7. sınıf Türkçe Ders Kitabı  KARA TOPRAK Şiiri Cevapları

7. sınıf Türkçe Ders Kitabı  KARA TOPRAK Şiiri Cevapları

7. sınıf Türkçe Ders Kitabı  KARA TOPRAK Şiiri Cevapları

Hazırlık Çalışmaları
1. “Halk şairi” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizde çağrıştırdıklarıyla ilgili sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Cevabını linkten okuyabilirsiniz. Halk Şairi 

2. Bildiğiniz halk şairlerinin adlarını sınıfta söyleyiniz.
Cevap: Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ozan Arif, Pir Sultan Abdal gibi halk şairlerini biliyorum.

1.Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

KELİME-TAHMİNİM-SÖZLÜKTEKİ ANLAM

  • sadık: güvenilir, ihanet etmeyen-içten bağlı oln, sadakatli
  • beyhûde:boş yere yapılan-boş yere, gereksiz yapılan
  • sefa:aşırı huru duymak-eğlence, neşe
  • kıt vermek:az vermek-verimli olmamak
  • nesil:gelecek insanlar-aynı yaş grubunda olan ve aynı dönem yaşayan insanlar
  • cömert:karşılıksız çokça veren-eli bol
  • hakikat:doğru olan-gerçek
  • sır:-saklı olan-gizli olan
  • mazhar olmak: kazanmak-başarmak, ulaşmak

2.Etkinlik
Aşağıdaki özellikleri okuyunuz.
a. Yazı, alt alta sıralanan satırlardan oluşmuş.
b. Her satır büyük harfle başlamış.
c. Yazı, dörder satırlık (dizelik) bölümler hâlinde yazılmış.
ç. Her satırdaki hece sayısı birbirine eşit tutularak bir ahenk sağlanmış.
d. Satır sonlarında ses benzeşmelerine yer verilerek (sarıldım, topraktır, yoruldum, topraktır vb.) belli bir uyum sağlanmıştır.

Okuyanda ve dinleyende yoğun duygular uyandıran, derin etkiler bırakan böyle yazılara ŞİİR, yazanlarına da ŞAİR denir.

Okuduğunuz metinde yukarıdaki özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? Değerlendiriniz.
Cevap: Bütün özelliklere yer verilmiştir.

3.Etkinlik
Okuduğunuz şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Dörtlükler halinde ve kafiyeli olarka yazılmıştır 11’li hece ölçü vardır.

4.Etkinlik
Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız.

Konusu: Toprağa olan sevgi ve toprağın gerçek bir dost olması.
Ana Duygusu: Toprağın gerçek dost olduğu.

5.Etkinlik
Metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire anlam ve ahenk yönünden nasıl bir katkı sağlıyor?
Cevap: Okumada kolaylık ve ahenk sağlıyor. Ana duyguyu sürekli hissettiriyor.

2. Şairin, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Toprağın karşılıkistemeden bol bol vermesi ve ölüdüğünde sadece onun olmasıdır.

3. Şair, toprağın maddi özellikleriyle ilgili hangi görüşlere yer veriyor?
Cevap: Tarım ve yetiştiricilik yapılabildiği, üzerinde veleri yapabildiğimiz özelliklerindne bahsedilmiştir.

4. Şair, dördüncü kıtada (dörtlükte) neyi dile getirmek istiyor?
Cevap: Toprağın Adem Bsabadan beri insanlara hizmet ettiği anlatılmıştır.

5. “Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan” ve “Hakk’ın gizli hazinesi toprakta” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Cömert olanın allah olduğu ve bunu toprak aracılığı ile bizlere verdiği anlatılmıştır.

6.Etkinlik
Okuduğunuz şiirden kişileştirme, tezat ve abartma söz sanatlarına örnekler bulup yazınız.

Kişileştirme(Teşhis): Sadık yarim. Bana türlü meyve yedirdi.  Yüzün yırttım tırnağınan elinen, kolun açmış yollarımı gözlüyor, sadık yarim kara topraktır. Beni karşıladı gül ilen  sözlerinde kişileştirme yapılmıştır.

Karşıtlık(Tezat): Vermek -almak, sır-hakikar. İşkence yaptıkça bana gülerdi.

Abartma(Mübalağa): Bir çekirdek verdim dört bostan verdi, her gün tepesinde götürdü. karnını yardım bana gül verdi gibi sözlerle mübalağa yapılmıştır.

7.Etkinlik
Aşağıdaki dizelerde çekim eki almış kelimelerin altını çizerek aldıkları çekim eklerini gösteriniz.

güzel-ler-e-çoğul eki
gör-düm-zaman edki
toprak-tan-ayrılma durum eki
ben-im-iyelik eki

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır

İyelik(aitlik) eki almıştır.

8.Etkinlik
“Cömertlik, dostluk, kardeşlik, paylaşma, güven” duygularından birini çağrıştıracak bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: Örnek şiirleri linkten okuyabilirsiniz. ŞİİR

Sonraki Derse Hazırlık
Dostluk ve dostlukla ilgili atasözü, deyim, özdeyişler derleyiniz.
Cevap: Atasözleri ve deyimleri linkten okuyabilirsiniz DOSTLUK ATASÖZÜ VE DEYİMLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir