6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 30, 31 Cevaplar Dörtel Yayınları

6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 30, 31 Cevaplar Dörtel Yayınları. Dörtel yayıncılık 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ders kitabı 1. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 30, 31 Cevaplar Dörtel Yayınları

SAYFA 30 CEVAPLAR

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz.

Peygamberlerin görevlerinden biri de insanlara örnek olmaktır. Peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamış, Allah’ın (c.c.) diğer emirlerini yerine getirerek topluma örnek olmuşlardır.

Böylece insanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl ahlaklı bir insan olunabileceğini göstermişlerdir.

2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

a. Sıdk: Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimseler olmasıdır.

b. Emanet:Peygamberler her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır.

c. Tebliğ: Allah’tan aldıkları vahiyleri olduğu gibi insanlara aktarmalarıdır.

ç. Fetanet: Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir.

d. İsmet: Peygamberler günahtan uzak ve günah işlemeyen kişilerdir.

3 . Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.

İnsanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bilebilmeleri için vahiy göndermiştir.

4 . Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız.

Tevrat: Hz. Musa

Zebur: .Hz. Davut

İncil: Hz. İsa.

Kur’an-ı Kerim: ..Hz. Muhammed (SAV)

5. Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.

Bir kul olarak dua ile Allah’tan neler isteyeceğimiz ve nelerden Allah’a sığınacağımız ile ilgili konulardan bahsedilmektedir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. A
 2. D
 3. III ve IV

SAYFA 31 CEVAPLAR

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

 1. PEYGAMBER
 2. RESUL
 3. NEBİ
 4. MUCİZE
 5. TEVHİD
 6. ŞİRK
 7. İLAHİ KİTAP
 8. VAHİY
 9. SUHUF

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

..Y... Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
…Y.. Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
D.. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
D.. Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
D.. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
.Y… Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
..D… Nübüvvet ve risalet, peygamberlik anlamına gelen iki kavramdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir