6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevaplar-Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri kutuların içindeki uygun ifadelerle tamamlayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevaplar-Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri kutuların içindeki uygun ifadelerle tamamlayınız. ETKİNLİK 1 CEVAPLARI

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevaplar-Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri kutuların içindeki uygun ifadelerle tamamlayınız.

Güneş ve onun etrafında dolanan gezegenler, gezegenlerin uyduları, gök taşları, asteroitler, kuyruklu yıldızlar gibi gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa …….GÜNEŞ SİSTEMİ….…………….. denir. Kendi etrafında dönen ve ait olduğu yıldızın etrafında bir yörüngede dolanan, belirli büyüklükteki gök cisimlerine ….GEZEGEN….…… denir. Bu gök cisimlerine Venüs ve Mars örnek verilebilir.

Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler Güneş’e en yakın olandan en uzak olana doğru; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, ..…JÜPİTER….……………, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanır.

Merkür, Venüs, Dünya ve Mars …İÇ (KARASAL)..…. gezegendir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise ...DIŞ (GAZSAL)..……………. gezegenler olarak adlandırılır.

Gezegenler hacimsel olarak büyükten küçüğe doğru; Jüpiter, Satürn, …..URANÜS.….., Neptün, Dünya, Venüs, ….MARS….……….. ve Merkür şeklinde sıralanır.

Bir gezegenin etrafında, belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ………..UYDU….……… denir. Uydusu olmayanlar ……MERKÜR…….….. ve …..VENÜS..………. gezegenidir.

Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün ise hem uydusu hem de halkası vardır. Halkası olmayan gezegenlerden …..DÜNYA..…………. ve Mars’ın uydusu vardır. Dünya’nın tek uydusu Ay’dır.

Gezegenler gibi Güneş’in etrafında dolanan ancak gezegenlerden daha küçük ve düzensiz bir şekle sahip olan kaya ve metal parçalarına …….ASTEROİT………….. denir. Bu gök cisimlerinin yoğun olarak bulunduğu Mars ile Jüpiter arasındaki alanda da …..ASTEROİT KUŞAĞI.…………. adı verilen bölge bulunur.

Asteroit ya da kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçalarına …….GÖK TAŞI..…………. denir. Bu kaya parçalarından Dünya atmosferine girenlere …..METEOR……..…….. adı verilir. Meteorlar atmosferde hızla ilerlerken, sürtünmenin etkisiyle ısınıp, yanarak arkalarında parlak bir iz oluşturur. Yıldızlarla bir ilgisi olmadığı hâlde bu olaya halk arasında ....YILDIZ KAYMASI….………… denir. Gök taşlarının bazıları Dünya’nın atmosferine girdikten sonra yanarak tamamen yok olmaz. Bu gök cisimlerinin yeryüzünde oluşturduğu çukur ise …..METEOR ÇUKURU….…………olarak adlandırılır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu belirleyerek uygun kutuyu işaretleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir