4. Sınıf Türkçe Kitabı Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

Bu yazıda “4. Sınıf Türkçe Kitabı Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları” konusunu yazdık. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Hep Büyük Efsanesi metnine ait etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Kitabı Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

SAYFA 170 Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Efsanelere inanmalı mıyız?

Efsanelere verdikleri öğütlere inanmalıyız.

2. Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz?

Onlara bakmak, güzel bir ev almak, mutlu ve rahat yaşamalarını sağlamak isterim.

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

efsane

 • Tahmini: Eski bir olayı anlatmak
 • Anlamı: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
 • Cümlem: Dedem bir efsane anlattı.

bölge

 • Tahminim: Belirli bir alan
 • Anlamı: Sınırları belirli olan toprak parçası
 • Cümlem: Bu bölgede denize girmek yasaktır.

delikanlı

 • Tahminim: Genç
 • Anlamı: Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
 • Cümlem: Delikanlılar birlikte top oynadı.

civar

 • Tahminim: Yakın yerler
 • Anlamı: Yöre
 • Cümlem: Bu civarda okul var mı?

hasret

 • Tahminim: Özlemek
 • Anlamı: Özlem
 • Cümlem: Memleketine çok hasret duyuyordu.

2. ETKİNLİK

Soruları Hep Büyük Efsanesi metnine göre cevaplayınız.

1. Hep Büyük Efsanesi Metninde geçen olay nerede yaşanmıştır?

Ege Bölgesi’nde yaşanmıştır.

2. Üzüm yetiştiren adam, niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş?

Üzümlerin pazara ulaştırılması ve satılması gibi işlerle daha fazla ilgilendiği için.

SAYFA 171 Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

3. Yaşlı adam, işlerini neden oğluna bırakıyor?

Yaşlanıp eskisi gibi çalışamaz olduğu için.

4. Delikanlının, babasına bir türlü üzüm getirememesinin sebebi nedir?

Babasına küçük üzümlerin olduğu bir salkım vermek istemesi fakat bağda küçük taneli üzüm bulamamasıdır.

5. Babası, oğlu üzüm getiremeyince ne söylemiş?

“ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” demiş.

3. ETKİNLİK

Hep Büyük Efsanesi Metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

KONU : Bir adamın oğluna bir bağ vermesi, oğlanın cimrilik edip bir üzüm vermemesi ve babasının bedduası nedeniyle kuşa dönmesi

ANA FİKİR :Cimrilik insanın elindekileri kaybetmesine neden olur.

4. ETKİNLİK

Hep Büyük Efsanesi Metninin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz.

Cimri Olma, Cimri Oğlanın Sonu, Bir Üzüm Bir Bağı Kaybettirir

5. ETKİNLİK

Hep Büyük Efsanesi Metninin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor?

Görseller babanın çalışkanlığını, oğlanın üzüme bakıp kararsız kalmasını yansıtıyor.

6. ETKİNLİK

Hep Büyük Efsanesi Metininde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

Sorun: Delikanlının bağı kendisine veren babasına bir salkım üzüm vermemek istemesi

Çözüm: Bağı verirken baba bana her yıl şu kadar üzüm vereceksin şartını koşması

Sorun:Babanın oğluna beddua etmesi

Çözüm: Baba beddua etmeyecek, bağını geri alıp, oğlunu bağda çalıştırması

SAYFA 172 Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Hep Büyük Efsanesi Metninde geçen “Baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul, babasına bir salkım üzüm vermemiş.” atasözü babalar çocukları için büyük fedakârlıklar yaparlar buna karşı çocukların babaları için gösterecekleri özveri sınırlıdır, anlamındadır. Siz de atasözlerinin yanına anlamını yazınız.

Babası, çocuğa “Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” diye nasihat ederdi.

Çocuklar ilk ve en önemli eğitimlerini ailede alır. Bu yüzden aile eğitimi önemlidir.

b. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız. 

Hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, yola koyulmuş.

hasret gidermek: özleme son vermek, kavuşmak

yola koyulmak: gidilecek yere doğru yola çıkmak

8. ETKİNLİK

Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız.

İSTANBUL İLE İLGİLİ EFSANE

İstanbul’un surlarının melekler tarafından inşa edildiğine Rumlarca inanılan efsanede, Aziz Konstantin’in beraberindeki birçok gemi ve ordusuyla Roma’dan bugünkü İstanbul’a geldiği kaydediliyor.

İmparatorun karaya ayak bastığında Tanrı’nın bir meleği onu görerek, “Buraya yerleşmelisin, fakat şimdi atından inme, sakın arkana bakma ve atını yola çıktığın yere sür” dediğine inanılıyor.

Bunun üzerine Tanrı’nın dediği gibi davranan imparatorun, yarım gün dolaştıktan sonra atına bindiği yere geldiğinde arkasına bakarak bir surun yükseldiğini gördüğü rivayet ediliyor.

9. ETKİNLİK

a. Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

1. Başkasının konuşmasından aktarılan sözler tırnak içine konur.
2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler kelimesi tırnak içine alınır.

2 ) Öğretmenimiz “kültür” üzerinde durdu.

1 ) Babamın “Her zaman dürüst ol.” sözünü hiç unutmam.

b. Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız.

Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri” emrini verdi.

Dersimizin konusu “Tırnak İşareti”

SAYFA 173 Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

10. ETKİNLİK

Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın fıkrasını yazınız.

KAZAN ÖLDÜ

Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan büyük bir kazan almış. Komşusu kazanı istediğinde Nasrettin Hoca içine küçük bir tencere koymuş.komşusuna:
“Senin kazan doğurdu,” demiş. Adam çok sevinmiş. Sonra Nasrettin Hoca kazanı tekrar almış. Adam kazanı sorduğunda Hoca:
“Senin kazan öldü” demiş. Adam:
“Hocam ne diyorsunuz, kazan hiç ölür mü?” demiş.Hoca:
“Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun?” demiş.

SAYFA 174 Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

11. ETKİNLİK

Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız.

OLSA İLE BULSA
Olsa ile bulsa
Bir araya gelse
Kanatlı bir atım olsa
Aya çıkıp aylasam
Yıldızlarda sülün avlasam
Avcıların tüfeği
Tıp tıp eder yüreği
Elimde ellik
Çantamda keklik
Hey nereden nereden
Gelişi şu dereden
(…)
Hasan Lâtif SARIYÜCE

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Gölge oyunları hakkında araştırma yapınız.

Gölge Oyunu geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış insan, hayvan, eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin gerdirilmiş, beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatıdır.

4. Sınıf Türkçe Ders kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir