7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 111 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Answer the questions according to the article on page 110.

1. How will people be able to communicate in the future?
People will be able to pick up thoughts and send them to another brain.
2. What is the benefit of controlling the weather?
We will prevent some disasters like floods, hurricanes, etc.
3. What will happen when the deserts become rainforests?
People will grow trees in the desert, and they will all be green. Therefore, we will have more rain, and there won’t be any droughts.
4. What will companies make to travel in space?
They will produce a lot of space shuttles to buy cheap tickets.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

b. Soruları 110. sayfadaki maddeye göre cevaplayınız.

1. İnsanlar gelecekte nasıl iletişim kurabilecekler?
İnsanlar düşünceleri alıp başka bir beyne gönderebilecekler.
2. Havayı kontrol etmenin faydası nedir?
Sel, kasırga gibi bazı afetleri önleyeceğiz.
3. Çöller yağmur ormanlarına dönüştüğünde ne olacak?
İnsanlar çölde ağaç yetiştirecek ve hepsi yeşil olacak. Bu nedenle daha fazla yağmur yağacak ve kuraklık olmayacak.
4. Şirketler uzayda seyahat etmek için ne yapacak?
Ucuz bilet almak için çok sayıda uzay mekiği üretecekler.


Read the predictions about the year 2100. Give numbers 1-6 in order to the possibility of them to you.

People will find water on the other planets. 2
There will be more disasters. 6
We won’t eat food but we will feed on pills. 1
We will live in huge spaceships. 5
It will snow in summer. 3
Everybody will have robots. 4

Now, write two more predictions of your own about the year 2100. Then, share them with your friends.

We will have a flying car.
We will control computers by using our brains.
We will be live on the Moon.
We will be able to change our organs to new ones.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2100 yılı ile ilgili tahminleri okuyunuz. Bunların size olma ihtimali için 1-6 arası sayıları veriniz.

İnsanlar diğer gezegenlerde su bulacaklar. 2
Daha fazla felaket olacak. 6
Yemek yemeyeceğiz ama haplarla besleneceğiz. 1
Büyük uzay gemilerinde yaşayacağız. 5
Yazın kar yağacak. 3
Herkesin robotları olacak. 4

Şimdi 2100 yılı ile ilgili iki tahmininizi daha yazın. Ardından bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

Uçan bir arabamız olacak.
Beynimizi kullanarak bilgisayarları kontrol edeceğiz.
Ay’da canlı yayında olacağız.
Organlarımızı yenileriyle değiştirebileceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir