5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26, 27, 28 Cevapları Özgün Yayınları

Bu yazıda “5. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 26, 27, 28  cevapları Özgün Yayınları” konusunu yazdık. Okullarda okutulan İngilizce ders kitabı Özgün Yayınlarına ait kitabın sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

Bu yazıda 5. sınıf İngilizce ders kitabı 2. ünite MY Town ünitesi sayfa 26, 27, 28 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26, 27, 28  Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 26 CEVAPLAR

5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 26 Cevaplar
5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 26 Cevaplar

TÜRKÇE ÇEVİRİLER

SAYFA 26

4A. Listen and follow the dialogues from your book. Then, choose one and act it out with a friend.

4A. Kitabınızdan diyalogları dinleyin ve izleyin. Ardından bir tane seçin ve bir arkadaşınızla oynayın.

Sue: Excuse me, where’s the grocery?
Man: The grocery?
Sue: Yes, the grocery.
Man: Go straight ahead and then turn left into
Station Road. The grocery is on your left.
Sue: Thank you very much.
Man: You’re welcome.

Sue: Afedersiniz, bakkal nerede?
Adam: Market?
Sue: Evet, bakkal.
Adam: Dümdüz devam et ve sonra sola dönün
İstasyon yolu. Bakkal solda.
Sue: Çok teşekkürler.
Adam: Bir şey değil.

Jason: Excuse me, how can I get to the toy shop?
Woman: The toy shop?
Jason: Yes.
Woman: Go straight ahead and then turn right into
Sesame Road. The toy shop is on your left.
It’s between the library and the restaurant.
Jason: Thank you so much.
Woman: Not at all.

Jason: Afedersin, oyuncak dükkanına nasıl gidebilirim?
Kadın: Oyuncak dükkanı mı?
Jason: Evet.
Kadın: Dümdüz gidin ve sağa dönün
Susam Yolu. Oyuncak dükkanı solda.
Kütüphane ve restoran arasında.
Jason: Çok teşekkürler.
Kadın: Hiç de değil.

Read the dialogues and draw the children’s routes on the map. Use a red pencil for Sue and a green pencil for Jason.

Diyalogları okuyun ve haritadaki çocukların rotalarını çizin. Sue için kırmızı kalem, Jason için yeşil kalem kullanın.

SAYFA 27 CEVAPLAR

5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 27 Cevaplar
5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 27 Cevaplar

SAYFA 28 CEVAPLAR

5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 28 Cevaplar
5. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 28 Cevaplar

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.