7. Sınıf Türkçe Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları” sorusunun cevabını kısaca yazdık. MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Türkçe Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları sayfa 181, 182, 83, 184, 185, 186, 187 Etkinlik cevaplarını aşağıda yazdık.

7. Sınıf Türkçe Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 183 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

adeta: alışılageldiği gibi, her zaman olduğu üzere

tur: gazi

soylu:iyi tanınmış, köklü bir aileden gelen, soyca yüksek olan (kimse).

duyarlı: dış etkilere karşı alakalı olan

ayrıcalık:başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, üstünlük.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metninde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız.

• Kısa turlar, uzun turlar, mavi turlar, kırmızı turlar (Bu da var mıydı acaba?), Karadeniz turları, Güneydoğu turları, ha babam de babam ülkeyi turluyoruz. Hatta vatan toprakları yetmiyor; sınırları zorluyor, yemeyip içmeyip para biriktirip yurt dışı ülkeleri, uzak coğrafyaları turluyoruz. Bir millet turluyor! Ülke ve dahi dünya kazan biz kepçe, geziyoruz.

• Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak oluncaya kadar spor yapıyoruz.

• Biraz paralıysak “sports center” lara (spor merkezine) koşuyor, oluk oluk para akıtıyoruz.

• Aslında ipe un seriyor, okumuyor oğlu okumuyoruz.

ha babam de babam: Hiç durmadan, sürekli olarak

dünya kazan biz kepçe: Her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamamak.

kan ter içinde kalmak: Çok çalışmaktan yorgun ve perişan bir duruma gelmek.

oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.

ipe un sermek:Bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler söylemek.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 184 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metninden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?

Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.

2. Yazara göre kimler okuyabilir?

Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.

3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Okumak insanın duygu ve düşünce dünyasını geliştirir. İnsanın hayatı daha iyi tanımasını sağlar.

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?

Evet yansıtıyorum. Öğrendiğim bilgiler sayesinde doğru kararlar alıyor, tecrübelerimi artırıyorum.

5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Bilgili, saygılı, doğru kararlar veren, çevresinde saygı ve sevgi gören kişilerdir.

6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?

Onlara kitaplar hediye ederim. Kitap okuyan kişilerle tanıştırırım.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız.

Uyumludur. Yazar insanların bir çok şeye vakit harcayıp, okumadıklarını anlatmış. Okumanın bir ayrıcalık olduğunu bbelirtmiştir.

b) Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

Tek Kelimeden Oluşan: OKUMAYANLAR

Kelime Grubundan Oluşan: OKUMUYORUZ, ÇÜNKÜ

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Yardımcı Fikir: İnsanlar gezmeyi, okumaktan daha çok sevmektedir.

Yardımcı Fikir: İnsanlar, okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır.

Yardımcı Fikir: İzlemek için göze ihtiyaç yoktur.

Ana Fikir: Çeşitli bahanelerle okumuyoruz. Ama okuyan insanlar ayrıcalıklı insanlardır.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 185 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİKv

Aşağıdaki grafiği inceleyerek verilen yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Grafiğe göre doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre azalmıştır.

(D) 2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır.

(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir.

(Y) 2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır.

(D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır.

(Y) 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir.

b) Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara üç örnek yazınız.

  1. 2015 yılı kütüphanelerin toplam kitap sayılarının en fazla olduğu yıldır.
  2. Milli kütüphanelerdeki kitap sayıları belirtilen yıllarda hep en azdır.
  3. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğer kütüphanelerden fazladır.
  4. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı en fazla 2015 yılında artmıştır.
  5. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı tüm yıllarda hep ikinci sıradadır.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 186 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız.

  • Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı. ödüm koptu
  • Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını. ayıkla pirincin taşını
  • Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar. zeytinyağı gibi üste çıkar
  • Açlıktan midem zil çalıyor. midem kazınıyor
  • Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu. etekleri tutuştu

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız.

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

Cevap: Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir.

Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir.

Cevap: Ölüm, felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir.

Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı.

Cevap: Çay yenilmez, içilir.

Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı.

Cevap: Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz.

Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum.

Cevap: Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz. Geçmişe özlem duyulur.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 187 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yandaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye’nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız.

• Siz hangi dilimde bulunuyorsunuz? %28
• Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32’lik kesimin kitap okumama gerekçeleri neler olabilir?

Zaman olmaması, kitaplar pahalı, sevdiğim kitap yok.

• Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?

Kitap hediye edilebilir. Kitap okuma etkinlikleri düzenlenebilir. Reklam yapılabilir.

b) Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Hepsini evet işaretleyebiliriz.

10. ETKİNLİK

Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemiz ile ilgili düşünceleri ne olurdu? Düşüncelerinizi sosyal medya mesajı olarak arkadaşınızla paylaşınız.

Türkiye’de gezerken hiç yabancılık çekmiyorum. Çünkü bütün tabelalar İngilizce. Sanki burası Türkiye değil, İngiltere. Buraya artık Küçük İngiltere deseler olur. Kendi dillerine sahip çıkmamaları çok kötü.

7. sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ

Okumuyoruz.
Millet olarak, her bir şeyi yapıyoruz da okumuyoruz.
Neler neler yapıyoruz da bir türlü okumuyoruz.
Spor yapıyoruz.
Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak olana kadar spor yapıyoruz.
Bunun için parklara ve bahçelere gidiyoruz, yol kenarında trafiğin ve dolayısıyla öldürücü
gazların arasında koşuyoruz, biraz paralıysak “sports center”(spor sentır) lara (spor merkezine) koşuyor,
oluk oluk para akıtıyoruz. Kısacası, sportmen millet olma yolunda hızla ilerliyoruz….DEVAMI..

One Comment on “7. Sınıf Türkçe Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir