9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

What kind of places are there in your street?

There is a market and a school.

a) Look at the map and answer the questions.

ANSWER:
1. It is opposite the supermarket./ It is near the clothes shop.
2. The school is near the mosque.
3. The cinema is near the cafe.
4. Yes, there is.
5. No, there isn’t.

1. Where is the bank?
2. Which place is near the mosque?
3. Which place is near the cafe?
4. Is there a bookshop in the town?
5. Is there a flower shop in the town?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sokağınızda ne tür yerler var?

Market ve okul var.

a) Haritaya bakın ve soruları cevaplayın.

CEVAP:
1. Süpermarketin karşısındadır. / Giyim mağazasının yakınındadır.
2. Okul caminin yanındadır.
3. Sinema kafenin yanındadır.
4. Evet var.
5. Hayır, yok.

1. Banka nerede?
2. Caminin yakınında hangi yer var?
3. Kafenin yakınında hangi yer var?
4. Kasabada kitapçı var mı?
5. Kasabada çiçekçi var mı?


b) Work in pairs. Ask for and give directions for the places on the map in section 1. (You are between the park and the clothes shop.)

A: Excuse me, how can I get to the supermarket?
B: First of all, go straight ahead. Take the first right. It’s on your left near the bookshop.

A: Excuse me, how can I get to the mosque?
B: First of all, turn left. go straight ahead. Pass the school. It is on right side.

A: How can I get to the cafe?
B: First of all, go straight ahead. Take the second right. Pass the cinema. It’s on your left.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b) Çiftler halinde çalışın. 1. bölümde haritadaki yerlerin tarifini isteyin ve verin. (Park ile giyim mağazası arasındasınız.)

A: Afedersiniz, süpermarkete nasıl gidebilirim?
B: Öncelikle düz ilerleyin. İlk sağa dön. Kitapçının yanında solunuzda.

A: Affedersiniz, camiye nasıl gidebilirim?
B: Öncelikle sola dönün. dümdüz git. Okulu geç. Sağ taraftadır.

Cevap: Kafeye nasıl gidebilirim?
B: Öncelikle düz ilerleyin. İkinci sağdan dönün. Sinemayı geç. O senin solunda.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir