7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 109 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 109 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the picture and guess who they are and what they are talking about
2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
a. What are Maria’s dreams for the future?
b. What does Maria’s mother think about her future?

ANSWER

1. Mother and daughter are chatting
2. a. Marilla will go to a university and get a diploma. Then, She will get a great job. She may move to a big city, and She may
get married and has kids.

b.Her mother thinks she definitely gets good friends and thinks she has a family and a long life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Resme bakın ve kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin
2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
a. Maria’nın gelecek için hayalleri nelerdir?
b. Maria’nın annesi geleceği hakkında ne düşünüyor?

CEVAP

1. Anne ve kızı sohbet ediyor
2. bir. Marilla bir üniversiteye gidecek ve diploma alacak. O zaman harika bir iş bulacak. Büyük bir şehre taşınabilir ve
evlenir ve çocukları olur.

b.Annesi kesinlikle iyi arkadaşlar edindiğini, bir ailesi ve uzun bir hayatı olduğunu düşünüyor.


3. Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.

Maria: Do you think I’ll be successful in my career, mum?
Mum: Yes, you will because you always study hard, and you know your responsibilities. Also, you’ll be very happy in your relationships. You’re an honest person and you love people.
Maria: Do you think so?
Mum: Definitely! You’ll probably make good friends have a family and a long life.
Maria: Do you really think so?
Mum: Of course, I do. What is your dream for the future?
Maria: Thank you, mum. Let me think. Umm… I’ll definitely go to a university and get a diploma. Then, I’ll get a great job. I may move to a big city, and I may get married and have kids. I want to have a dog and a cat, too. You know I love animals. I believe I’ll have an excellent life.
Mum: I hope so.

Circle the correct option.
1. Maria and her mum are talking about Maria’s ___.
a) school
b) future TRUE

2. Maria’s mum thinks Maria will have a(n) ___ career.
a) excellent TRUE
b) bad

3. Maria is planning to live in a ___.
a) town
b) city TRUE

Tick (✓) the pictures mentioned in the dialogue.
1-2-3-5-6

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Maria: Kariyerimde başarılı olacağımı düşünüyor musun anne?
Anne: Evet, yapacaksın çünkü her zaman çok çalışıyorsun ve sorumluluklarını biliyorsun. Ayrıca, ilişkilerinde çok mutlu olacaksın. Sen dürüst bir insansın ve insanları seviyorsun.
Maria: Öyle mi dersin?
Anne: Kesinlikle! Muhtemelen bir aileye ve uzun bir hayata sahip iyi arkadaşlar edineceksiniz.
Maria: Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?
Anne: Tabii ki istiyorum. Gelecek için hayalin nedir?
Maria: Teşekkür ederim anne. Bir düşüneyim. Hımm… Kesinlikle bir üniversiteye gideceğim ve diploma alacağım. O zaman harika bir iş bulacağım. Büyük bir şehre taşınabilirim, evlenip çocuklarım olabilir. Ben de bir köpeğim ve bir kedim olsun istiyorum. Hayvanları sevdiğimi biliyorsun. Mükemmel bir hayatım olacağına inanıyorum.
Annem: Umarım.

Doğru seçeneği daire içine alın.
1. Maria ve annesi, Maria’nın ___ hakkında konuşuyorlar.
a) okul
b) gelecek DOĞRU

2. Maria’nın annesi, Maria’nın bir(n) ___ kariyeri olacağını düşünüyor.
a) mükemmel DOĞRU
b) kötü

3. Maria bir ___ içinde yaşamayı planlıyor.
a) şehir
b) şehir DOĞRU

Diyalogda bahsedilen resimleri işaretleyin (✓).
1-2-3-5-6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir