9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 20 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

5. Listen to the recording and match the people with the jobs below. There is one extra word.

ANSWER:
1. doctor
2. policeman
3. pilot
4. farmer
5. dentist
6. waiter

6. Read the texts and match them with the people above. Write their names.

ANSWER:
a. Ted b. Sam c. John d. Ivy e. Mina f. Alex

a. I work in a police station. I help people. I love my job. TED
b. I work in a restaurant. I serve food and drinks. SAM
c. My job is exciting. I fly planes. JOHN
d. I work in a hospital and I treat sick people. IVY
e. I pull out teeth. I wear a white shirt. MINA
f. I love my job. I live on a farm. I grow vegetables. ALEX

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Kaydı dinleyin ve aşağıdaki işlere sahip kişileri eşleştirin. Fazladan bir kelime daha var.

CEVAP:
1. doktor
2. polis
3. pilot
4. çiftçi
5. diş hekimi
6. garson

6. Metinleri okuyun ve yukarıdaki kişilerle eşleştirin. Onların isimlerini yaz.

CEVAP:
A. Ted b. Sam c. John d. Ivy e. Mina f. Alex

A. Bir polis karakolunda çalışıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. İşimi seviyorum. TED
B. Bir restoranda çalışıyorum. Yiyecek ve içecek servisi yapıyorum. SAM
C. İşim heyecan verici. Uçak uçuruyorum. JOHN
D. Bir hastanede çalışıyorum ve hastaları tedavi ediyorum. SARMAŞIK
e. Diş çekiyorum. Beyaz bir gömlek giyiyorum. MİNA
F. İşimi seviyorum. Bir çiftlikte yaşıyorum. Sebze yetiştiriyorum. Alex


7. Work in pairs. Match the jobs with the explanations. There is one extra explanation.
ANSWER:
1. d 2. e 3. c 4. b

1. Teachers -d. teach students at school
2. Doctors – e. treat sick people
3. Musicians -c. play musical instruments
4. Butchers -b. sell meat

a. treat sick animals

8. Work in pairs. Ask and answer questions as in the example below

e.g. What does a teacher do? How does he/she earn his/her life?
A teacher teaches students at school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Çiftler halinde çalışın. Görevleri açıklamalarla eşleştirin. Ekstra bir açıklama daha var.
CEVAP:
1.d 2.e 3.c 4.b

1. Öğretmenler -d. okulda öğrencilere ders vermek
2. Doktorlar – e. hasta insanları tedavi etmek
3. Müzisyenler -c. müzik aletleri çal
4. Kasaplar -b. et satmak

A. hasta hayvanları tedavi etmek

8. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi sorular sorun ve cevaplayın

Örneğin. Bir öğretmen ne yapar? Hayatını nasıl kazanıyor?
Bir öğretmen okulda öğrencilere ders verir.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir