7. Sınıf Türkçe Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları. Türkçe kitabı Özgün Yayıncılık 7 .sınıf kitabında yer alan Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz. Sayfa 34, 35, 36, 37, 38 cevaplar

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 34

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kırgızistan çok uluslu bir ülkedir. Ülkenin % 90’ı aşkını Türklerden oluşmaktadır.Ülkenin büyük bir kesimi dağlarla çevrilmiş olan Kırgızistan’da halen dağda göçebe hayatı yaşayan Kırgızlar vardır.

2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.

Kırgızlar göçebe, bizde yerleşik hayat vardır. Hayvancılık köylerde vardır.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.

 • eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.
 • doğan: Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş.
 • han: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
 • nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.
 • hanşa: Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.
 • mesafe: Ara, aralık, uzaklık.
 • mirasçı: Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.
 • kibir: Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 35

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?

Sarıbay’ın doğanına 3 gün boyunca yemek verilmemesini, hareket ettirilmemesini söylüyor. Dördüncü gün ise doğanın serbest bırakılmasını, doğanın uçup ilk olarak konduğu kişinin han olmasını öneriyor.

2. Akdoğan kimin omzuna konmuş?

Bir çobanın omzuna konmuş.

3. Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?

Hanın evlenerek mirasçısı olması gerektiğini, yoksa onun da kaderinin Sarıbay gibi olacağını düşünerek evlenmesini istemişler.

4. Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?

Bütün kızları toplayıp en akıllısını bulmak için üç bilmece sorarak seçmiş.

5. Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?

“Dört parmak kadar; göz ile kulak arası… Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür.” cevabını vermiş.

6. Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?

 Acı hastalık demektir. Üzüntü ihtiyaç; ayıp da hırsızlık demekmiş.

7. Han, eşini hangi konuda uyarmış?

Kendisinden başka kimseye öğüt vermemesi konusunda uyarmış.

8. Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?

Bir yiğide öğüt verip sözünü tutmadığı için kızmış. Güvenilir biri olamayacaksa gitmesini söylemiş.

b. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.

3. kişi.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Akıl, güven, sevgi

Metnin ana fikri: Akıllı ve güvenilir kişiler sorunları çözebilir ve mutlu yaşarlar.yaşayabilirler.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

 • [Ö] Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
 • [N] Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
 • [N] Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
 • [Ö] Gözlerimiz her zaman doğruyu görür.
 • [N] Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
 • [Ö]Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur.

Kişisel görüş ve düşünceleri içeren yargılar “öznel yargılar”dır. Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılar ise “nesnel yargılar”dır.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 36

5. ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

Aklına Güven, Aklını Kullan, Han ve Akıllı Kız

b. Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.

Sarıbay ölmek üzeredir. Kendisinden sonra han olacak kişi için bir yol seçerler. Hanın doğanı üç gün aç bırakılır. Dördüncü gün karnı doyar bırakır ve salınır. Doğan bir fakir çobana konar ve çoban han olur. Aksakallılar handan evlenmesini istediler. Han kızları toplar ve üç bilmece sorar. Han üç bilmece sorar fakir kız bütün bilmeceleri bilir. Han kızla evlenir. Han başkasına öğüt vermemesini ister. Kız birine öğüt verir. Han kızar ve en sevdiği şeyi alarak gitmesini ister. Kız hanı uyutur ve hanı da yanına alarak gider. Han uyanınca şaşırır. Kız en sediği şeyi yanına aldığı söyler. Han bunu beğenir birlikte geri dönerler.

c. Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Fakir kızın en sevdiğim şey diyerek hanı yanında götürmesini çok beğendim. Çok güzel bir davranış.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 37

6. ETKİNLİK

a. Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.

Virgül (,)

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.

 • Pazardan elma, armut, karpuz satın aldım.
 • Okula sosyal, fen, tarih ve Türkçe kitabını götürdüm.

• Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.

Kapıyı açtım, elimdekileri bıraktım, televizyonu açtım.

Karşıya geçtim, dükkana girdim, selam verdim, bir kol domates aldım.

• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.

Ağladı, ağladı, ağladı. Gözünde yaş kalmadı.

Gülmek, gülmek, gülmek. Asıl ağlamaktı zor olan.

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

Beni çok bekletme, dedi.

Önce ödevlerini bitir, dedi.

• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.

Pekala, şimdi televizyon izleyelim.

Evet, bizimle gelebilirsin.

• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.

 • Ali, elindeki bardağı yere bıraktıktan sonra gitmesi gerektiğini anladı ve kapıya yöneldi.
 • Hasan, bütün ödevlerini yapıp televizyon izledi ama içinde bir kurt vardı.

• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

 • Ali defterlerini, Türkçe ve Sosyal defterini, çantasına koydu.
 • Hasan, akrabalarını, dede, amca ve dayılarını, ziyaret etti.

• Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

 • Adam, toplantının başında konuştu.
 • Çocuklar, doktora muayene oldu.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 38

7. ETKİNLİK

Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.

Cevap:

Cümlelerİş (Kılış) FiiliDurum
Fiili
Oluş
Fiili
Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.X
Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler.X
Birkaç gün sonra Sarıbay öldü.X
Hanın yakınları şaşırdılarX
Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi?X
Ben çok yaşadım.X
Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevabını bulamadı.X

8. ETKİNLİK

Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.

Kime: Azamat
Bilgi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Davet
Kimden:Ali

Sevgili arkadaşım Azamat

Türk Milleti bağımsız oldu ve Atatürk Cumhuriyet’i kurdu. Bu özel günü her 29 Ekim’de törenlerle kutlarız.

Bu bayramda geçit törenleri ve gösteriler yapılır. Günün anlam ve önemi için törenler düzenlenir.

Bu güzel bayramda seninde bize katılmanı istiyorum. Davetimi kabul edersen çok mutlu olurum.

Seni aramızda görmekten mutlulu duyacağım.

Görüşmek üzere dileklerimle, cevabını bekliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.