7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 110 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 110 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What will happen in the future?

Dear readers,
Last week we asked our readers for their predictions for life in 100 years. To our surprise, we got hundreds of answers. Here are some of them:
 We will be able to communicate through brain-to-brain transmission. People will be able to pick up thoughts and send them to another brain. It will be easier than storing them on the Net.
 We will have the technology to control and change the weather forecast when we need to, so we will prevent some disasters like floods, hurricanes, etc.
 Deserts will become rainforests. People will grow trees in the deserts, and they will all be green. That means more rain will fall, and there won’t be any droughts.
 Companies will manufacture a lot of space shuttles to travel in space, so people will buy cheap tickets and tourism will be one important area.
Please go on writing to us, and we will share your predictions with
our readers

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Gelecekte bizi ne bekliyor?

Sevgili okuyucular,
Geçen hafta okuyucularımıza 100 yıl sonraki yaşamla ilgili tahminlerini sorduk. Sürprizimize göre yüzlerce cevap aldık. Bunlardan bazıları:
 Beyinden beyine iletim yoluyla iletişim kurabileceğiz. İnsanlar düşünceleri alıp başka bir beyne gönderebilecekler. Bunları Net’te saklamaktan daha kolay olacaktır.
 İhtiyacımız olduğunda hava tahminini kontrol edecek ve değiştirecek teknolojiye sahip olacağız, böylece sel, kasırga vb. bazı afetleri önleyeceğiz.
 Çöller yağmur ormanlarına dönüşecek. İnsanlar çöllerde ağaç yetiştirecek ve hepsi yeşil olacak. Bu, daha fazla yağmur yağacağı ve kuraklık olmayacağı anlamına geliyor.
 Şirketler uzayda seyahat etmek için çok sayıda uzay mekiği üretecek, böylece insanlar ucuz bilet alacak ve turizm önemli bir alan olacak.
Lütfen bize yazmaya devam edin, tahminlerinizi sizinle paylaşacağız.
okuyucularımız


a Complete the sentences according to the news

1. The news is about what will happen in the future
2. One of the predictions is to communicate through another brain.
3. People will have the technology to control to change the weather.
4. It will rain in deserts because people will grow trees in the deserts
5. Tourism will develop in space because companies will manufacture a lot of space shuttles to travel

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

a Cümleleri habere göre tamamlayınız

1. Haberler gelecekte olacaklarla ilgili
2. Öngörülerden biri, başka bir beyin aracılığıyla iletişim kurmaktır.
3. İnsanlar, havayı değiştirmek için kontrol edecek teknolojiye sahip olacaklar.
4. Çöllerde yağmur yağacak, çünkü insanlar çöllerde ağaç yetiştirecek
5. Uzayda turizm gelişecek çünkü şirketler seyahat etmek için çok sayıda uzay mekiği üretecek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir