5. Sınıf Türkçe Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni Cevapları

Bu yazıda “5. Sınıf Türkçe Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni Cevapları” konusunu yazdık. MEB Yayınları Türkçe ders kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni Cevapları etkinlik cevaplarını yazdık. Türkçe kitabı sayfa 184, 185, 186, 187, 188 de yer alan Etkinlik cevaplarını kısaca yazdık.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni Cevapları

Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane İzleme Metni Cevapları Sayfa 184 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır kitap.

2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri kütüphane.

3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “Hafız-ı Kütüp” denirdi.

4. İskenderiye Kütüphanesi, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.

5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur.

6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci Ali Emir-i Efendi tarafından bulunmuştur.

Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane İzleme Metni Cevapları Sayfa 185 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

  1.  Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. İLAHİYAT
  2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. İLİM
  3. Gök bilimi. ASTRONOMİ
  4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. SAHAF
  5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. VEZİR
  6.  Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. VAKIF
  7.  Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. KADİM
  8.  Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. NÜSHA

Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane İzleme Metni Cevapları Sayfa 186 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz Küçük Şeylerin Hikayesi İzleme Metni videosundan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Toplumlara ait bilgi, kültür, tarih ve düşüncelerin kitaplar sayesinde bir yerde bulunduğu kütüphaneler toplumsal hafıza merkezi olarak adlandırılmışlardır.

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

Bir kütüphanedeki kitapların yerlerinin ezberleyen kişilerdir. Görevleri kütüphanede bulunan her kitabın yerini ezberleyip gelenlere göstermektir.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

İskenderiye Kütüphanesi sadece kütüphane değil, bilimin de merkezliğini yapmış bir yer olduğu ve çok önemli bilim adamlarının yetişmesine vesile olduğu için dönemin en önemli kültür merkezidir.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

Geçmişimiz hakkında daha çok bilgi edinirdik. Teknolojik olarak daha çok ileride olurduk.

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Fatih Sultan Mehmet

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?
2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?
3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?

Kütüphanemize Hoş geldiniz;

Kütüphanemiz 1957 yılında, Öğretmen Ziya KALEM tarafından yapılmıştır. İsmini de ZİYA BEY Kütüphanesi olarak onun isminden almıştır.

Kütüphanemizde 7897 kitap vardır. Kütüphanemizde bilim, teknoloji, roman, hikaye ve çeşitli ansiklopediler mevcuttur.

Kütüphanemizde 9 kişi görev yapmaktadır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Kitap okuyan kişi hayatına zenginlikler katar. Bilmediği dünyaları tanır. Hayatı güzelleşir. Duygu ve düşünceleri gelişir. Hayatını en güzel şekilde yaşar.

Kitap okumayan kişi kapalı duvarlar ardında sıradan bir hayat yaşar.

Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane İzleme Metni Cevapları Sayfa 187 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız. 

Yabancı diller bölümü

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

Süreli Yayınlar Bölümü

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

Zeynep

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane İzleme Metni Cevapları Sayfa 188 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

Siz doldurabilirsiniz. 🙂

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

(…)
İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(.) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(.) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(,) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(.) Öbürleri(…) Elbette onların da faydası oldu(;) onlar da izini bıraktı(.) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(.) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(.) Kitap alın(,) okuyun(;) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(,) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(.)
(…)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

( GÜLEN YÜZ) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane
olmak durumundadır.

( ÜZGÜN YÜZ ) Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

( ÜZGÜN YÜZ ) Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

( GÜLEN YÜZ ) Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta
kütüphaneler kurmuştur.

( ÜZGÜN YÜZ) Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe
eserler hazırlatmıştır.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir