5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları

Bu yazıda “5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları” konusunu yazdık. MEB Yayınları Türkçe ders kitabı Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni etkinlik cevaplarını yazdık. Türkçe kitabı sayfa 194, 195, 196, 197, 198,199 de yer alan Etkinlik cevaplarını kısaca yazdık.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları

Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları Sayfa 196 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız.

 1. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi. TALİM
 2. Göçebelerin konak yeri. OBA
 3. At üzerinde sopa ile oynanan bir tür top oyunu. POLO
 4. Uzun saplı, sivri demir uçlu silah. MIZRAK
 5. Kolaylık ve çabuklukla davranan, atik. ÇEVİK
 6. Silah olarak kullanılan ağır topuz. GÜRZ
 7. Binek hayvanları yöneltmeye yarayan kayış. DİZGİN
 8. Atlı asker. SÜVARİ
 9. Silahlardan korunmak için giyilen giysi. ZIRH
 10. Belli günlerde yapılan, coşku veren, eğlendirici gösterilerin tümü. ŞENLİK

b) Yukarıdaki kelimelerden üçünü seçerek bu kelimelerle birer cümle kurunuz.

 • Hıdrellez şenliklerine gittik.
 • Adam mızrağı en uzağa attı.
 • Müzede gürz gördüm.
 • Süvariler geçit törenine katıldı.
 • Atılan kurşunlar zırhına geldi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir?

Cirit oyunu hakkında bilgiler.

2. Cirit oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.

Eski zamanlarda, iki oba arasında kız alma tartışması yaşanır. Tartışma büyür ve savaşmaya kalkarlar. Obanın büyükleri kan dökülmesin diye bu oyunu icat ederler.

3. Siz olsaydınız iki oba arasında çıkan anlaşmazlığı nasıl çözerdiniz?

Kızın kimi sevdiğini sorar, o oğlana verirdim.

4. Obanın yaşlıları araya girip sorunu çözmeselerdi neler yaşanabilirdi?

Bir çok işi ölebilir. Yıllarca süren bir kan davasına dönebilirdi.

5. Cirit oyununa hangi kuralları eklemek istersiniz?

Kafayı korumak için kask giyilmesi kuralı eklenebilir. Tek seferde bir atlı yerine ikişer atlılar da çıkabilir. Bu sayede strateji yapılması gerekir. Oyun daha güzelleşirdi.

6. Rakibe atılacak ciritler hangi ağaç türlerinden yapılmaktadır?

Meşe, şimşir, hurma.

7. İyi bir cirit oyuncusu hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Çeviklik, iyi binicilik, güçlü atıcılık, cesurluk.

8. Cirit oyunu ile Türklerin askerî başarıları arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Bu oyun ile Türkler at üzerindeki savaş tekniklerini geliştirmesini ve her an eğitimli olmasını sağlamıştır. Bu durum düşmana üstünlük sağlamalarına yardımcı olmuştur.

3. ETKİNLİK

Ciritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.

 •  Oyuncular, iki metre uzunluğunda sopalar kullanır.(Y)
 •  Rakip grupların atları arasında 100-200 metre mesafe bulunur. (D)
 •  Rakibin atını vuran oyuncu puan kazanır. (Y)
 •  Cirit oyununun amacı rakibin ciridini ele geçirmektir. (Y)
 •  Oyuncular, atılan ciritten kaçmak için at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar. (D)
 •  Rakibe en fazla ciridi isabet ettiren taraf oyunu kazanır. (D)
 •  Cirit, atlar olmadan da oynanabilen bir oyundur. (Y)
 •  Bugün, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır. (D)

Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları Sayfa 197 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlarımızın günümüzde yaşatılması amacıyla Etnospor Festivali düzenlemektedir. Aşağıda festival alanı için hazırlanan harita yer almaktadır. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Siz, bu festivale katılıyor olsaydınız ziyaret edeceğiniz ilk bölüm neresi olurdu? Niçin?

Yemek alanı 🙂

2. Haritada uçak resminin kullanılmasının sebebi ne olabilir?

Festivalin yapıldığı şehre uçak ile ulaşılabileceğini göstermek için.

3. Festival alanında eksik olduğunu düşündüğünüz bir bölüm var mı? Alana hangi bölümü eklemek isterdiniz? Niçin?

Cirit oyunu alanı,

4. Menzil Okçuluğu bölümünden Çarşı Meydanı’na giden en kısa yolu harita üzerinde işaretleyiniz.

ÇİZDİK:

5. Giriş kapısından en kısa yolu tercih ederek Çarşı Meydanı’na giden birisi aşağıdakilerden hangisini görmüş olamaz?

A) At Meydanı B) Han Çadırı C) Talimhane D) Konser Alanı

6. Festivali ziyaret eden bir kişi aşağıdaki spor faaliyetlerinden hangisini görmüş olamaz?

A) okçuluk B) gülle atma C) güreş D) binicilik

5. ETKİNLİK

Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun mızrağını (ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur.

Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları Sayfa 198 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİK

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek verilen boşluklara cümlenin doğru biçimlerini yazınız.

1. Ciritde millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.

DOĞRU: Cirit de millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.

2. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce orta asya da başlatmışlar.

DOĞRU: Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da başlatmışlar.

3. Kars’ta, erzurum da düzenlenen Şenlik ve Yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.

DOĞRU: Kars’ta, Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.

4. Cirit Oyununu eski türklerde bir savaş manevrası sayanlarda vardır.

DOĞRU: Cirit oyununu eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.

5. Türklerin ata sporu olan Cirit Oyunları, Asyada ve avrupada, başka milletleri de etkilemiş.

DOĞRU: Türklerin ata sporu olan cirit oyunları, Asya‘da ve Avrupa’da, başka milletleri de etkilemiş.

6. Bugünde yurdumuzun çeşitli bölgelerin de cirit oyunları oynanır.

DOĞRU: Bugün de yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır.

7. ETKİNLİK

Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız.

-dan -da -den -de -tan -ta -ten -te

 • Cirit, Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelmiştir.
 •  Biz, aynı soydan, aynı kökten gelmiş, iki kardeş obayız.
 •  Buna öteki dizide başka bir atlı karşı çıkar.
 •  Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dallarından kesilir.
 •  Cirit oyununun Anadolu’da en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
 •  Kars’ta ,Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
 •  Cirit oyununu, eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
 •  Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmaktan kurtarılmalıdır.

Anadolu’nun Cirit Oyunları Metni Cevapları Sayfa 199 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

8. ETKİNLİK

“Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır.”

a) Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?

Evet olmuştur. “k” harfi “ğ” harfine dönüşmüştür.

b) “Kaynak” kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?

Evet olmuştur. “K” harfi yumuşamıştır.

c) Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz.

 • Değneğini en çok isabet ettiren taraf galip sayılır.
 •  Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü dünyaya yaymış.
 •  Cirit oyunu çevikliğin, cesurluğun sembolü olmuştur.
 •  Cirit sopasının bir ucu kalıncadır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz bir oyunu tanıtınız.

Oyunun Adı: KÖREBE

Oyuncu Sayısı: En az iki kişi

Oyun Alanı: Genelde açık bir alanda oynanır.

Oyunun Kuralları: Bir kişi ebe olur. Gözleri kapanır. Gözlerini açamaz. Ebe ittirilmez.

Nasıl Oynanır?Bir kişi ebe olur. Gözleri bağlanır. Ebe diğer kişilere değmeye çalışır. Değdiği kişi ebe olur.

CİRİT OYUNU TARİHÇE

Cirit, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde Anadolu’da oynanan ve atlı spor olarak da anılan cirit, başlangıçtan beri nesilden nesile intikal ederek günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Alp Arslan döneminde Anadolu’da oynanan bu spor dalı, özellikle Doğu ve İç Anadolu’nun farklı yörelerinde daha yaygındır. Anadolu’da 11-16. yüzyıllarda bir savaş oyunu olarak oynanan cirit, sonraki dönemlerde özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ülkesi ve sarayında en büyük gösteri sporuydu.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir