4. Sınıf Türkçe Kitabı Kanlı Kavak Metni Cevapları

Bu yazıda “4. Sınıf Türkçe Kitabı Kanlı Kavak Metni Cevapları” konusunu yazdık.  4. sınıf Türkçe ders kitabı Kanlı Kavak metnine ait etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Kitabı Kanlı Kavak Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Bildiğiniz bir maniyi söyleyiniz.

Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı

2. Ramazanda davulcular niçin gezerler?

Oruç tutmak isteyenleri sahura uyandırmak için.

SAYFA 178 Kanlı Kavak Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

mercan

 • Tahminim: Bir deniz canlısı
 • Anlamı: Omurgasız  bir deniz canlısı ve ondan elde edilen süs eşyası
 • Cümlem: Mercan bileziği çok güzeldi.

fişek

 • Tahminim: Havada iz bırakan bir torpil
 • Anlamı: Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler
 • Cümlem: Düğün için havaya fişek attılar.

zenne

 • Tahminim: Gölge oyunu karakteri
 • Anlamı: Orta oyununda veya Karagöz’de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu
 • Cümlem: Sahneye zenneler çıktı ve çok güzel oynadı.

bahşiş

 • Tahminim: Teşekkür parası
 • Anlamı: Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para
 • Cümlem: Babam garsona bahşiş verdi.

mani

 • Tahminim: Şiir
 • Anlamı: Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri
 • Cümlem: Ramazan davulcuları manilerle bizi kaldırdı.

SAYFA 179 Kanlı Kavak Metni Cevapları 

2. ETKİNLİK

Soruları Kanlı Kavak Metnine göre cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’den ne yapmasını istiyor?

Davul alıp gelmesini istiyor.

2. Mahalle mahalle dolaşırken Hacivat ne söylüyor?

Mani söylüyor.

3. Karagöz ile Hacivat, ne zaman davul çalıp mani söylüyorlar?

Ramazanın on sekizinci gecesi söylüyorlar.

4. Karagöz, Hacivat’a niçin sinirlenir?

Hacivat mani söylerken Karagöz’e hakaret ettiğini düşündüğü için sinirlenir.

3. ETKİNLİK

a. Kanlı Kavak Metninin görselleri kültürümüzle ilgili neleri çağrıştırıyor?

Ramazan ayında oynatılan Karagöz oyunlarını ve Ramazan ayı oruç ve minarelere asılan mahyaları çağrıştırıyor.

b. Kanlı Kavak Metninin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor?

Görseller kahramanların kukla olduklarını, kırmızılı olan Karagöz’ün sinirli, yeşil renkli Hacivat’ın iyi niyetli olduğunu yansıtıyor.

4. ETKİNLİK

Kanlı Kavak Metnindeki Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini karşılaştırınız.

KARAGÖZ’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 • Sinirli
 • Söylenenleri yanlış anlayan
 • Kaba

HACİVAT’IN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 • Eğlenceli
 • Kültürlü
 • Kibar

5. ETKİNLİK

Kanlı Kavak Metninde Hacivat’ın Karagöz’ le olan sorununu belirleyiniz. Bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

Sorun: Hacivat’ın mani bahşiş alması, Karagöz’ün alamaması.

Çözüm: Karagöz’ün de güzel maniler söylemeyi öğrenmesi

Sorun: Dolaşırken Karagöz’ün çok yorulması

Çözüm: Arabayla dolaşabilirler. Dinlenerek dolaşabilirler.

SAYFA 180 Kanlı Kavak Metni Cevapları 

6. ETKİNLİK

Kısa bir Karagöz Hacivat oyununu görsellerle destekleyerek sınıfta canlandırınız.

7. ETKİNLİK

Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız.

1. Karagöz’ün iyice tepesi atar: ANLAMI:  Sinirlenmek, öfkelenmek.

2. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. ANLAMI: Çok yorulmak.

3. Karagöz öylece ortada kalakalır: ANLAMI: Güç bir durumda kalmak

4. Güm güm de güm güm, başımız şişti.ANLAMI: Gürültüden tedirgin olmak

5. Hay iyiliğinizle yerin dibine geçin e mi? ANLAMI: Görünmez olmak, kaybolmak

8. ETKİNLİK

“Hep Büyük Efsanesi” metni ile “Kanlı Kavak” metnini konuları ve karakterleri açısından karşılaştırınız.

HEP BÜYÜK EFSANESİ

Konu: Babasının verdiği bağdan oğlanın cimrilik yapması ve üzüm vermemesi ve babasının bedduası ile kuşa dönüşmesi

Karakterler: Baba, Oğlu

KANLI KAVAK

Konu: Karagöz ile Hacivat’ın bir Ramazan gecesi davul çalıp mani söylemesi

Karakterler: Karagöz, Hacivat, Zenne

KARŞILATIRMA: Birincisi efsane anlatıyor. İkincisi karşılıklı konuşma.

SAYFA 181 Kanlı Kavak Metni Cevapları 

9. ETKİNLİK

a. Eğik çizgi işaretinin ( / ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır.

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası ve semt numarası arasına konur.

3. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır.

Cevap: 

(2) Altay Sokağı, No: 21/6

(3) -de/-da

(1) İnsanı seveceksin/ Gönlünle göreceksin

b. Siz de eğik çizgi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

• Evimizin adres Cumhuriyet Mah. Çiçek Sok. No: 12/2’dir.

• İsimler e/de/den ve yalın halde bulunur.

• Cahit Külebi bir şiirinde ” Biz hep açık konuştuk. / Gökyüzünden maviydi sözlerimiz.” demiş.

SAYFA 182 Kanlı Kavak Metni Cevapları 

10. ETKİNLİK

Kanlı Kavak Metnide geçen manilerden birini seçerek kendi yazı stilinize göre yazınız. Yazdık.

4. Sınıf Türkçe Ders kitabı Cevapları+

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir