9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 22 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

What do you do if you don’t know an address?
I ask someone or check Google Maps.

2. Read and listen to the dialogue. Mark Angel’s route on the map in section 1.

Angel : Excuse me, is there a hospital around here?
Tom : Yes, first of all go straight ahead, take the second left.
Walk past the bus stop. The hospital is near the pharmacy on your right.
Angel : Thanks!
Tom : You’re welcome

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Adresi bilmiyorsanız ne yaparsınız?
Birisine soruyorum veya Google Haritasını kontrol ediyorum.

2. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Bölüm 1’deki haritada Angel’ın rotasını işaretleyin.

Angel: Afedersiniz, buralarda hastane var mı?
Tom: Evet, öncelikle düz ilerleyin, ikinci sola dönün.
Otobüs durağının önünden geçin. Hastane sağınızda eczanenin yanında.
Melek: Teşekkürler!
Tom: Bir şey değil


3. Work in pairs. Look at the map in section 1 and read the instructions. Then make a dialogue with your partner. (You are in front of the clothes shop.)

Student A : How can I get to the cinema?
Student B : Go straight ahead. Take the first right. It’s on the left.

Student A
You have just moved to this town and you don’t know anywhere. You need help. Ask for help. Use the
expressions below.
Student B
Your friend needs help. Give directions to him/her to find the way. Use the expressions below

Student A
• How can I get to …………..?
• Excuse me, is there a/an …………. around/
near here?
• Can you tell me the way to the ………….?
• How can I go to …………?
• Where is the ……………?

Student B
• Go straight ahead.
• Turn left.
• Turn right.
• Take the first/second left/right.
• Cross the …………… Street.
• It’s on the left.
• It’s on the right.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Çiftler halinde çalışın. Bölüm 1’deki haritaya bakın ve talimatları okuyun. Daha sonra partnerinizle diyalog kurun. (Kıyafet mağazasının önündesiniz.)

Öğrenci A : Sinemaya nasıl gidebilirim?
Öğrenci B : Dümdüz ilerleyin. İlk sağa dön. O solda.

Öğrenci bir
Bu şehre yeni taşındınız ve hiçbir yer bilmiyorsunuz. Yardıma ihtiyacın var. Yardım isteyin. Kullan
aşağıdaki ifadeler.
Öğrenci B
Arkadaşınızın yardıma ihtiyacı var. Ona yolu bulması için talimatlar verin. Aşağıdaki ifadeleri kullanın

Öğrenci bir
• Nasıl gidebilirim …………..?
• Afedersiniz, etrafta bir…………. var mı?
buraya yakın?
• Bana………….’ye giden yolu söyleyebilir misiniz?
• Nasıl gidebilirim …………?
• Nerede ……………?

Öğrenci B
• Dümdüz git.
• Sola çevirin.
• Sağa dönün.
• Birinci/ikinci sola/sağa dönün.
• Caddeden karşıya geç.
• O solda.
• Sağ tarafta.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir