6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

9. Listen and match the people to their names.
(5) Pete
(2) Sandy
(4) John)
(1) Sue

10. Listen again and write True (T) or False (F).

(T) 1. Martin is reading Clara’s e-mail.
(T) 2. Clara is talking on the phone.
(T) 3. Pete is skipping a rope.
(F) 4. John is slimmer than Pete.
(T) 5. June is shorter than Sandy.

11. Now, cover the picture above and describe it.
Sandy is playing ball.
John is talking on the phone
Sue is skating.
June is running
Pete is jumping rope.

12. Work in pairs.

Student A: Label the children in the picture below. Describe them.
Student B: Guess who is who.
Then, swap the roles.

1.RESİM:Sandy
2.RESİM:June
3.RESİM:Sue
Sand is fliying a kite.
Sue is playing a ball.
June is running.

Attention

Sue is slimmer than June.

June is shorter than Sandy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Dinleyin ve kişileri isimleriyle eşleştirin.
(5) Pete
(2) Kumlu
(4) John)
(1) Dava

10. Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

(T) 1. Martin, Clara’nın e-postasını okuyor.
(T) 2. Clara telefonda konuşuyor.
(T) 3. Pete ip atlıyor.
(F) 4. John, Pete’ten daha zayıftır.
(T) 5. Haziran Sandy’den daha kısa.

11. Şimdi yukarıdaki resmi kapatın ve açıklayın.
Sandy top oynuyor.
John telefonda konuşuyor
Sue buz pateni yapıyor.
Haziran koşuyor
Pete ip atlıyor.

12. Çiftler halinde çalışın.

Öğrenci A: Aşağıdaki resimdeki çocukları etiketleyin. Onları tanımlayın.
Öğrenci B: Bil bakalım kim kim?
Daha sonra rolleri değiştirin.

1.RESİM:Kumlu
2.RESİM:Haziran
3.RESİM:Sue
Kum uçurtma uçuruyor.
Sue top oynuyor.
Haziran koşuyor.

Dikkat

Sue, June’dan daha zayıf.

Haziran Sandy’den daha kısadır.

Diğer Sayfaların Cevaplarını yap
6. Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları Hecce Yayıncılık-Sunshine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir