7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25-26-27 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25-26-27 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25-26-27 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25-26-27 Bilim Kültür

SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Talking about routines and daily activities
Describing what people do regularly
(Giving explanations and reasons)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Rutinler ve günlük aktiviteler hakkında konuşmak
İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklama
(Açıklamalar ve gerekçeler vererek)


SAYFA 26 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. What are your daily activities?
b. How often do you do a sport?

VOCABULARY
1 Look at the pictures and write what Sally likes doing.

Sally likes

Match the words with the pictures. One word is extra.

a. injury
b. equipment
c. spectator
d gym
e jogging
f medal
g draw

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Günlük aktiviteleriniz neler?
B. Ne sıklıkla spor yaparsın?

KELİME BİLGİSİ
1 Resimlere bakın ve Sally’nin yapmaktan hoşlandığı şeyleri yazın.

Sally seviyor

Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.

a. yaralanma
B. teçhizat
C. seyirci
spor salonu
e koşu
f madalyası
g beraberlik


SAYFA 27 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

LISTENING
1 Listen and fill in the table

How often do you…

work with the weights and run
go swimming
get up early
eat healthy food
go running
have junk food and energy drinks

2 Listen and write the missing words

Hello. I’m Doris. I’m an athlete. I get up early (1) every day. I usually (2) eat a big breakfast, and then I go to the gym. I sometimes (3) exercise in the gym, but I train in the field more often (4). I never (5) do heavy exercises not to hurt my legs.

3 Listen and fill in the charts.

Indoor sports
playing football
doing judo
boxing

Outdoor sports
jogging
cycling
skiing

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Dinleyin ve eksik kelimeleri yazın

Merhaba. Ben Doris’im. Ben bir sporcuyum. Her gün erken (1) kalkarım. Genelde (2) büyük bir kahvaltı yaparım ve sonra spor salonuna giderim. Bazen (3) spor salonunda egzersiz yaparım, ancak sahada daha sık antrenman yaparım (4). Bacaklarıma zarar vermemek için asla (5) ağır egzersizler yapmam.

3 Listeleri dinleyin ve doldurun.

Kapalı alan sporları
Futbol oynamak
judo yapmak
boks

Dış mekan sporları
hafif koşu
bisikletçilik
kayak yapma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir