yanındadır.


5. Listen to the recording and fill in the blanks with the words below.
ANSWER: 1. get 2. close 3. straight 4. right 5. cross 6. library

A : Hi, my name is Hans. I’m a new student from Germany. How can I 1 get to the library?
B: It is very 2 close. Go 3 straight and turn 4 right after the bank.
5 cross the street and there is the 6 library
A : Thank you very much..
B : You are welcome

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Kaydı dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun.
CEVAP: 1. GİTMEK 2. YAKIN 3. düz 4. sağa 5. karşıdan karşıya geç. 6. kütüphane

Cevap: Merhaba, benim adım Hans. Almanya’dan yeni bir öğrenciyim. Kütüphaneye nasıl gidebilirim?
B: 2’ye çok yakın. Düz 3’e gidin ve bankanın hemen ardından 4’e dönün.
5 caddeyi geçin ve 6 kütüphane var
Cevap: Çok teşekkür ederim..
B: hoş geldin

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir