5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 187-188 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 187-188 Cevapları MEB Yayınları. Matematik ders kitabı sayfa 187-188’da yer alan hazır mıyız? ve Sıra sizde bölümü sorularının cevaplarını kısaca yaptık.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 187-188 Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 187 Cevapları

1) Yanda modellenen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4
B) 0,50
C) 1,40
D) 1,5  Cevap: D

2) Yanda modellenen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir tam binde üç yüz yirmi dört Cevap: A
B) Bir tam binde üç yüz dört
C) İki tam yüzde yirmi dört
D) Sıfır tam yüzde üç yüz dört

3) Onlar basamağında 1, birler basamağında 8, onda birler basamağında 4 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18,45
B) 18,418
C) 318,4
D) 710,84 Cevap: D

4) 1,068 > 1,0D8 olduğuna göre □ yerine kaç farklı rakam gelebilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 Cevap: D

5) Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 2 noktaları arası 10 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre, K ile gösterilen noktaya karşılık gelen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,8
B) 1,3
C) 1,6 Cevap: C
D) 1,8
Sayfa 188 Cevapları

6. Yukarıdaki şekilde bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünler gösterilmiştir. Bu tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiştir?
A) 25
B) 35
C) 40 Cevap: C
D) 65

7) Ayşe bir testin ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise ■ ’sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir?
A) Ayşe Cevap: A
B) Berk
C) Ceyda
D) Mehmet

8) Aşağıdaki tabloda dört araba modelinin haftalık kiralama ücretleri, kiralandıklarında yapılacak indirim yüzdeleri verilmiştir.
Tablo: Araba Modellerine Göre Kiralama Ücretleri ve İndirim Yüzdeleri

K=4500/100*2=9
L=200/100*5=10 tl
M=300/100*3=9
N=350/100*4=14
N aracı en fazldır.

9) Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada tükettiği su miktarının % 30’unu tasarruf etmektedir. Haftada 700 litre su tüketen Ali bir haftada kaç litre su tasarrufu sağlamaktadır?

700/100=7
7*30=210 litre tasarruf yapar.

10) Melis’in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14,75 lirası olan Melis’in çantayı alabilmesi için kaç liraya daha ihtiyacı vardır?

35-14,75=20,25 tl ihtiyacı var.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

5. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir