7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 28, 29, 30 Cevaplar FCM Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 28, 29, 30 Cevaplar FCM Yayıncılık. FCM yayıncılık 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sayfa 28, 29, 30. sayfalar cevapları. 7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 28, 29, 30 Cevaplar FCM Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 28, 29, 30 Cevaplar FCM Yayıncılık

SAYFA 28 CEVAPLAR

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Varlıklar sadece gördüklerimizle mi sınırlıdır? Bu konuda bilgi veriniz.

Gözümüzün göremediği varlıklarda vardır. Gözümü her şeyi göremez. Örneğin mikropları ve milyonlarca km uzaklıktaki gezegenleri göremeyiz. Ayrıca insan melekleri ve cinleri de göremez.

2. Meleklere imanın dinimizdeki önemi hakkında bilgi veriniz.

Meleklere iman, İslam dininin temel inanç esaslarından biridir. Bundan dolayıdır ki her Müslüman, meleklerin varlığına gönülden ve şüphe etmeksizin inanır. Allah (c.c.) ve onun kutlu elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)*, meleklerin varlığını bizlere açık bir şekilde haber vermiştir. Kur’ an-ı Kerim’ de, meleklere imanın inanç esasları arasında olduğu açık ve kesin bir şekilde ifade edilir

3. Meleklere inanmak, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.

Meleklere iman eden ve onların hangi özelliklere sahip olduğunu bilen kişi, kendisini her zaman güvende hisseder. Meleklere iman eden kişi, hiç kimsenin olmadığı yerde bile kötülük yapmaz. Çünkü o, herkesi her yerde takip eden Kirâmen Kâtibîn meleklerinin olduğuna iman eder.

4. Rahmet melekleri ve Münker Nekir melekleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

Rahmet Melekleri:  Rahmet melekleri; insanları sever, onların iyiliğini ister ve bunun için çalışırlar. Zor durumda olan insanlara yardım ederler. İnsanlar için dua eder, Allah’ tan (c.c.) onların bağışlanmasını dilerler.

Münker Nekir Melekleri: İnsan ölünce kabirde onu sorguya çekmekle görevli meleklerdir.

SAYFA 29 CEVAPLAR

5. Dünya ile ahiret hayatındaki ilişkiyi açıklayınız.

Ahiret; dünya hayatını takip eden hayat, dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği yer olması ile ilişkilidir.

6. Allah’ ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.

Rabb’ imiz (c.c.), adaletinin gereği olarak ahirette kullarına hak ettikleri şekilde davranacaktır. O, adaletinin gereği olarak iman edip güzel davranışlarda bulunan kullarını cennetle mükâfatlandıracaktır. İnkârcı kullarını, kötülük yapan insanları ise adaletinin gereği olarak cezalandıracaktır.

Rabb’ imiz (c.c.), bir kulu iyilik yaptığında onun sevabını katlayarak verir. Kötülük yapan insana ise bir kötülük günahı yazılır.

Affedici olması ise, ahirette Allah’ın bir çok kulun günahlarını bağışlayacaktır.

7. Kıyamet ve yeniden diriliş hakkında bilgi veriniz.

Kıyamet; Allah’ ın (c.c.) ezelde takdir ettiği zaman gelince dünyadaki bütün canlıların ölmesi, sonra bütün ölmüşlerin Allah (c.c.) tarafından diriltilmesi, mahşer yerinde toplanması, hesaba çekilmesi ve dünyadaki yapılan işlerin karşılığının verilmesidir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

 1. C
 2. A
 3. A
 4. A
 5. C

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( D ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.
( Y ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.
( D  ) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
(D ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.
(Y ) Şeytan, Hz. Âdem’ e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.
(Y ) Meleklerin sayısı hakkında Kur’ an’ da açık ve net bilgiler verilmektedir.
(Y ) Hz. İsa’ nın (a.s.) babasının adı İmran’ dır.
(D ) Hz. İsa’ nın (a.s.) Kudüs yakınlarında, Beytüllahim denilen yerde doğduğu kabul edilir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle tamamlayınız

SIRASI İLE BOŞLUKLARA ŞU KELİMELER YAZILMALIDIR.

 • GAYB
 • MELEK
 • AHİRET
 • KIYAMET
 • HAŞİR-MAHŞER
 • ALTI-SON

SAYFA 30 CEVAPLAR

D. Dört büyük meleğin görevini aşağıdaki tabloya yazınız.

Cebrail: Allah ’ ın (c.c.) vahyini peygamberlerine iletmek.
Azrail: Eceli gelenlerin canlarını almak.
Mikâil: Tabiat olaylarını yönetmek.
İsrafil: Kıyamet zamanı sûra üflemek.

E. Meleklerin başlıca özellikleri nelerdir? Aşağıdaki şemaya yazınız.

 • Yeme , içmeye ihtiyaç duymazlar
 • Gözle görülemez , duyu organlarıyla algılanamazlar
 • Cinsiyeti olmayan varlıklardır. Evlenip çoğalmazlar
 • İnsanların iyiliği ve hayrını isterler.
 • Zaman zaman insan  şekline bürünebilirler.
 • Kendilerine özgü kanatlara sahiptirler
 • Kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler.
 • Allah (c.c.) ne emrederse onu yaparlar
 • Nurdan yaratılmış varlıklardır
 • Yeme , içmeye ihtiyaç duymazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir