6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İBİŞ İLE MEMİŞ Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İBİŞ İLE MEMİŞ Metni Cevapları. ANKA Türkçe kitabı cevapları sayfa 10 İbş ile Memiş metin cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İBİŞ İLE MEMİŞ Metni Cevapları

Düşünelim – Tartışalım
1. Ailenizde sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?
Cevap: Adaletli bir şekilde, herkein yaşına göre paylaşılıyor

2. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz?
Cevap: Aileme ve büyüklerime danışıyorum.

1. Etkinlik
Aşağıdaki sorulardan hareketle okuduğunuz metni oluş sırasına göre defterinize özetleyiniz.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir ve varlıklar nelerdir?
Cevap: KİŞİLER: Memiş, İbiş, anne, yaşlı baba, çoban. VARLIKLAR: Davarlar ve koyunlar.

2. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Köyde ekin biçme zamanı yazni yaz mevsiminde geçmektedir.

3. Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: İbiş ile Memiş’in ihtiyar babası anneleri oğullarına emant eder. Tarla ve hayvanlara bakmalarını ister ve doğru sözlü olmalarını ister.

4. Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Memiş babasının sözünü dinlemaz. Hayvanları satar ve kaçar. İbiş babasını dinler ve dediklerini yapar.

5. Olay nasıl çözülmüştür?
Cevap: Memiş’in parası biter, pişman olur. İbiş ise söz dinlediği için ekinleri altına dönüşür. Memiş’i affederler. Evlerini yapıp,  yeni hayvanlar, tarlalar alırlar.

2. Etkinlik
Okuduğunuz masalda kullanılan, anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını, yeni oluşturacağınız sözlük defterinize yazınız. Kelimeleri masaldaki anlamları ile cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Emanet → Birine, geri alınmak üzere, geçici olarak bırakılan eşya, kimse vb.
Cümlem: Arkadaşım cüzdanını bana emanet etti.

Sıvamak → Bir işe başlamak
Cümlem: Kollarını sıvadılar ve tarlayı kazmaya başladılar.

Gütmek → evcil bir hayvanı ya da evcil hayvan sürüsünü önüne katıp otlaklara götürmek ve onlara oralarda göz kulak olmak.
Cümlem: Çoban koyunları bütün gün dağda güttü.

Civar → yakın çevre
Cümlem: Civarda hiç bir eczane bulamadık

Orak → Ekin biçmek için kullanılan alet.
Cümlem: Ekinleri biçmeden önce orağını biledi.

Biçmek → kesmek
Cümlem:Ekinleri biçmeye sabah erkenden başladık.

Armağan → hediye
Cümlem: Arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak kitap aldım.

Perişan → Acınacak durumda olan, zavallı.
Cümlem: aç ve susuz kaldığı için perişandı.

3. Etkinlik
Aşağıdaki bölümleri metne uygun olarak doldurunuz
Cevap:

1. Metnin serim paragrafında bulunan kalıplaşmış sözlere tekerleme denir.
2. Metindeki kişiler: İbiş, Memiş, babaları, anneleri, çoban, bakkal…..
3. Olayın geçtiği yer: ..köyleri
4. Olayın yaşandığı zaman:.ekinleri ekildiği zaman
5. Metinde yaşanan gerçek dışı olaylar: Nineyi görmeleri ve onlara sopa ile vurduğunda kendilerini bit pazarında bulmaları. Ekinlerin altına dönmesi, altınların arasındaki parmak kadar adam.

4. Etkinlik
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

1. İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra sorumlulukları nasıl paylaşmışlar?
Cevap: İbiş tarlalara bakacak. Memiş ise hayvanlara

2. Memiş, çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine neler söylemiş?
Cevap: “Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Ağabeyim düşünsün. Sonra da bir iş bulur çalışırım” demiştir.

3. Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlığı nasıl açıklarsınız?
Cevap: Çıkar ilişkisi olan bir arkadaşlıktır.

4. Kardeşi Memiş’in ansızın çekip gitmesi üzerine İbiş ve annesi çok zor durumda kalmışlar. İbiş ne hissetmiş olabilir? Böyle bir durumda siz ne hissederdiniz?
Cevap: İİbiş kardeşine kızmış ve üzülmüştür. Çaresizlik hissetmiştir. Çünkü onları zor durumda bıraktı. Ben olsaydım çok kızardım.

5. Dükkânda içinde yüklü miktar altınla dolu kese bulan İbiş, keseyi götürüp karakola verdi. Eğer keseyi karakola vermeseydi onun hakkında neler düşünürdünüz?
Cevap: Doğru ve güvenilir bir kişi olmadığını düşünürdüm.

6. Masalda İbiş; dürüstlüğünün, azminin ve vefalı bir evlat olmanın karşılığını altınlar kazanarak aldı. Gerçek hayatta dürüst, azimli insanların kazançları neler olabilir?
Cevap: Bir çok dostları olur. Başı belaya girmez.

7. Hz. Ali’nin “Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.” sözüne metinden bir örnek bulup örneği arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: İbiş’in kardeşi dönünce onun suçunu söylememesi.

8. Masalı gerçek dışı unsurlardan arındırarak yeniden yazınız ve bu yeni hâlini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Masalın yeni halini linkten okuyabilirsiniz. MASAL

9. Masalda koyu renkte yazılan cümleden sonra olay örgüsünde bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik neyden kaynaklanmaktadır?
Cevap: Buradan sonra uzun yıllar geçmiş, aradaki bu geçen zaman anlatılmamıştır.

5. Etkinlik
“Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”
Juvenalis (Yuvenal),
Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Cevabı linkten okuyabilirsiniz.  “Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”

6. Etkinlik
Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “sevgi” temalı bir şiir yazınız.
Cevap: Şiir örneklerini linkten okuyabilirsiniz. SEVGİ ŞİİRLERİ

7. Etkinlik
a. Aşağıdaki eksik bırakılmış kelimelere, cümlenin anlatımını göz önüne alarak uygun olan ekleri getiriniz.
Cevap:

1. Hayatta paradan alamadığı en değerli şey; senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur
2. Dost, acı söyleyen değilde; acıyı tatlı söyleyebilendir

b. Aşağıdaki şiirde eksik bırakılmış kelimelere uygun ekler getirerek şiirdeki anlam eksikliklerini gideriniz. Şiirin size hissettirdiklerini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Allahım, ne güzel şey bu dost yüzler!
İnsanın kalbine dolan bu bakış!
Ey çorak ruhlara veren bu süsü,
Ey gönül, sana alkış, alkış, alkış!
Gel dostum, yanıma otur, dizime
Koy sıcak başını Konuşmayalım,
Bakışalım yalnız. Ama sen yine
Cevap ver: Sevdin mi beni bakalım?
Ahmet Kutsi TECER

Sonraki Metne Hazırlık
Annenizin ya da babanızın en sevdiği yemeği ve bu yemeğin tarifini öğreniniz
Cevap: MAKARNA

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir