5. Sınıf Türkçe Kitabı Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Kitabı Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Anıttepe Yayıncılık” konusunu kısaca yazdık. Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevaplarını kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45 cevapları.

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma parçalarının, metinlerinin cevaplarını derslere yardımcı olmak için kısaca yazdık. Anıttepe yayıncılık tarafından yayınlanan Türkçe ders kitabının sayfa numaralarına göre etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Kitabı  Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 40

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

Ülkemizi işgal eden düşmanların yurttan atılmasını sağlayan, özgürlüğümüzü kazandıran savaş ve yapılan kahramanlıkları çağrıştırıyor.

2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Milli Mücadele Kadınlar Kahramanlar

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 42

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

 

kağnıc
uluç
nazare
cephea
yasb
mahzund
çarıkf

a) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. cephe

b) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem. yas

c) İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası. kağnı

ç) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. ulu

d) Üzgün. mahzun

e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz. nazar

f) İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı. çarık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?

Mustafa Kemal’in kağnısı ismini vermiştir.

2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?

Mermi taşımaktadır.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?

Hızlı olması ve çok yük taşıması ile nam salmıştır.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?

Kocabaş’ın yerine kağnıya kendini koşmuştur.

5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?

Dağın ardında savaş sürmektedir. Askerlerimiz şehit olmaktadır.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?

Ailemiz ve öğretmenimizden yardım alıyoruz. Bu iş hakkında bilgisi olanlara danışıyorum.

3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

Şiirin çağrıştırdığı kavramlar:

 • savaş
 • kahramanlık
 • düşman
 • zafer
 • cephane

Şiirin hissettirdiği duygular:

 • gurur
 • azim
 • fedakarlık
 • vatan sevgisi
 • özgürlük

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Şiirin ana duygusu: Vatan sevgisi, azim ve fedakarlık.

5. Sınıf Türkçe Kitabı  Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 43

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

 • Şiirin kahramanı: Elif
 • Fiziksel özellikleri: İri, elma yanaklı, üzüm gözlü, eli kınalı.
 • Kişilik özellikleri: Azimli, çalışkan, sorumluluk sahibi.

5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?

Diğer geçen kağnıları bekler, cephaneyi o kağnılara paylaştırırdım. Veya geçen insanlara verirdim.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,

 • Eş anlamlısı: Tez
 • Cümle: Çabuk şekilde okula gitmeliyim.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;

 • Eş anlamlısı: devamlı
 • Cümle:Sürekli araba geçer buradan.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,

 • Eş anlamlısı: ırak
 • Cümle: uzakta bir adam var.

Nam salmıştı asker içinde.

 • Eş anlamlısı: ün
 • Cümle: Ününü duymayan yoktu.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,

 • Eş anlamlısı: önce
 • Cümle: Önce derslerimi yaptım.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,

 • Eş anlamlısı: yaşlı
 • Cümle: Yaşlı bir adam geldi.

7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?

“yavaştan yavaştan” olarak söyleriz.

Ses uyumunu bozmamak için kullanmış olabilir.

5. Sınıf Türkçe Kitabı  Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 44

8. ETKİNLİK

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

İnsana ait davranış gösteren varlıklarGösterdikleri davranışlar
Rüzgargeçmek
Toprakgülümsemek

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

 • Bulutlar göz yaşı döküyor.
 • Kedi güzel bir şarkı söyledi.
 • Ağaç rüzgar ile dans ediyordu.
 • Ay mışıl mışıl uyuyordu.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları – İnsana Ait Özellikler

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?

Kadınlar çekmiştir.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Şiirde Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden bir Türk kadını anlatılmıştır. Görsellerin konusu da Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden kadınlardır.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.

Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nda bütün büyük küçük herkes mücadele etmiştir.

Bu savaşın kazanılmasında kadınlarımızın önemi büyüktür. Kadınlar cephane taşımış, askerlere bakmış, onlara yardım etmiş, elbise dikmiştir.

Zor zamanlarda bütün kadınlar cephede savaşmıştır. Bu sayede savaş kazanılmış, özgürlüğümüz kazanılmıştır.

5. Sınıf Türkçe Kitabı  Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları Sayfa 45

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?

Nazar mı değdi göklerden, ne?

 Soru işareti kullanılmıştır. Cümlede soru sorulduğu için

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

 1. c
 2. a
 3. b

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları – Eşleştirme

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

Hikayeleştşrme örneğini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Hikayeleştirme

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.

Aşağıdaki linkten sözlere ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Vatan Sevgisi ve Liderlik Özelliklerini Yansıtan Veciz Sözleri

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Millî Mücadele Yıllarında Yaşamış Olsaydım Şunları Yapardım – Konuşma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir