6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı RENK ÇEMBERİ Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı RENK ÇEMBERİ Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı RENK ÇEMBERİ Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. En sevdiğiniz renk hangisidir? Niçin?
Cevap: En sevdiğim renk mavidir. Bana canlılık veriyor.

En sevdiğim renk yeşildir. Beni dinlendiriyor.

2. Sizce renkler duyguları etkiler mi? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Cevabı linkten okuyabilirsiniz. Cevap

1. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız.
Cevap:

Mor renge uzun süre bakmak sinirleri gerer.
Sinirleri gere: insanı sinirlendirir.

Boynuz kulağı geçermiş, diye fısıldadı Lacivert, Mor’un kulağına.
Boynuz kulağı geçermiş: Çırağın ustasından daha iyi iş yapmar hale gelmesi.

Birine gerçeği gösterecektim, dedi Siyah gözdağı verircesine.
Gözdağı vermek: Korkutmak.

b) Yukarıdaki deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Arkadaşımın bana Kanka demesi sinirlerimi geriyor.
Çırak sıkışmış vidayı çıkarınca ustası “boynuz kulağı geçti” deyip güldü.
Teknik direktör gözdağı vermek için idmanı iki saate çıkardı.

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Renkler niçin bir araya gelmiştir? Açıklayınız.
Cevap: Yılın rengini seçmek için.

2. Hangi renk kendini diğerlerinden üstün görmektedir? Niçin?
Cevap: Beyaz üstün görüyor. diğerlerinde üstün görmektedir. Çünkü beyaz renge göre kendisi bütün renklerin bütünüdür

3. Hangi renkler, insanlara neşe verdiğini söylemektedir? Bu renklerin söylemine katılıyor musunuz?
Cevap: Pembe ve turuncu rengi neşe verdiğini söylüyor.  Katılmıyorum. Bu renkler cıvıl cıvıl geliyor.

4. Yeşil renk güveni temsil ettiğini hangi örnekle ifade eder?
Cevap: Bankaların yeşil rengini kullanmasını örnek verir.

5. Siz metindeki hangi rengin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?
Cevap: Ben mavi renginin yerinde. Çünkü gökyüzü ve deniz bana özgürlük hissedettirir.

6. Sizce bu yılın rengi hangisi olmalıdır? Niçin?
Cevap: bu yılın rengi hepsi olmalıdır. Çünkü hepsi varken hayat daha güzel.

3. ETKİNLİK
Mavi, renkler arasında çıkan anlaşmazlığa hangi bakış açısıyla çözüm getirir?
Cevap: Bütün renklerin değerli ve bir bütünün parçası olduğunu söyler ve bir renk ancak diğer renk varken anlam kazanır der.,

4. ETKİNLİK
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Konu: Renkler ve hissettirdikleri.

Ana fikir: Güzel olan farklılılar çinde yaşamaktır.

5. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerini inceleyerek bu ifadelerin cümlenin anlamına olan katkısını belirtiniz.
Cevap:

Bu özelliğimle gündeme gelmeyi hiç ama hiç istemem.
–Kesinlik anlamı katmış.

Sizin karışımınız olabilirim ancak yeni bir rengim ben.
–Farklı düşüncede olduğunu belirtir.

Kendimizi tanıtacaktık oysa tartışma yaptık, diyerek konuşmasını sürdürmek istedi Yeşil.
–Karşıtlık anlamı  vermiştir.

b) Siz de “ama, fakat, ancak, lakin, buna rağmen, bununla birlikte” sözcüklerinden üçünü seçiniz. Seçtiğiniz sözcükleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

  1. Hastayım ama okula gideceğim.
  2. Geleceğim dedi fakat gelmedi.
  3. Çok çalıştı ancak kazanamadı.

6. ETKİNLİK

Metinde verilmeyen renklerden birini seçiniz. Seçtiğiniz rengin sizde hangi duyguları çağrıştırdığını anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Kahverengi: Ben toprak rengiyim. Bolluğu ve bereketi temsil ederim.

7. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Görselleri yorumlayınız.
Cevap: Görsellerde çok renk vardır. Farklı renklerin güzellik oluşturduğunu gösteriyor ve ilgi çekicidir.

a) Haberin görselleri seçilirken nelere dikkat edilmiştir? Açıklayınız.
Cevap: İlgi çekmesi ve haberi anlatmasına dikkat edilmiştir.

8. ETKİNLİK
Okuduğunuz metinde renkler konuşturulmuştur. Siz de aşağıda verilen varlık kadrosundan en az ikisini seçiniz. Aşağıdaki duygulardan birini anlatan fablınızı yazınız.
Cevap: Cevabı linkten okuyabilirsiniz. FABL

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Memleket” konulu bir şiirleri linkten görebilirsiniz MEMLEKET ŞİİRLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir