5.sınıf Türkçe kitabı Dede Korkut Boğaç Han İzleme Metni cevapları sayfa 153, 154, 155, 156

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “5.sınıf Türkçe kitabı Dede Korkut Boğaç Han İzleme Metni cevapları sayfa 153, 154, 155, 156″ sorusunun cevabını kısaca yazdık.

5.sınıf Türkçe kitabı Dede Korkut Boğaç Han İzleme Metni cevapları sayfa 153, 154, 155, 156

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dede Korkut kimdir? Sizce gerçekten yaşamış mıdır?

 • Oğuz Türkleri’nin destanlarını anlatan bilge kişidir.
 • Bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen bir kişidir.
 • Yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. Dede Korkut

2. Dede Korkut hikâyelerinden birini anlatınız.

Linkten Deli Dumrul hikayesinin özetini okuyabilirsiniz. Dede korkut Deli Dumrul hikayesi oku

SAYFA 153 CEVAPLARI Dede Korkut – Boğaç Han İzleme Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK

Boğaç Han hikayesini izle

Çizgi filmi izlerken kahramanların isimlerini ve özelliklerini aşağıda verilen bölümlere not alınız.

 • Şökli Melik: Çete lideri, kötü adam.
 • Aruz Bey: Güçlü, yiğit.
 • Aruz Bey’in Eşi: Oğlu kaçırıldığı için üzgün.
 • Basat: Aslanlar tarafından büyütülen bir çocuk.
 • Bayındır Han: Lider, güçlü, cesur.
 • Dede Korkut: Bilge, tecrübeli.
 • Dirse Han: Yiğit, cesur.
 • Uruz: Ok atmakta usta bir çocuk.
 • Boğaç Han: Boğa devirecek güçte bir çocuk.

SAYFA 154 CEVAPLARI Dede Korkut – Boğaç Han İzleme Metni Cevapları 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz Dede Korkut Boğaç Han çizgi filmden hareketle cevaplayınız.

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?

Düşman askerlerinin obayı talan etmeye geldiği haberini getirmektedir.

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?

Bir aslan oğlanı bulmuş ve kendi yavrularıyla beraber büyütmüştür.

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?

Bayındır Han

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?

Her kim ki iyilik yapar, fakiri sevindirir, düşküne yardım ederse, Allah onun dileklerini kabul eder.

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.

Dirse Han’ın oğlu olmuştur. Aruz Bey Uruz ve Boğaç Han’a bakarak oğlunu hatırlamaktadır.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.

İpini koparıp kaçan, obaya zarar veren bir boğayı etkisiz hale getiriyor. Boğaç ismini alıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.

Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş anlamına gelir.

2. Canını seven kaçsın.

Zarar verecek bir tehlike var ve kaçmamız gerekiyor.

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.

Obadaki en güçlü kişidir.

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.

Daha önce de boğayı durdurmaya çalışanlar olmuş.

4. ETKİNLİK

Dede Korkut’un, Boğaç Han’a ad verdiği bölümü okuyunuz. Ad verme geleneği ile ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.

Çocuklar kahramanlık yapınca isim verilmektedir. İsim verme töreni önemli bir törendir.

SAYFA 155 CEVAPLARI Dede Korkut – Boğaç Han İzleme Metni Cevapları 

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri izlediğiniz çizgi filmden hareketle, oluş sırasına göre numaralandırınız.

Sırasıyla numaralar şu şekilde;

 • 7-5-3
 • 8
 • 6
 • 1
 • 2
 • 4

b) Numaralandırdığınız görsellerdeki olayları noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

1. Şökli Melik adamlarıyla obayı basar.

2. Çete Aruz Bey’in oğlunu kaçırır.

3. Kaybolan çocuk aslanlar tarafından bulunur.

4. Dede Korkut, üzülen Aruz Bey ve Dirse Han’a öğüt verir.

5. Uruz ve Dirse Han’ın oğlu ok atmada alıştırması yapar.

6. Obada iki kişi bir boğayı kontrol altına almaya çalışırlar.

7. Kaçan boğayı Dirse Han’ın oğlu durdurur.

8. Dede Korkut Dirse Han’ın oğluna isim verir.

SAYFA 156 CEVAPLARI Dede Korkut – Boğaç Han İzleme Metni Cevapları 

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgilerden ve sorulardan hareketle konuşmanızı yapınız.

Dede Korkut Boğaç Han çizgi filminde çocuklar yaptıkları kahramanlığa göre isim almaktadır. O dönemde yaşadığınızı hayal ediniz.

1. İsim almak için nasıl bir kahramanlık yapardınız?

Yaşlı bir teyzeyi kurtlardan kurtarmak.

2. Bu kahramanlık sonucunda hangi ismi almak isterdiniz?

Kurt Han

7. ETKİNLİK

Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna isim verdikten sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Olayların gelişimine uygun bir son yazınız.

Pişmiş eti çalan aslanı takip ederler. Aslan’ın eti bir çocuğa verdiğini görürler. Aruz Bey çocuğun kolundaki doğum lekesinden onun oğlu olduğunu anlar.

Çocuğu alıp obaya götürür. Dede Korkut aslanlar tarafından büyütülen bu güçlü çocuğa Aslan Bey adını verir.

Boğaç Han videosunu ilze

BİTTİ 🙂 🙂 🙂

5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Dede Korkut Kitabı

 Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikâyeleridir.

On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür.

5.sınıf Türkçe kitabı Dede Korkut Boğaç Han İzleme Metni cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir