5. sınıf Türkçe kitabı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 149, 150, 151, 152

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “5. sınıf Türkçe kitabı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 149, 150, 151, 152″ cevaplarını yazdık.  Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları. Etkinlik cevaplarını sayfa numaralarına göre okuyabilirsiniz.

5. sınıf Türkçe kitabı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 149, 150, 151, 152

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden?

Saz. sesi hoşuma gidiyor.

2. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

3. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.

Tanburi Cemil Bey (1873 – 1916), Türk tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta ustası. Çok sayıda bestesi ve taş plak kayıtları vardır. Yaylı tanburu icad etmiştir.

SAYFA 149 CEVAPLARI – Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

1 şelpe. [1]Bağlamayı parmakla çalma şekli.
2 kopuz. [2] Bir bağlama çeşidi.
3 başpare [3]Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.
4 parazvane [4]Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.
5 mansur [5]Bir ney çeşidi.
6 yay [6]Kemençe çalmaya yarayan araç
7 horon [7]Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü
8 tezene

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor metninden hareketle cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Mızrap, parmak ya da tezene

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?

Rebeb-keman

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Neyzen

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?

Saz kelimesi günlük konuşma dilinde enstrüman ifadesinin yerine kullanılır. Bu yüzden saz ifadesi kullanılır.

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?

Kavalı tanıtırdım. Sesi çok güzel ve çok eski bir çalgımız.

SAYFA 150 CEVAPLARI – Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 

3. ETKİNLİK

Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metninde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

Bulmacayı kolaylıkla yapabilirsiniz. 🙂 🙂

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.

Üflemeli Sazlar:

 • Blok Flüt
 • Ney
 • Zurna

Vurmalı Sazlar:

 • Zilli Tef
 • Davul

Telli Sazlar:

 • Bağlama
 • Elektro Gitar

Yaylı Sazlar:

 • Kemençe
 • Keman

RESİMDEKİ ÇALGILARIN İSİMLERİ SIRASIYLA:

Bağlama, Zilli Tef, Davul, Keman

Blok Flüt, Ney, Kemençe, Elektro Gitar, Zurna

SAYFA 151 CEVAPLARI – Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 

5. ETKİNLİK

a) Karikatürden ve şiirden hareketle bir slogan yazınız.

Dünya müzikle güzel.

Müzik Dünyayı birleştirir.

Müzik Dünyanın gıdasıdır.

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

Kemençe oynatır. – Oynayıp titreyen adamlar çizebilirsiniz.

Saz herkesi birleştirir. – Büyük bir saz çizip her yerine insan çiziniz.

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

DAVUL

Davul, bilinen en eski vurmalı çalgılardan biridir. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. El ya da sopayla çalınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her toplumda kullanılan bir çalgıdır.

Davul, en basit çalgılardan biridir ve iki temel parçadan oluşur. Bunlardan biri boru ya da silindiri andıran kasnaktır.

SAYFA 152 CEVAPLARI – Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Davul

 • Vurmalı bir çalgıdır.
 • Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur.
 • İki temel parçadan oluşur. Silindir şeklindeki kasnak ve sopa.
 • El ya da sopayla çalınır.
 • Türkçede davulun diğer adları; köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl (veya babl)dır.
 • Davul çalanlara davulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar verilir.

Zurna

 • Tahta, metal ve kamış kullanarak yapılır.
 • Yüksek sesli bir çalgıdır.
 • Nefesli saz çeşididir.
 • Esasen erik, ceviz, yabanı söğüt ve dut ağacından yontularak yapılır.
 • Tüm uzunluğu 302–317 mm’dir.
 • Yüzeyinde 7, altında ise 1 oyuk açılır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.

 • Oğuz Türkleri’nin destanlarını anlatan bilge kişidir.
 • Bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen bir kişidir.
 • Yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. Dede Korkut

BİTTİ 🙂 🙂 🙂

5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Tamburi Cemil Bey Kimdir?

Tanburi Cemil Bey (1873 – 1916), Türk tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta ustası. Çok sayıda bestesi ve taş plak kayıtları vardır. Yaylı tanburu icad etmiştir.

Enstrüman Nedir?

Çalgı veya müzik aleti veya enstrüman, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel isimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir